זיוף פיקוד שבת בקלנועיות
לאחרונה נודע לנו על משווק קלנועיות המתקין 'פיקוד שבת' כביכול עם אישור שלנו. הפיקוד מזוייף ואין לנו שום קשר אליו.
מאיץ-חום חיצוני לדוד חימום
מאיץ החום EBS אסור לשימוש בשבת כשהוא דולק, באיסור דאורייתא של מבשל, ככל דוד חשמלי ביתי רגיל. קביעה זו מייתרת את הדיון מצד גרם הבערה של גופי החימום.

הזהרו! פיקוד 'שבת' מחלל-שבת לקלנועית

הזהרו! פיקוד 'שבת' מחלל-שבת לקלנועית (הגדל)

ב"ה, א' בתמוז תשע"ה, 18.6.15

חוות דעת הלכתית טכנולוגית

אודות 'פיקוד השבת' של חב' 'קלדורית' (ע"י ארנון כץ מעין-דור)

 נתבקשנו ע"י מי שרכש את 'פיקוד השבת' הנ"ל לחוות דעתנו בדבר כשרותו ההלכ-טכנית, כבעלי נסיון בתחום זה. כעמותה ציבורית שלא למטרות רווח (מלכ"ר), וכמכון המעניק אישורים רבים לחברות אחרות בקשר למוצרים רבים, להלן חוו"ד דעתנו לפי מיטב שיפוטנו ההלכ-טכני האובייקטיבי.

א. תהליך הנסיעה בפיקוד קלדורית:

[הערה: לא קבלנו דף הנחיות. האם הלקוח מקבל?]

יש בקופסת הפיקוד: מפתח ו-2 מתגים: הפעלה/מעצור, קדימה אחורה.

1. לפני שבת:

א. סיבוב המפתח בפיקוד למצב 'הפעלה', והשארתו כך כל השבת.

ב. מומלץ להוציא את המפתח הרגיל (אין הכרח. ראו להלן ב-4).

2. נסיעה בשבת:

א. בחירת הכיוון ע"י מתג קדימה/אחורה (למשל: קדימה)

ב. הסטת מתג למצב 'הפעלה'. לאחר כמה שניות הכלי זוחל קדימה.

ג. הזזת ידית התנועה (ה'מצערת' המקורית של הכלי) להגברת/הפחתת המהירות.

ד. סיום הנסיעה: הסטת מתג ההפעלה למצב 'מעצור'. לאחר כמה שניות הכלי יעצר.

ה. היפוך כיוון בזמן הנסיעה: יש לסיים את הנסיעה (ראו סע' ד'), לבחור כיוון נסיעה אחר (ראו סע' א'. למשל 'אחורה'), להסיט שוב את המתג למצב 'הפעלה' (ראו סע' ב') ולהמתין.

ב. מימצאים בעייתיים בפיקוד 'קלדורית':

1. מתג ההפעלה/עצירה הראשי (לעיל א-2-ב, וא-2-ד) הוא 'חי' ומחובר למתח. האדם מחבר ומנתק מתח ישיר לכרטיס אלקטרוני היוצר השהייה בתוצאה, שהיא הפעלה או עצירת המנוע.

פעולה זו היא מיתוג ישיר ואיננה נחשבת 'גרמא' כלל ועיקר . אמנם הפעלת המנוע מושהית אך ה'טיימר' והרכיבים האחרים הדואגים לאקראיות מסוימת מופעלים מיידית. מבחינה הלכתית זה נחשב כמו 'יריית חץ' אשר האדם אחראי ישירות לתוצאה גם אם היא מתאחרת.

2. ידית המצערת פעילה גם בשבת בכיווני קדימה/אחורה. אין צורך כלל לבצע את הפעולות שפורטו לעיל (ראו סע' א-2-ה). הזזת המצערת פועלת מיידית, ובחילול שבת, בדיוק כמו ביום חול!

3. בעיה לוגיסטית חמורה: בפיקוד 'קלדורית' חייבים להשאיר את המפתח נעוץ בפיקוד למשך כל השבת. ספק רב אם מישהו יעשה כך כי כל עובר אורח, וגנב זוטר, כבר 'יטפל' בכלי ו'יקנהו במשיכה' ממקום חנייתו ליד הבית או בית הכנסת! הוצאת המפתח והכנסתו בשבת הם חילול שבת מובהק!

4. בעיה פרקטית: אם משאירים או מכניסים בשבת את המפתח המקורי - הפיקוד של ימות החול פעיל במקביל לפיקוד השבת, כולל תאורה! ומתייתר פיקוד השבת כליל.

ג. בשיחה עם המפתח/המרכיב (ארנון כץ מעין דור, 0522-829499) התברר שאין אישור רבני לפיקוד זה, אך הותקנו עד כה כ-60 יחידות על קלנועיות בדגמים שונים.

ד. מסקנות:

1. בפיקוד שבת של קלדורית מתבצע בהכרח חילול שבת ישיר. די במימצא זה לפסול את הפיקוד.

2. לא ניתן להימנע מחילול שבת ישיר גם בתהליך הנסיעה מעבר כיוון קדימה/אחורה ולהיפך.

3. שימוש בפיקוד שבת של קלדרון מחייב השארת המפתח בכלי כל השבת ו'הפקרתו' לגנבים!

הרב ישראל רוזן, ראש מכון 'צומת'

מהנדס מייש לפידות, מהנדס ראשי של 'צומת' 

  חוות דעת הלכתית טכנולוגית אודות 'פיקוד השבת' של חברת 'קלדורית'
עבור לתוכן העמוד