מערכת קריאת אחות

מרכזיה הממוקמת בתחנת אחיותלא אחת קורה שחולה המאושפז בבית חולים בשבת נמנע מלהזעיק אחות למיטתו בשל החשש מחילול השבת הכרוך בלחיצה על לחצן האיתות. לעתים הוא מחמיר על עצמו מעבר למה שההלכה דורשת בנסיבות בהן הוא נמצא.

יתר על כן, לא אחת באמת קריאת החולה לאחות איננה ענין רפואי מובהק. חולה יכול להיות מוטל במיטתו שעות רבות ללא קשר עם אדם, ולעתים יש בכך מצוקה גדולה. מה עושים כדי שלא תתחלל השבת ומאידך ימצא פיתרון למצוקתו? האם חולה שומר תורה ומצוות אינו יכול להזעיק אחות בשבת כדי שתכין לו כוס תה, כדי שתרים לו את שמיכה שנפלה או תשנה את זוית המיטה בהתאם לכאביו?

המערכת שפותחה במכון 'צומת' מבוססת על 2 עקרונות: עקרון 'המשכת מצב', ביחס לנורות הפרוזדור שיש בהפעלתן משום חיוב 'אש', ולפיכך הן חמורות יותר מאשר האלקטרוניקה הפנימית שבמערכת, או אפילו נוריות הסימון האלקטרוניות (LED), הספרות הדגיטליות וכדומה.

העקרון השני הוא שיטת ה'גרמא' המופעל במיכשור רפואי וחיוני נוסף בצורה רחבה. הלחיצה עצמה ע"י החולה נקלטת בשיטת ה'גרמא' כעבור מספר שניות. אם קיימת נורת סימון מסוג LED ליד המיטה, היא תופעל בתוך כ-5 שניות, באקראיות של מנגנון ה'גרמא'.  

כאמור, נורות הפרוזדור שיש בהן 'אש' (חטו מלובן) מופעלות בשבת בשיטת 'המשכת מצב'. נורות אלו נדלקות מדי כ-30 שניות לזמן קצרצר, כשניה, שאין בו משמעות, וחוזרות וכבות. חולה שילחץ על הלחצן שליד מיטתו - לא יבצע שום פעולה חשמלית. התוצאה היחידה של פעולתו תהיה שהנורה - לכשתידלק ממילא לזמן קצר - תמשיך את פעולתה עוד זמן מסויים, עד שהאחות תבחין בה ותיגש למיטת החולה.

אף ביטול הקריאה ע'י האחות נעשה בשיטה דומה. מרגע שהחולה לחץ על המתג והזעיק את האחות, הנורה אינה דולקת באופן קבוע, אלא מדי פעם נכבית לזמן קצרצר וחוזרת ונדלקת. כשתבוא האחות לחדר ותלחץ על לחצן הביטול, לא יתרחש דבר והנורה תמשיך לפעול כמקודם. רק כאשר יגיע זמנה של הנורה להיכבות, בהתאם למחזוריות הקבועה מדי כ-30 שניות,  היא תחזור למצבה הראשוני.

באופן כזה, החולה והאחות אינם מפעילים שום מנגנון חשמלי, אלא רק מאריכים את זמן פעולתו של מנגנון הפועל ממילא - פעולה שלדעת גדולי הפוסקים מותר לעשותה בשבת.

יש לציין כי במערכות איתות קריאה מודרניות אין נורות ליבון, ובהן מופעלת שיטת ה'גרמא'. מכון 'צומת' ממליץ להמיר נורות פרוזדור במיקבץ נוריות LED מודרניות בעלות עוצמת תאורה שוות ערך. ב'צומת' מרכיבים נורות כאלו לטובת תאורת סימון בעלת לומינציה גבוהה. אם אכן אין נורות ליבון במערכת - הפתרון מתבסס על שיטת ה'גרמא' בלבד, ונחסך ציוד הלכטכני.

מכון 'צומת' מטפל בנושא מערכות איתות חולה בשלש רמות:

א. פיתוח ואספקת מערכת קומפלט, כולל ציוד בחדר, בפרוזדור, בשירותים ובתחנת האחות.

ב. פיתוח ואספקת מנגנונים אלקטרוניים שיתחברו למערכות קיימות, המסופקות ע"י חברות שונות, ובתיאום אתן.

ג. יעוץ, בדיקה ואישור לחברות שונות המספקות ציוד כזה כיצד להפוך את המערכות שלהן לשבתיות על פי ההלכה.          

לפרטים ולהצעת מחיר ניתן לפנות למכון 'צומת'

עבור לתוכן העמוד