בחצוצרות בית ה'

חדש! הופיע הספר
בחצוצרות בית ה'
מאת הרב ישראל רוזן
50 מאמרי הלכה וטכנולוגיה כולל מפתחות
600 עמודים, פורמט מהודר
60 ש"ח (מסובסד) כולל משלוח  


ברכת רבנים 
תשובת הרב אשר וייס בענין טלטול מנורה חשמלית בשבת 
הקדמה 
שבת – עקרונות 
חשמל ואלקטרוניקה בשבת – הגדרות ועקרונות 
'גרמא' בשבת – מושג ושימושיו 
שינוי זרם חשמלי בשבת – עיקרון ויישומיו 
'המשכת מצב' במלאכות שבת – עיקרון ויישומיו 
בישול בשבת ללא אש 
ריאקציה כימית בשבת 
כתב סתר בשבת 
מדיניות הלכתית 
השבת במדינה יהודית עצמאית 
שמירת שבת בשירותים הציבוריים והממלכתיים 
חינוך לאמונה בעידן הטכנולוגי 
האם ההלכה מדעית? 
הערמות הלכתיות כתקנות ציבור 
בית ומוסד 
חיישנים אלקטרוניים בשבת 
מעלית אוטומטית בשבת 
מיקרופון ורמקול בשבת 
מצלמות טלוויזיה במעגל סגור בשבת 
דוד שמש בשבת 
'מחליף חום' – האם נחשב כ'כלי שני'? 
הדלקת גז ביו"ט בכיריים חדישות 
שירותים ומשק בשבת 
תחנת כוח חשמלית בשבת 
אספקת מים לאוכלוסייה בשבת 
מדידה מטאורולוגית בשבת 
שותפות עסקית עם מחללי שבת 
היש 'לפני עור' בהפגנות שבת? 
תחומי שבת במערך ישובים גושי 
חממות בשביעית ובשבת 
חליבה לאיבוד – גדרים ובירורים 
ביטחון ורפואה בשבת 
נסיעת עובדת סוציאלית ומנהיג ציבור בשבת באירוע פיגוע 
עדיפויות בתקשורת חירום בשבת 
על השימוש ב'שבתפון' לרופאים 
'טביעת אצבעות' משטרתית בשבת 
כתיבת אותיות וקודים בשבת בתנאי צבא 
התחשבות הלכתית במוגבלים בהלכות שבת 
נסיעה בעגלת נכים ממונעת שבתית ללא עירוב 
מכשירי שמיעה בשבת 
מכשיר אדים חמים בשבת 
הקזת דם לצורכי בדיקה רפואית 
כשרות ושמיטה 
לשאלת כשרות מכונות הגילוח 
הדחת כלי בשר וחלב במכונה משותפת 
כשרות המיקרוגל 
פתרון הלכטכני לבישולי נכרים במטבח מוסדי 
מכשור הלכטכני לשמיטה 
האם השמיטה מצווה חברתית? 
חברה בת זמננו 
תרבות טיולי חו"ל 
נשים בתפקידים ציבוריים 
פינוי קברים לצורך תשתיות ציבוריות 
התגוננות עצמית במחיר חיי הרודף 
שחרור שבויים ב'מחיר מופקע' שאיננו כספי 
נכרים במדינה יהודית – אוטונומיה או פיזור? 
הודעת קידוש החודש ברדיו לעתיד לבוא 
מפתחות 
פרסום ראשון של המאמרים 
המאמרים לפי מס' סידורי ומקומם בספר 
מפתח ערכים 
מפתח לשמות אישים 


הדפס
עבור לתוכן העמוד