כרך לה

מחיר: 70.00  ש"ח

תוכן העניינים

רשימת המשתתפים

11

הרב אהרון ליכטנשטיין זצ"ל

13

שבת ומועד

הנאה מחשמל המיוצר בשבת

הרב יצחק יוסף

17

פמוט חשמלי בשבת בבתי מלון ובבתי חולים

הרב ישראל רוזן, הרב ליאור לביא

25

שימוש בדוד חימום ESB בשבת

הרב ד"ר רצון ערוסי

36

גבס פלסטי רפואי -
קיבועו בשבת וטבילת אשה עמו

הרב גדעון ויצמן, הרב ליאור שגב


42

האכלת כלבי יחידה צבאית בפסח

הרב אביהוד שורץ

47

חובת השינה בסוכה בימינו לאדם נשוי

הרב יצחק אבי רונס

55

גילוח בספירת העומר (תגובה)

הרב יעקב אריאל

68

צבא ובטחון

פעילות משטרה בשבת באירוע פלילי

הרב דוד לאו

71

היש איסור תחומין במחנה צבאי ולמטיילי שטח?

הרב יהושע בן-מאיר

79

הארץ ומצוותיה

הסתמכות על היתר מכירה בשל יוקר פירות שביעית

הרב מאיר מאזוז (נאמן ס"ט)

91

מכירת קרקע בארץ ישראל לנוכרים

הרב אשר וייס

103

ברכה על מצות ישוב ארץ ישראל

הרב משה צוריאל

109

חקלאות אוטומטית בשמיטה בחממה עם מצע מנותק

הרב יוסף צבי רימון

115

שמיטת כספים בצ'ק שלא נפרע

הרב שלמה אישון

126

איסור והיתר

מסחר ושיווק מאכלים שאינם כשרים

צבי רייזמן

135

בן פקועה - מין בפני עצמו ואינו בכלל בהמה

הרב מאיר רבי

149

כשרות בשר מבני פקועה

הרב זאב וייטמן

156

בדיקת חרקים בירקות עלים קפואים במפעלים

הרב אלי טרגין

167

ניסויים בבעלי חיים בפיתוח תרופות קוסמטיות

הרב ד"ר משה בארי

178

בליעת כלים בימינו

הרב יצחק דביר

185

בשר מתאי גזע (תגובה)

הרב יעקב אריאל

192

בשר מתאי גזע (תגובה)

הרב יהודה בצלאל שפיץ

193

גיור

טבילת גיורת בפני בית דין

הרב שלמה דיכובסקי

199

בירור יהדותם של עולי חבר העמים

הרב יצחק צבי אושינסקי

203

תשלום לדיין גיור

הרב ישראל רוזן

218

חברה

הפגנות שמפריעות לרבים

הרב ד"ר איתמר ורהפטיג

229

בניית תכניות לימוד תורה עבור גויים

הרב אברהם סתיו

234

ספק קברי גויים בארץ ישראל

הרב אברהם נדלר

241

אישות ומשפחה

נישואי חרש בימינו

הרב יעקב אריאל

249

הצעות לפתרון בעיית סרבני הגט

הרב אליהו בקשי-דורון

264

תוקף גט בעקבות קנס ממון כבד ע"י בית המשפט

הרב אליהו אברג'ל

272

תוקף גט שניתן בעקבות הסכם קדם-נישואין

הרב פנחס שפירא

275

הסכם קדם-נישואין

ארגון רבני "צוהר"

284

טבעת נישואין לגבר

הרב דוד סתיו

289

חציצה בציפורניים ארוכות, צבועות ובנויות

טובה וחזי גנזל

300

חיוב תלמיד 'כולל' במזונות אשתו וילדיו

השופט ד"ר גרשון גרמן

312

פדיון הבן ע"י אב הנמצא במלחמה

הרב אורן נזרית

320

פדיון הבן בשטרות ומטבעות כסף בימינו

הרב רועי סיטון, אבישי גרינצייג

326

הצעת חוק חיים משותפים

הרב מרדכי רלב"ג

334

משק וכלכלה

צ'ק שטרם נפדה - האם דינו כהתחייבות?

הרב זלמן נחמיה גולדברג

345

שיווק הלוואות ע"י גופים פיננסיים

הרב יהודה זולדן

349

כללי השגת גבול בתחרות על משרה

הרב דניאל כ"ץ

361

חלב נוכרים בחליבה רובוטית

הרב אברהם דוד מוסקוביץ

366

חיובם של בעלי הכנסה נמוכה בצדקה

שלמה לוי

377

קניות במזרח האלילי בימי חגיהם, במישרין ובאינטרנט

הרב משה כהן

385

משפט

התובע בערכאות וחזר ותבע בפני בית דין

הרב אברהם אלקנה כהנא-שפירא זצ"ל

395

זכייה כספית בערכאות (בהיתר) מעבר להלכה

הרב הלל גפן

401

כפיפות בית הדין האזורי לבית הדין הגדול

הרב שלמה דיכובסקי

412

הגישור בהלכה

הרב יועזר אריאל

421

המפר סיכום 'לסגור חוזה' - האם נחשב כמחוסר אמנה?

הרב אייל ורד

433

דיני נזיקין בעידן המידע

הרב שלמה גרינץ

440

מצוות וקיומן

השארת ספרי תורה פסולים בארון הקודש

הרב שמואל רבינוביץ'

453

תיקון בעל קורא שטעה

הרב יונתן רזיאל

463

מקדש וגאולה

מעבר דירה מירושלים בימינו

הרב יהושע וייסינגר

473

חתימת הברכות בהר הבית

הרב הלל בן-שלמה

483

מחיר מבצע: 75.00 ש"ח
עבור לתוכן העמוד