כרך כז

תוכן העניינים 

 מחבר

 מאמר

 עמ'
הרב ישראל רוזן משברי תורה ומדינה? 6
אורי דסברג זך למאור ולא למנחות (הקדמת עורך) 9
תוקף "היתר המכירה" הרב זאב וייטמן 13
היתר מכירה בשמיטה - למי ולמי? הרב יהודה עמיחי 29
"היתר מכירה" או "אוצר בית דין"? הרב ינון ויסמן 36
כיצד שומרים על קדושת שביעית בפירות? הרב יוסף צבי רימון 46
'המשכת מצב' במלאכות שבת - עיקרון הלכטכני ויישומיו הרב ישראל רוזן 63
הזמנת כרטיסי טיסה לשבת הרב שלמה אישון 78
דואר אלקטרוני בשעות הסמוכות לשבת הרב דב קדרון 84
מצות המכונה בימינו כשרות הן הרב שבתאי לוי 90
בדיקת חמץ בימינו הרב עמוס ראבילו 95
הקינואה - ברכת הנהנין ואיסור קטניות בפסח הרב ד"ר אברהם אופיר שמש 107
שופר מקרני ראם, יעל ואיל הרב ד"ר ארי צבי זיבוטפסקי 112
אישפוז סוטה במוסד מחלל שבת הרב יעקב אריאל 119
מחלות המסכנות בני זוג וצאצאים הרב אליהו בקשי-דורון 126
בדיקת דם מיותת בתינוק לפי דרישת אמו ד"ר סודי נמיר 131
קריאה לתרומת דם במלחמת העולם הראשונה הרבנות הראשית לא"י (ת"ש) 137
הפרייה חוץ גופית לצורך בחירת המין הרצוי הרב ברוך פינקלשטיין 138
הפרדת תאומי סיאם הרב ד"ר מיכאל אברהם 144
מרד, הדחה ומרי נגד מנהיגות הרב יהודה זולדן 159
בין איש ואשתו - דיני לשון הרע הרב יובל שרלו 168
לשון הרע במאגרי מידע ובארכיונים ציבוריים הרב אריה כ"ץ 180
צירוף לתפילה בציבור משני עברי גדר צבי רייזמן 185
מעמד 'עזרת הנשים' בהלכה הרב ד"ר יעקב ח' חרל"פ 193
לימוד תורה מרב שאינו הגון פרופ' אליאב שוחטמן 205
מתשובת הרמב"ם לעובדיה הגר 219
גיור חרשת-אילמת הרב אייל יוסף 220
חדשי הבחנה בנישואין לאחר גירות הרב מרדכי א' בראלי 230
ההכרה בנישואין אזרחיים ע"פ ההלכה הרב שלמה דיכובסקי 239
נישואין שלא כדת משה וישראל הרבנים הראשיים לישראל (תשכ"ד) 247
גילוי שערה של אשה נשואה הרב פרופ' מתתיהו ברויד 248
עד בכתובה שאינו יודע קרוא וכתוב הרב רון-אל אהרון 266
השתתפות האם במזונות ילדים עו"ד זאב פרבר 273
חובת אשה לזון את בעלה מדין צדקה הרב ד"ר משה בארי 280
סכסוך בין אחיות בזכות לסייע לאמן הרב מאיר בטיסט 288
מידתיות בכפייה לגט הרב שלמה דיכובסקי 300
האם ניתן להפקיע קידושין של סרבן גט? הרב אוריאל לביא 304
ביטול אימוץ הרב יעקב אריאל 311
הנחת תפילין של אדם אחר בטעות הרב זלמן נחמיה גולדבררג 325
דיני חוזים במשפט העברי - דין דתי או דין אזרחי הרב ד"ר איתמר ורהפטיג 328
סמכות בית דין רבני אזורי לנדות סרבן דין הרב אברהם ח' שרמן 339
כספים שניתנו לקרוב משפחה - מתנה או הלוואה? הרב יועזר אריאל 349
מניעת ירושה ע"י בית דין כאמצעי ענישה הרב יאיר רוזנפלד 358
מדינת עוני בהשראה יהודית הרב עידו רכניץ 371
כשרות הג'אמוס ד"ר זהר עמר וד"ר ארי זיבוטפסקי 379
גיודל חיות מחמד טמאות הרב אלחנן פרינץ 389
חלוקת הרכוש של קהילה שהתפלגה הרב מרדכי רלב"ג 393
היתר מאכלות אסורות במלחמה מתן גלידאי 399
נתינת גט קודם יציאה למלחמה הרב ד"ר דרור פיקסלר וד"ר עמיחי רדזינר 409
מטבחים לא-כשרים לחיילים לא-דתיים הרבנות הראשית לישראל (תש"ח) 426
מילוי בית קברות בעפר וקבורה מעליו הרב שלמה משה עמאר 429
פינוי גופת נפטר הקבור שלא כראוי הרב יצחק צבי אושינסקי 436
חפץ שנהרג בו אדם - האם חייב קבורה? מאיר אברהם 441
בישולי נכרים - במקומות ציבוריים הרב משה כהן 447
מאכלות אסורים בירושלים הרבנות הראשית לא"י (תרצ"ט) 456
הטבלת כלים חשמליים הרב ראובן גנזל 457
מריטת כנפי תעופה לתוכי הרב שמואל דוד 464
סמכות הנביא בקביעת מקומו של בית המקדש יואב פרנקל 471
אבני החושן היו חבויות בתוכו הרב יוסף יחיאל אלבוים 480
חליצת הנעליים על הר הבית או יחפנות? הרב יוסף יחיאל אלבוים 484
דת ומדע במשנת הרמב"ם הרב גדעון קפלן 488

מחיר מבצע: 75.00 ש"ח
עבור לתוכן העמוד