רפואה

תרומת איברים או 'התרמת' איברים

[פורסם בתחומין לב 77]

הרב רצון ערוסי
מאמר זה לא ידון בדבר קביעת המוות. בבסיסו עומדת החלטת הרבנות הראשית לישראל, שמות גזע המוח באופן בלתי-הפיך לחלוטין הוא מות האדם, אף שלבו פועם. זו גם דעתו הסופית של הרש"ז אוירבך זצ"ל, אלא שיש להתחשב במי שחושש לדעתו של הרי"ש אלישיב יבלח"ט, שאין לנתק מכשיר הנשמה כשהלב עדיין פועם, למרות שגזע המוח נפגע באופן בלתי הפיך. מאמר זה ידון באופן תרומת איברים ובצורת ה'התרמה'.

על השימוש בטלפון שבת לרופאים

[פורסם בתחומין א 515]

הרב ישראל רוזן
פיקוח נפש דוחה שבת, ואע"פ כן הדרישה ההלכתית היא לעשות "הקל הקל תחילה", כלומר: למעט עד כמה שניתן בחילול שבת. מאידך, דבר ידוע הוא שרופאים ואנשי ביטחון רבים מוצפים במהלך השבת בידיעות מינהליות שאין להן כל קשר ל'פיקוח נפש'. מכון 'צומת' נרתם למשימה זו. במאמר זה סוקר הרב רוזן, ראש המכון, את פעילותן של המרכזיות השונות והאיסורים הכרוכים בהן, ומציג את פתרון ה'שבתפון'.

הפלת עובר שאובחנה אצלו מחלה קשה

[פורסם בתחומין כה 64]

הרב משה צוריאל
היחס להפלות בימינו מקוטב מקצה לקצה - החל ברופאים שידם 'קלה על ההדק' והם מאשרים הפלה כמעט לכל דורשת, וכלה בתפיסה הרווחת בחלק מהציבור הדתי כביכול דבר זה הוא רצח לכל דבר. מכאן החשיבות הרבה למאמר זה המברר את יסודות האיסור להפיל עובר, וסוקר את דעות הפוסקים השונות שנאמרו בנידון, ובמסקנתו - חוות דעת מקילה במקרה של מום עוברי קשה.

הפרייה חוץ גופית לצורך בחירת המין הרצוי

[פורסם בתחומין כז 138]

הרב ברוך פינקלשטיין
פוסקים רבים התירו הפרייה חוץ-גופית כאשר הסיבה היא מניעת עקרות. האם מותר לנצל 'היתר' זה לצורך בחירת מין העובר? האם ניתן להשוות בין צערם של 'חשוכי זרע' לצערם של 'חשוכי בנים' (או בנות)? האין בכך משום הוצאת זרע לבטלה? האם מקיימים בדרך זו מצוות פרייה ורבייה?
הרב פינקלשטיין, מחבר ספרים בנושאי הריון ולידה, דן בשאלה קשה זו.

שכפול גנטי

[פורסם בתחומין יח 137]

הרב יצחק שילת
השיבוט הגנטי (יצירת תא עוברי מתא גוף שאינו תא זרע, ע"י מיזוגו בביצית נטולת גרעין) שנעשה לכבשה ע"י מדענים מסקוטלנד, הרעיש את העולם כולו, שהרי לא רחוק היום שהדבר ייעשה גם לבני אדם! מלבד השאלות המוסריות שבדבר, דן הרב שילת במספר שאלות הלכתיות, למשל: מי ייחשב לאביו של העובר? והאם מותר לקחת תא גוף מגבר זר (או אשה זרה) ולהשתילו ברחם האשה?

רשלנות רפואית

[פורסם בתחומין יט 317]

הרב זלמן נחמיה גולדברג
רופא שתוך כדי עיסוקו ברפואה טעה והוזק החולה או מת - האם יש עליו עונש בדיני שמים או בדיני אדם? האם מותר ללרופא לנקוט בטיפול שספק אם יועיל או חלילה יזיק? ואם הזיק, מה הדין? האם מותר לחולה הניזק לתבוע את חברת הביטוח של הרופא במקום שע"פ דין תורה הרופא עצמו פטור?
בשאלות אלו נוגע הרב גולדברג, חבר ביה"ד הגדול בירושלים.

הסתרת מידע בשידוכין

[פורסם בתחומין כה 47]

הרב יואל וד"ר חנה קטן
היודע שמקננת בגופו מחלה כלשהי - האם עליו לספר עליה לארוסתו טרם האירוסין? האם יש להבחין בין מחלות שונות לעניין זה? והיודע כי חברו חולה ואינו מגלה זאת למשפחת ארוסתו - האם עליו לספר להם על כך?
בשאלות אלו, המערבות הלכה רפואה וחברה, דנים הרב יואל (מנהל מכון 'שלמה אומן', שעלבים) וד"ר חנה (גניקולוגית, שערי צדק) קטן במאמר משותף זה.

עבור לתוכן העמוד