פוסקי הלכה

הרבנים החשובים והפוסקים המובהקים - אלו הם אבני היסוד של שלשלת התורה שבעל פה. לפסיקת הלכה לא מספיק ידע בלבד. חשובה גם הסמכות. מכון 'צומת' מתייעץ עם רבנים מכל גווני הקשת הדתית, כדי לאפשר קיום מדינה יהודית על פי ההלכה, וכדי לשלב הלכה וחיים מודרניים בכל תחומי החיים.
 
כידוע, כמעט שאין פרט בהלכה שאין בו חילוקי דעות - אלה אוסרים ואלה מתירים, אלה מטהרים ואלה מטמאים, אלה מחייבים ואלה פוטרים. ובכל זאת, בהלכה היהודית המסורה מדור לדור, שאליה אנו שייכים ומחוייבים, קיים זרם פסיקה מרכזי. קשה להגדיר את גבולותיו ואת משמעותו המדויקת של מושג זה אך ידוע לכל כי קיימת פסיקה הלכתית אקטואלית המקובלת על חלקים נרחבים מציבור שומרי השבת.

מכון 'צומת' מתייעץ עם פוסקי הלכה מחוגים שונים. במשך שנות קיומו עמד המכון בקשר הדוק עם הרבנים הראשיים לתקופותיהם. סמוכים היינו אל שלחנם של הרבנים שלמה זלמן אוירבך ושאול ישראלי זצ"ל. היה לנו שיח ושיג הלכתי רב עם הרבנים חיים דוד הלוי ושלמה גורן זצ"ל. ואשר חיים עמנו היום הרבנים מרדכי אליהו, יהושע נויבירט, זלמן נחמיה גולדברג , יעקב אריאל כולם שליט"א, ועוד רבים ומובהקים.

עבור לתוכן העמוד