בישול בחמה (ללא אש)

הגדל

המבשל מאכל במים שרתחו ע"י אש עובר איסור דאורייתא זהה למניח תבשיל על גבי האש עצמה, מפני ש"תולדות האור (=האש)" דינם כ"אור עצמו". לא כן הדבר לגבי בישול בחמה. מותר לכתחילה להניח תבשיל בחמה כדי לבשלו, אך מאידך מים (או חול) שרתחו בחמה אסור מדרבנן לבשל באמצעותם תבשיל אחר (ובלשון חז"ל - "תולדות חמה" אינם כ"חמה עצמה"). הסיבה שחז"ל אסרו לבשל ב"תולדות חמה" היא גזירה שמא אנשים יטעו ויחליפו בינם ובין "תולדות האור" (שבישול בהם הוא איסור דאוריתא!).

ניצול אנרגיית השמש לבישול מצוי היום במתקן דוד-השמש המוכר לכל. המים הקרים שבתחתית הדוד יוצאים אל צנרת מסועפת שבתוך ה'קולטים' (משטח כהה הקולט את חום השמש, המכוסה בזכוכית למניעת בריחת החום החוצה), מתחממים, וחוזרים אל צידו העליון של הדוד. תכונתם של המים החמים לצוף על גבי המים הקרים מונעת את ערבוב המים בתוך הדוד.

האם דינם של המים המתחממים בקולטים כ'בישול בחמה' ומותרים לשימוש בשבת?

פוסקי דורנו נחלקו בעניין זה והעלו בעיות שונות: יש שקבעו שמכיון שהמים מתחממים בעזרת קולטי שמש ולא בחימום ישיר, דינם כ"תולדות חמה" - שנאסרו מדרבנן. חשש נוסף קיים בגלל חזרת המים החמים מהקולטים אל הדוד, שם הם עלולים להתערב עם מים קרים ולבשלם (והרי המים שהתחממו בקולטים ודאי דינם כתולדות חמה האסורים מדרבנן). ויש שטענו שבדודי השמש שבימינו, שבכולם מותקנת גם אופציית חימום חשמלית (גוף חימום), קיים חשש שמא אנשים יטעו ויבואו להתיר גם חימום חשמלי (כשם שחז"ל אסרו תולדות חמה שמא יחליפו בינם ובין תולדות האור).

 

האם גם 'בישול תקני' בחמה מותר?

יש מהפוסקים שהסבירו את הסיבה שבגללה בישול בחמה עצמה לא נאסר - מפני שאין זו דרך בישול מקובלת (אגרות משה), ולפי דבריהם כל מכשיר תקני המוכר בשוק שתפקידו לבשל באמצעות אנרגיית השמש - דינו כאש ואסור להשתמש בו מדאורייתא! זוהי סיבה נוספת למחמירים בדוד-שמש. אמנם רוב הפוסקים סוברים שבישול בחמה אינו נחשב בישול כלל, מפני שהשמש אינה אש (ומלאכה זו אינה דומה למלאכות המשכן ששם בישלו את הסממנים באש ממש).

 

בישול במקורות אנרגיה ללא אש

מכיוון שרוב הפוסקים סוברים שבישול בשבת ללא אש אינו אסור מן התורה, גם בישול במיקרוגל (ללא השחמה) או בהשראה מגנטית (אינדוקציה), וכן בעזרת ריאקציה כימית, או באמצעות דחיסה והתפשטות של גז, וכן באמצעות אלקטרודות (כמו במכשיר אדים) - אינם נחשבים לבישול מדאורייתא. במכון 'צומת' מנצלים עובדה זו כדי לאפשר חימום מזון לתינוקות ולחולים בבתי חולים בעזרת ה'שבתגל' - מיקרוגל שבת המופעל באמצעות מנגנון 'גרמא' ייעודי.

להרחבה:

  • הרב פרופ' זאב לב, ה"מיקרוגל" בהלכה, תחומין ח, עמ' 21
  • הרב ישראל רוזן, בישול בשבת ללא אש, תחומין יז, עמ' 15
עבור לתוכן העמוד