מראית עין ו'אוושא מילתא'

"ועשו סייג לתורה" (אבות א,ב). חז"ל תיקנו תקנות רבות כדי להרחיק את האדם מן העבירה. רוב תקנותיהם נובעות מדמיון מהותי של המעשה לאיסור תורה (למשל: אכילת בשר עוף עם חלב נאסרה בגלל הדמיון לאכילת בשר). מאידך, ישנם מעשים שבאופן עקרוני אינם דומים כל-כך לאיסור תורה, ואעפ"כ חז"ל אסרו לעשותם מפני שאדם אחר הרואה את המעשה עלול לטעות ולחשוב שאותו אדם עובר עבירה, ויחשוב שהדבר מותר, ויבוא לידי תקלה (למשל: תליית כביסה בשבת נאסרה מחשש שהרואה יחשוב שמותר לכבס). כדי למנוע טעויות, חז"ל הרחיבו את הגזירה ואסרו פעולות אלו גם בחדרי-חדרים (כשאין איש רואה). תקנות מסוג זה נקראות 'משום מראית עין'.
מוסכם על רוב הפוסקים שבימינו אין סמכות שיכולה לקבוע תקנות חדשות מסוג זה, ומה שאסרו חז"ל נאסר, ומה שלא אסרו – לא נאסר (מלבד מקרים חריגים ויוצאי דופן). למשל: חז"ל אסרו להניח מאכל מבושל על אש גלויה בשבת מחשש שהרואה לא יידע שהמאכל מבושל, מאידך – לא אסרו זאת בערב שבת אף שהכלי יישאר על האש כל השבת, ואף בשבת עצמה התירו בתנאים מסוימים להניח על אש מכוסה.
 
האם פעולה אוטומטית הנעשית ע"י שעון שבת אסורה משום מראית עין? לכאורה, אין מקום לאיסור כלל, שכן חז"ל לא אסרו זאת! אלא שלגבי שבת ישנו חשש נוסף לפגיעה בכבוד השבת בפרהסיה. במסכת שבת נחלקו אמוראים האם מותר להכניס חיטים לרחיים המונעות בזרם מים בע"ש ע"מ שייטחנו מאליהן בשבת, מכיוון שהרחיים משמעות קול ו'אוושא מילתא' (=רועש הדבר). להלכה, הפוסקים האשכנזים החמירו בכך, אך התירו בדברים שהכול יודעים שהפעולה נעשית בלא מגע יד אדם (כמו שעון אורלוגין או קוקיה המשמיעים קול בזמנים קבועים מראש).
האם גם שעון שבת, שכל אחד מכוונו לשעה שונה וקובע לעצמו אלו מכשירים חשמליים יפעלו על-ידו, בכלל היתר זה?
 
למעשה, המנהג הרווח הוא להתיר הדלקה וכיבוי אור על ידי שעון שבת, אך היו שערערו גם על מנהג זה. הרב משה פיינשטיין זצ"ל רצה לחלק בין הדלקת אור לשאר מלאכות (מפני שההדלקה היתה נעשית בעבר ע"י נוכרי), אך כיום מקובל להשתמש בשעון שבת גם להפעלות מזגן מערכות השקיה ועוד... נראה שהקידמה הטכנולוגית גרמה לפעולות אלו להיות דבר שבשגרה ומשום כך אינן פוגעות בכבוד השבת.
 
עמדת מכון 'צומת' שלא להימנע מהפעלת מכשירים באופן אוטומטי בשעת הצורך, ומאידך לעשות כל מה שניתן כדי לפרסם את 'כשרות' ההפעלה. כך נעשה בעגלת נכים (שקיבלה את ברכת הדרך מפי הגרש"ז אוירבך זצ"ל) – המכון דורש מהנוסע לתלות שלט גדול המבהיר לכול על קיומו של פיקוד שבת; וכך היא המלצת המכון לגבי הפעלת מדיח כלים בשבת – לכוונו לשעת לילה מאוחרת; ואף מערכות ההגברה המיוחדות לשבת מצוידות בשלטים מאירי-עיניים המבהירים את התאמתן לשימוש בשבת.
 
להרחבה:

 

עבור לתוכן העמוד