שבת בשבתו
חיפוש בפרשות
פרשה מחבר המאמר
מדור ערך לחיפוש
ביטוי מדוייק

1476: שלח כ"ג בסיון תשע"ג 01/06/2013

הרב מסעוד הכהן אלחדאד, ראש ישיבת המקובלים 'בית אל', מרוקו, תק"ף – ירושלים, כ"ד בסיון תרפ"ז (1820-1927)

יום כיפור בישיבת המקובלים
בשנים בהן הייתה העיר העתיקה של ירושלים בשליטת האויבים, ישב הסופר ש"י עגנון וחיבר סיפור בשם 'לפנים מן החומה'. בסיפור שוטט בדמיונו בחברתה של לאה בת ירושלים, ופקד את מקדשי המעט שנחרבו ביד צר. וכך כותב ש"י עגנון:
שבנו וראינו את העיר ואת כל אשר בה, ודרך הילוכנו הראיתי ללאה ואמרתי לה: 'כאן עמד מקום קדוש, כאן עמד חדר תורה, עכשיו אין שומעים כאן לא אמן ולא קדושה. איה איפה מקדשי א-ל, שתפילתם של ישראל עלתה מהם? היכן בית הכנסת של רבן יוחנן בן זכאי? והיכן חורבת רבי יהודה החסיד? ואיה איפה בית הכנסת תפארת ישראל? ... על בית תפילה אחר אשים דברי ועליו אספר משהו ... בית אל שם בית הכנסת, של קהל חסידים עדת המכוונים הוא ... שנה אחת ביום הכפורים התפללתי שם מערב עד ערב. (כפה"נ בשנת תרפ"ו 1925). רואה אני אותך לאה, שמשתוממת את על אותו אדם שבא להתפלל עם חסידי א-ל קדושי עליון. אגיד ולא אכחד ממך, תמיהה זו תמהים היו אף שם למעלה, כששמעו תפילתו של האחרון שבישראל בתוך תפילת הצדיקים והחסידים והישרים והתמימים קהל הקודש בית אל.

חזן של חסידי בית אל שבאותו הדור חכם מסעוד כהן היה, שכשנתמלאו לו מאה שנה, עלה לירושלים ונתנו חסידי בית אל עיניהם בו ומינו אותם שלוחם לפני המקום. אותו היום יצקתי מים על ידיו, עם כל אחי הלויים, בשחרית ובמוסף ובנעילה. הרגיש בי והחזיר ראשו והביט בי ונענע לי ראשו ופשט את שתי ידיו לצקת עליהם מים, שאותו החכם הכיר בפניו של כל אדם מאיזה שבט הוא והכיר בי שמשבט לוי אני בא... (לפנים מן החומה, ירושלים תשל"ה, ע' 30-31).

איש אשכולות
במחילה מכבודו, ש"י עגנון לא דק בתיאורו, הרב מסעוד הכהן, היה בן למעלה ממאה שנה בפטירתו, אבל עלה לארץ ישראל בצעירותו. וכך ספד עליו אחד מחכמי ישיבת בית אל, רבי יצחק אלפייה (תרל"ח-תשט"ו 1878-1955): "דעו לכם רבותי, כי אבדה גדולה אבדנו שאין בדוגמתה, אשכול הכופר, איש שהכל בו, בלול במקרא, במשנה, באגדה, בקבלה, ובכל מילי דחסידותא, איש ששמש בבית אל אחד ועשרים שנה בכהונת הרב החסיד, איש, שכיתת רגליו במדברות וביערים, במדינות ובערים, למצוא עזר לכל הני ברכי דרבנן מקיימי דת א-ל, בק"ק חסידים בית אל ... איש שהתפלל בו רוב ככל ימיו ושנותיו בכוונות האריז"ל עפ"י הסוד זה כששים שנה ..." (הקונטרס היחיאלי, חלק ב, דף פג, ב).

איש מופת
הרב חיבר את הספרים: 'כח מעשיו' (ירושלים תרס"ו) - דרשות שדרש בארץ ובעת מסעותיו כשד"ר. הרב סידר אותן כמחזור חיי האדם החל מן הלידה ועד הפטירה. חלק ב נקרא: ב'ן' מ'כ'ב'ד' א'ב' ... לקוטים על סדר הפרשיות. מ'כ'ב'ד' ראשי תיבות של מסעוד כהן בן דוד. ו'שמחת כהן' (ירושלים תרפ"א) – שאלות ותשובות בהלכה ובקבלה, אך לא כתב בהם את תולדות חייו, ועל כן נעזרתי בהקדמות של ר' אבישי בר אושר ושל הרב דן אילון מחבר, שכתבו למהדורה החדשה של כתבי הרב מסעוד הכהן שנדפסה בשנת תשנ"ב (1992). הרב מסעוד הכהן נולד בשנת תק"ף (1820) במרוקו לאביו ר' דוד. בגיל צעיר עלה לארץ. ייתכן שעלה בשנת תר"ב (1842) עם רבו רבי שלמה בוחבוט (נפטר בי"א בתשרי תרס"א 1900). במסעותיו כשד"ר לצפון אפריקה ופורטוגל, אירעו לו נסים רבים. מספרים שבבואו לעיר זריזס שבתוניס, סיפרו לו אנשי העיר על מכת הפרעושים שפגעה בהם. הרב ציווה להציב ענף של דקל בפינה מרכזית שבשכונת היהודים, כל הפרעושים נדבקו לענף, ובכל זמן שהותו של הרב במקום, לא הציקו ליהודים. בבוא הרב לעיר ספאקץ, עיר נמל בתוניס, עלה על ספינה והניח בה את חפציו, כשנודע לו שיש עוד שהות עד להפלגה, חזר לעיר, כשעלה שנית לספינה, חיפש את מטלטליו, אך המלחים שגנבו אותם, טענו שמעולם לא הביא חפצים לאוניה. לפתע אחז שיתוק את המלחים, ורק כשהסכימו להחזיר לרב את חפציו יכלו להניע את איבריהם.


לתגובות:
Yosephl56@gmail.com

לקבלת חומר תורני מאוצרות ספריית הרמב"ם:
 elboim_a@mail.tel-aviv.gov.il

הדפסשלח לחבר
תחומין פלוס
עבור לתוכן העמוד