מיחם חשמלי

''לשם מה דרושה תווית הכשר למיחם מים?''. מסתבר כי אכן קיימות בעיות המצריכות תשומת לב מקצועית גם למיחם מים חשמלי.

החששות העיקריים במיחמים ובתרמוסים חשמליים הם:

1. חשש שמא הוצאת מים תזרז הפעלה חשמלית .
2. חשש להרתחת המים הכלואים במדיד .
3. הפעלת מנגנונים נלווים.

 

1 . זירוז הפעלה חשמלית. כדי לדעת באלו מיחמים קיים חשש לזירוז ההפעלה ע"י הוצאת מים, צריך להכיר את שיטות הפעולה השונות שלהם. הטכנולוגיה הבסיסית של מיחם לשבת כוללת שתי פעולות: הרתחה ראשונית (מערב שבת) ושמירת חום, כאשר המעבר בין המצבים השונים תלוי בסוג המיחם.

  א. גוף חימום לשמירת חום. הדור הראשון של המיחמים, המוכר לכולם מהתמונה הסמוכה, מכיל שני גופי חימום שונים, אחד להרתחה והשני עוצמתו נמוכה והוא מיועד לשמירת חום. המעבר ממצב הרתחה למצב שמירת חום נעשה בצורה ידנית לפני השבת. למיחם מסוג זה אין תרמוסטט (מלבד תרמוסטט ביטחון למניעת שריפה במקרה של אידוי כל המים) ואין בו כל חשש שמא הוצאת המים תזרז הפעלת גוף חימום.
 אם דיברנו על 'גוף חימום לשמירת חום', כדאי לדעת שאכן ברוב המיחמים והתרמוסים גוף חימום זה הוא אכן גוף חימום נפרד, אך בדגמים מסוימים זהו אותו 'גוף חימום להרתחה' שמערכת אלקטרונית (דימֵר) 'מעמעמת' את עוצמתו. מבחינה הלכתית אין הבדל בין דגמים אלו. בדגמים מסוימים המערכת האלקטרונית מאפשרת למשתמש לווסת את החום של אותו גוף חימום לשמירת חום ע"י בורר טמפרטורה חיצוני. ויסות החום חייב להיעשות בערב שבת, אין לגעת בבורר בשבת!
 

ב. תרמוסטט. בדגמים חדשים יותר (מצוי בעיקר בתרמוס חשמלי), המעבר ממצב הרתחה למצב שמירת חום נעשה באופן אוטומטי, ע"י מד לחץ אדים (פרסוסטט). בדגמים אלו המעבר ממצב שמירת חום למצב הרתחה במקרה שהמים התקררו ('הרתחה חוזרת') נעשה על ידי תרמוסטט .
הוצאת מים מהמיחם גורמת לאיבוד חום מועט במיחם, ומשום כך ישנם הנמנעים מלהשתמש במיחמים אלו בשבת מחשש שמא השימוש יזרז הפעלה נוספת. מאידך, רבים המתירים את השימוש במיחמים אלו מפני שהשפעת המשתמש על פעולתם היא מזערית, אינה ישירה ואינה ניכרת לעין. כניסת המערכת למצב 'הרתחה חוזרת' תלויה בעוצמת גוף החימום לשמירת החום (בדגמים בהם גוף החימום לשמירת חום הוא בעל עוצמה גבוהה, המיחם לא ייכנס כלל ל'הרתחה חוזרה' אלא א"כ יתווספו בו מים קרים!).

למעשה, מכון 'צומת' מתיר לשימוש דגמים אלו לאחר בדיקה יסודית לשלילת השפעה ישירה על המערכת ע"י הוצאת מים, ומעניק לדגמים אלו 'תעודת כשרות טכנולוגית'. לדגמים אלו לא ניתנת תעודת כשרות למהדרין!

ג. סימרסטט. במיחמים מסוימים שמירת החום בשבת נעשית ע"י סימרסטט המפעיל ומכבה את גוף החימום לפי זמן קצוב, וללא תלות בטמפרטורת המים. לדגמים אלו יש בורר דרגות חום חיצוני הניתן לשליטה ע"י המשתמש. בורר הדרגות של הסימרסטט מאריך ומקצר את זמן ההפעלה והכיבוי של גופי החימום לפי דרגת החום הנדרשת. אנו מאשרים שיטה זו 'למהדרין' . יש להקפיד על הרתחה ראשונה לפני השבת. אין לגעת בבורר דרגות החום בשבת!
 

2. הרתחת מי המַדִיד. ברוב המיחמים יש צינורית קטנה המשמשת כ'מַדִיד' - מחוון לכמות המים שבמיחם. הצינורית מחוברת למיחם בחיבור צר שאינו מאפשר זרימת מים חופשית בין שניהם. ייתכן איפוא שהמים בצינורית לא רתחו, וכאשר יוציאו מי שתיה מהמיחם - מי הצינורות יתערבו במי המיחם ויתבשלו. הבעיה מחריפה במיוחד בתרמוס חשמלי עם משאבת חשמלית להוצאת המים, שכן המים שבמנוע המשאבה רחוקים מהשפעת גוף החימום. מכון 'צומת' נותן אישור 'למהדרין' רק לדגמים בהם חום המים שבתוך המדיד אינו יורד לעולם מתחת ל'חום שהיד סולדת בו'. כאשר טמפרטורת המים שבמדיד יורדת והיד אינה סולדת בהם – יקבל המיחם 'תעודת כשרות טכנולוגית' (אישור רגיל) בלבד. במיחמים אלו מומלץ מבחינה הלכתית להוציא כוס מים מהמיחם לפני כניסת השבת, ובכך מבטיחים כי המים שבמדיד (אשר דרכו יוצאים המים במיחמים הללו) רתחו פעם אחת, ולבישולם בשנית יש צדדים רבים להקל (ראה אגרות משה או"ח ד, עד,יט; הר צבי ט"ל הרים, מבשל,א). [יש לציין כי אף ברוב הדגמים שבהם טמפרטורת המים יורדת, בשעת ההרתחה הראשונה גם המים שבמדיד רותחים. פירוט בעניין ניתן לראות ברשימת המיחמים המאושרים באישור רגיל ].
חום המים שנקבע ל 'יד סולדת בו' (להחשיב את המים כמבושלים, לקולא) הוא 50 מעלות צלזיוס.
 

3. הפעלת מנגנונים נלווים. בתרמוסים חשמליים רבים ישנה משאבה חשמלית להוצאת המים בנוסף למשאבה הידנית. כדי לקבל כשרות 'למהדרין' מחויב היצרן לנתק משאבה זו בשבת ע"י מתג חול/שבת. (כמו כן בדגמים בעלי תרמוסטט, כדי לקבל אישור 'למהדרין' מחויב היצרן לנטרל את התרמוסטט ע"י מתג זה).
 

נציין כאן כי מרבית המיחמים בשוק הינם תוצרת חוץ ומחייבים טבילה. כדי לקבל המלצות על דרך הטבילה. 

 

 

על פי ההלכה * , מיחמים המיוצרים בחו"ל חייבים בטבילה . ניתן לבצע זאת כדלהלן:

1. כדי לקצר את שהות המיחם במי המקווה, ניתן למלא אותו במים לפני טבילתו, ולטבול במהירות כך שמי המקווה ייגעו במים שבמיחם. לאחר מכן, יש להניח את המיחם ליבוש (בצורת עמידתו הרגילה; לא הפוך!) למשך מספר ימים.
ניתן להדביק סרט דביק על החורים הנמצאים בתחתית המיחם, וכן לסתום בצמר גפן וכד' את שקע הכבל החשמלי, ולהדביק עליו סרט דביק.

2. לחילופין, ובמיוחד במיחמי-תרמוס עם פיקוד אלקטרוני זו האפשרות היחידה הסבירה: להכניס את המיחם לתוך שקית ניילון ולהדביק את שולי (קצוות) השקית בסרט דביק, כך שמי המקוה יגיעו רק לתוך המיכל הפנימי (שבו יימצאו המים החמים).
כיוון שמיחם התרמוס הוא 'כלי בתוך כלי', ניתן לסמוך על הטבלת החלל הפנימי של הכלי הפנימי בלבד, שכן חלקו החיצוני (של המיכל הפנימי) לעולם הוא 'נסתר'.

האפשרויות הנ"ל מבוססות על תשובת האגרו"מ (יור"ד ח"א סי' נז) לפיה יש להחשיב מתקן כזה כשני כלים נפרדים, ורק הפנימי הוא הטעון טבילה. החיצוני הוא לא 'כלי מאכל' אלא מכשיר החימום וההרתחה. מכיון שהכלי הפנימי נשאר תמיד פנימי, הרי החלק החיצון של הכלי הפנימי הוא בבחינת 'בית הסתרים' ויש מקום לומר שאינו טעון טבילה, כמ"ש הגרמ"פ שם. למדנו על אפשרות זו מפי אחד מגדולי הפוסקים המובהקים עמו אנו מתייעצים תדיר. הוא מורה כך בשל 'שעת הדחק' בשל חשש מהרטבת המיחם ופגיעה במנגנון האלקטרוני. הנחייתנו זו מבוססת על גישתנו העקרונית כי בפסיקה ציבורית יש מקום לנקוט בדרכי הקולא האפשרית. ואם לא כן – ימנעו בכלל מלטבול.


עצה נוספת: במקום להטביל את המיחם, ניתן להפקיע ממנו את חיוב הטבילה!  - כיצד? כלי שחלקיו מיוצרים על ידי גוי, אך הרכבתו נעשית על ידי ישראל, פטור מטבילה, מכיוון שחלקי הכלי לפני הרכבתם אינם נקראים "כלי", ונמצא שפעולת הישראל הופכת אותם ל"כלי", ודינו כתוצרת ישראל. לכן ניתן למסור מיחם זה לבעל מלאכה שיפרקהו וירכיבהו מחדש, ויפקיע ממנו את חובת הטבילה. עצה זו אינה 'מועדפת' על ידינו מחשש שהאומן לא יפרק את הכלי פירוק מוחלט.

פרטים נוספים ניתן לראות במדור שאלות ותשובות  תחת הכותרת: טבילת מיחמים - תשובה 'לאחד מחשובי הרבנים'

הבהרה: יצרני המיחמים מסירים את אחריותם ממיחמים שהוטבלו במים. יש לקחת זאת בחשבון מראש! (כמו כן פירוק והרכבה של מיחם שנעשה אצל בעל מלאכה שאינו מוסמך מטעם החברה, גורם לאובדן אחריות היצרן).
 

* הערה: יש המקילים שלא להטביל מיחמים וכלי בישול העלולים להתקלקל בעקבות ההטבלה (ראה: הטבלת כלים חשמליים, הרב ראובן גנזל, תחומין כז), אך דעתם אינה מקובלת על רוב הפוסקים.

 

הבהרה: אישורי 'צומת' ניתנים לכל דגם בפני עצמו (אפילו של אותה חברה!) , נא לבדוק את כל פרטי המיחם .

 

דגם

סוג

פרטים והערות

AMI ELETRONIX
AX300K

תרמוס חשמלי 5.5 ליטר

מתג חול/שבת מבטל את המשאבה ואת התרמוסטט ואת כפתור REBOIL

BENATON
BT- 8060

מיחם 30/50/60 כוסות ללא טרמוסטט, בעל מתג 3 מצבים: הרתחה, שמירת חום, ניתוק

BREVILLE
 6/10 Litre Urn

מיחם 30/50 כוסות עם סימרסטט

  Cobra
HAK-100L

 9 ליטר

לחצו כאן לאישור והנחיות HAK-100L

ELECTRO HANAN 
EH-690

תרמוס חשמלי 4.8 ליטר

מתג חול/שבת מבטל את המשאבה ואת התרמוסטט ואת כפתור REBOIL

Eurotec
EUR-40
EUR-50
EUR-80

מיחם נירוסטה 40 -80 כוסות בעל מתג 3 מצבים: הרתחה, שמירת חום, ניתוק.

EVEREST TOP
6216.8, 6218.8

מיחם נירוסטה; 6.8, 8.8 ליטר בעל מתג 3 מצבים: הרתחה, שמירת חום, ניתוק

 FIX
HAK-30L
HAK-40L
HAK-60L

HAK-100L

 מיחם נירוסטה; 30-60 כוסות

 לחצו כאן לאישור והנחיות

 

לחצו כאן לאישור והנחיות HAK-100L

 

  FOX
HAK-30L
HAK-40L
HAK-60L

 מיחם נירוסטה; 30-60 כוסות  לחצו כאן לאישור והנחיות

GN

מיחם נירוסטה; 30-300 כוסות שני מפסקים לשני גופי חימום (הרתחה ושבת)

Gold Line
ATL-68; ATL-88
ATL-114;ATL136
ATL-176, ATL-216

מיחם נירוסטה; 30-150 כוסות בעל מתג 3 מצבים: הרתחה, שמירת חום, ניתוק

GENERAL
 
TE-532

תרמוס חשמלי .

GRAETZ
WB-302;WB407;
WB-507;WB-603

מים נירוסטה; 30-60 כוסות  

GRANDIX
JAP-7838M תוצרת טאיוון!

תרמוס חשמלי קיים דגם בעל קוד זהה המיוצר בסין שקיבל אישור רגיל ולא 'למהדרין'!

HAG UTOMATIC
AX-3600

תרמוס חשמלי

HEMILTON
HEM171,HEM-172,HEM-173

מיחמי נירוסטה; 30,40,70 כוסות

 לחצו כאן לאישור והנחיות

HEMILTON
HEM-165
HEM-184

סמובר עם תיון בלי תרמוסטט ובלי מדיד

HOTER
גפן

קומקום חשמלי

תוצרת הארץ - פטור מטבילה!

לא לשימוש בשבת!

HOTPOINT
WF-3100

מיחם פלסטיק; 30 כוסות עם סימרסטט ; מדיד יבש (עם מצוף פנימי)

HYUNDAI
HAK-30L; HAK-40L
HAK-50L; HAK-60L

SBT-30; SBT-40
SBT-50; SBT-60

מיחם נירוסטה;30,40,50,60 כוסות

בעל מתג 3 מצבים: הרתחה, כיבוי, שבת
בלי תרמוסטט.

 

לחצו כאן לאישור והנחיות

 

 

KENON
HEM-171

מיחם נירוסטה, 30 כוסות .

KENNEDY
KN-640
KN-650

מיחם נירוסטה, 40/50 כוסות בלי תרמוסטט. תוצרת הארץ - פטור מטבילה.

KENNEDY
KN-655; KN-656
KN-644; KN-622

מיחם נירוסטה מתג אחד בעל שלושה מצבים: הרתחה כיבוי ושמירת חום. בלי תרמוסטט.

LE CHEF
LUR-45
LUR-60
LUR-75

Sold in the US and  Canada, Works on 110V

משווק בארה"ב וקנדה, מתאים למתח 110V

LIMA
Hot-30; Hot-40
Hot-50; Hot-80
Hot-88; Hot-100
Hot-110; Hot-150
Hot-200; Hot-300
Hota-30; Hota-60

מיחמי נירוסטה; 30-300 כוסות

בלי תרמוסטט.

תוצרת הארץ - פטור מטבילה!

NAKASUMI
IT30WB ;IT40WB
IT60WB

מיחם נירוסטה מתג אחד בעל שלושה מצבים (הרתחה, כיבוי, ושמירת חום). בלי תרמוסטט.

 PRESTIGE
JZ-88

 מיחם נירוסטה

 מתג אחד בעל שלושה מצבים (הרתחה, כיבוי, ושמירת חום). בלי תרמוסטט.

לחצו כאן לאישור והנחיות

PLATINUM 
ATL-114/ATL-136   ATL-68/ATL-88

ATL-LW68/ATL-LW88

 מיחם נירוסטה; 5.5 - 8.6 ליטר

 בעל מתג 3 מצבים: הרתחה, שמירת חום, ניתוק
לחצו כאן לאישור והנחיות

PRINTEL
AX300K

תרמוס חשמלי; 5.5 ליטר

מתג חול/שבת מבטל את המשאבה ואת התרמוסטט ואת כפתור REBOIL

PRUSMAN
PR-303;PR-035
PR-045;PR-065

מיחם נירוסטה, 30-60 כוסות שני מפסקים (להרתחה ושמירת חום). בלי תרמוסטט.

SELMOR SE-369

מיחם פלסטיק סימרסטט . ללא מדיד חיצוני.

SELMOR SE-636

מיחם נירוסטה  לחצו כאן אישור והנחיות

SELMOR SE-155
SE-406, SE-582

מיחם נירוסטה מתג אחד בעל שלושה מצבים. ללא תרמוסטט, גוף חימום גלוי 
לאישור והנחיות

SOL SL-555

מיחם נירוסטה .

SONICA JAPAN 2008-11, 2008-13, 2008-12

מיחם נירוסטה גוף חימום גלוי, ללא תרמוסטט

TELEFUNKEN
TLF-30WB,TLF-40WB
TLF-60WB

מיחם נירוסטה; 30,40,60 כוסות מתג אחד בעל שלושה מצבים (הרתחה, כיבוי, ושמירת חום). בלי תרמוסטט

TERMOBAR-PURE

מיחם פלסטיק; 30 כוסות סימרסטט . תוצרת הארץ - פטור מטבילה.

TOPSON
359N,359NN

תרמוס חשמלי; 4.8, 6.8 ליטר

מתג חול/שבת מבטל את המשאבה ואת התרמוסטט ואת כפתור REBOIL

VANESSA
ATL-68;ATL-88

מיחם נירוסטה; 30,40 כוסות .

זק"ש
 EF-131 ,EF-132
EF-133 ,EF-134
EF-135 ,EF-136
EF-137

מיחמי נירוסטה; 6,8,10,12,16,22,27 ליטר

בעל שתי אפשרויות לשמירת חום: במצב "שבת" חום המים נשמר ע"י גוף חימום קבוע בלי תרמוסטט והשימוש בו 'למהדרין'; במצב "שמירת חום" חום המים מווסת ע"י תרמוסטט. בדגמים החדשים חום גוף החימום הקבוע נשלט ע"י דימר חיצוני (אין לווסת בשבת!).

זק"ש
EF-38
תרמוס חשמלי; 5.5 ליטר

מתג חול/שבת מבטל את המשאבה ואת התרמוסטט ואת כפתור REBOIL

זק"ש
EF-606
קומקום חשמלי

תוצרת הארץ - פטור מטבילה!

לא לשימוש בשבת!

י.ל. שיא בע"מ
AA1-30, AA1-40, AA1-50, AA1-60, AA1-80, AA1-100 AA1-150, AA1-200;AA1-300

מיחמי נירוסטה 6-60 ליטר בלי תרמוסטט. (הרתחה, כיבוי ושמירת חום). תוצרת הארץ - פטור מטבילה!
פלנרו

EUR-40; EUR-50

MS-30,MS-40, MS-60

מיחמי נירוסטה 30-60 כוסות בלי תרמוסטט. מתג אחד בעל שלושה מצבים (הרתחה, כיבוי ושמירת חום).

להלן רשימת המיחמים והתרמוסים החשמליים שקיבלו תעודת כשרות (רגילה) ממכון 'צומת' . המיחמים שברשימה זו מותרים לשימוש בשבת על פי ההלכה, אך לא קיבלו אישור 'למהדרין' מפני אחת מהסיבות: א. בחלקם טמפרטורת המים שבמדיד יורדת אל הסף התחתון של חום שהיד סולדת בו (כ- 50 מעלות).  ב. חלקם כוללים תרמוסטט שאמנם אינו מושפע מהוצאת המים, אך בעקיפי עקיפין ובמידה שאינה ניכרת לעין ייתכן שישנה כזו. בטבלה שלהלן השתדלנו לנמק את סיבת אי-מתן אישור ל'מהדרין' - לשיקול דעתו של הצרכן. ג. ישנו בורר טמפרטורה שמאפשר בקלות שינוי חום המים (אין לגעת בבורר זה בשבת).

 

דגם

סוג

פרטים והערות

 AMOR
 
QPR-30C

 QPR-40C

QPR-50C

 QPR-60C

מיחם נירוסטה

30-60 כוסות

  לחצו כאן לאישור והנחיות

AXON ELEKRONIC
AX-AP-500

תרמוס חשמלי, 4.8 ליטר

מתג חול/שבת מנטרל את המשאבה ואת התרמוסטט ואת כפתור ההרתחה (reboil). טמפ' מדיד כ- 50 מעלות.

BUSH
GE 8311

תרמוס חשמלי

מתג חול/שבת מנתק רק את המשאבה, ואינו מנטרל את התרמוסטט.

CROMEX
WM-500

תרמוס חשמלי

מתג חול/שבת מנטרל את המשאבה ואת התרמוסטט ואת כפתור ההרתחה (reboil). יש להוציא מעט מים אחרי הרתחה ראשונה!

ELECTRO HANAN
EL-680

EL-690

תרמוס חשמלי, 6.8 ליטר

5 ליטר

תרמוסטט אינו מנוטרל. כפתור הרתחה חוזרת  (reboil) אינו מנוטרל.

תרמוסטט מנוטרל במצב שבת

ALLANE
EA-840; JAP-7838M

תרמוס חשמלי

תרמוסטט אינו מנוטרל. יש להוציא מעט מים אחרי הרתחה ראשונה!

EVEREST
EV-5850

תרמוס חשמלי

מתג חול/שבת מנטרל את המשאבה ואת התרמוסטט ואת כפתור ההרתחה (reboil). טמפ' מדיד כ- 50 מעלות.

Eurotec
EUR-68
EUR-68s

תרמוס חשמלי, 6.8 ליטר

מתג חול/שבת מנטרל את המשאבה ואת כפתור ההרתחה (reboil), אבל לא מנטרל את התרמוסטט. טמפ' מדיד: כ- 50 מעלות.

EVEREST
EV-5850

תרמוס חשמלי

מתג חול/שבת מנטרל את המשאבה ואת התרמוסטט ואת כפתור ההרתחה (reboil). טמפ' מדיד כ- 50 מעלות.

GRAETZ
GR-6825

תרמוס חשמלי

מתג חול/שבת מנטרל את המשאבה ואת התרמוסטט ואת כפתור ההרתחה (reboil). טמפ' מדיד כ- 50 מעלות.

GRAETZ
WB-407T, WB-507T, WB-603T, WB-803T

מיחם נירוסטה 40,50,60,80
כוסות

עם כפתור בורר טמפרטורה, ללא טרמוסטט

GRANDIX
JAP-7838M תוצרת סין!

תרמוס חשמלי

תרמוסטט אינו מנוטרל. יש להוציא מעט מים אחרי הרתחה ראשונה! קיים בשוק גם דגם זהה המיוצר בטאיוון שקיבל אישור למהדרין.

HOME
EF-544

תרמוס חשמלי
4.8 ליטר

מתג חול/שבת מנטרל את המשאבה ואת התרמוסטט ואת כפתור ההרתחה (reboil). טמפ' מדיד כ- 50 מעלות.

HEMILTON
DPS-38E

תרמוס חשמלי תרמוסטט אינו מנוטרל. טמפ' מדיד כ- 50 מעלות.

  HYUNDAI
HAK-48AT

תרמוס חשמלי
4.8 ליטר
 לחצו כאן לאישור והנחיות

ITT ELECTRINIC
IT-AP500S

תרמוס חשמלי, 4.8 ליטר

מתג חול/שבת מנטרל את המשאבה ואת התרמוסטט ואת כפתור ההרתחה (reboil). טמפ' מדיד כ- 50 מעלות.

KENNEDY
KN-680

תרמוס חשמלי, 6.8 ליטר

תרמוסטט אינו מנוטרל. יש להוציא מעט מים אחרי הרתחה ראשונה!

KENNEDY
KN-680A

תרמוס חשמלי' 4.5 ליטר

KENNEDY
KN-680B

תרמוס חשמלי' 4.3 ליטר מתג חול/שבת מבטל את התרמוסטט ואת המשאבה ואת כפתור Reboil. טמפ' מדיד כ- 50 מעלות. קיימים דגמים ישנים בעלי אותו קוד דגם, שאין להם כפתור חול/שבת, ויש להם טרמוסטט.

KENNEDY
KN-686A

תרמוס חשמלי תרמוסטט אינו מנוטרל. טמפ' מדיד כ- 50 מעלות.

 KENNEDY
KN-900C

קומקום חשמלי עם מצב שמירת חום  במצב "שבת" על הקומקום להיות מחובר (בהברגה) לבסיסו! בלי מדיד. במצב "שבת"  לאישור והנחיות לחצו כאן

KENNEDY
KN-900S

קומקום חשמלי עם מצב שמירת חום לשבת

במצב "שבת" על הקומקום להיות מחובר (בהברגה) לבסיסו! בלי מדיד. במצב "שבת" גוף החימום נשאר בחום קבוע (ללא תרמוסטט). אזהרה: חובה להקפיד בשבת שמפלס המים יישאר מעל קו המינימום!

KENON
HC5850 Type: KD-500

תרמוס חשמלי, 5 ליטר

מתג חול/שבת מנטרל את המשאבה ואת התרמוסטט ואת כפתור ההרתחה (reboil). טמפ' מדיד כ- 50 מעלות.

Kitchen Chef
Type: 5850; 5852
KD-500

תרמוס חשמלי, 5.2 ליטר

מתג חול/שבת מנטרל את המשאבה ואת התרמוסטט ואת כפתור ההרתחה (reboil). טמפ' מדיד כ- 50 מעלות.

MAYER
MY-045T, MY-065T, MY- 085T

מיחם נירוסטה 40,60,80
כוסות

עם כפתור בורר טמפרטורה, ללא טרמוסטט

NOVO
JAP-7838M

תרמוס חשמלי

תרמוסטט אינו מנוטרל. יש להוציא מעט מים אחרי הרתחה ראשונה!

NOVOTHERM
NOV TP-2006

תרמוס חשמלי, 5 ליטר תרמוסטט מנוטרל במצב שבת.

PILOT
KC-140; KC-140B

תרמוס חשמלי, 4.8 ליטר, 5 ליטר

מתג חול/שבת מנטרל את המשאבה ואת התרמוסטט ואת כפתור ההרתחה (reboil). לחצו כאן לאישור והנחיות

PRUSMAN
PR-500

תרמוס חשמלי, 5 ליטר

מתג חול/שבת מנטרל את המשאבה ואת התרמוסטט ואת כפתור ההרתחה (reboil). יש להוציא מעט מים אחרי הרתחה ראשונה!

SELMOR
SE-516

תרמוס חשמלי, 25 כוסות

מתג חול/שבת מנטרל את המשאבה ואת כפתור ההרתחה (reboil). טמפ' מדיד כ- 50 מעלות. לחצו כאן לאישור והנחיות

SHARK
Type: 5850; 5851

תרמוס חשמלי, 5.2 ליטר

מתג חול/שבת מנטרל את המשאבה ואת התרמוסטט ואת כפתור ההרתחה (reboil). טמפ' מדיד כ- 50 מעלות.

SOL
JAP-7838M

תרמוס חשמלי תרמוסטט אינו מנוטרל. טמפ' מדיד 75-90 מעלות.

SPEED ELECTRIC
EUR-68; EUR-68s

תרמוס חשמלי, 6.8 ליטר

מתג חול/שבת מנטרל את המשאבה ואת כפתור ההרתחה (reboil), אבל לא מנטרל את התרמוסטט. טמפ' מדיד: כ- 50 מעלות.

TOPSON
TP-2006

תרמוס חשמלי,
5 ליטר
תרמוסטט מנוטרל במצב שבת.

Universe
NR-205 ; NR-305 NR-504 NR-604 ;
NR-505; NR-505X ;

תרמוס חשמלי

מתג חול/שבת מנטרל את המשאבה ואת התרמוסטט ואת כפתור ההרתחה (reboil). טמפ' מדיד כ- 50 מעלות. לחצו כאן לאישור והנחיות NR-505X  לחצו כאן לאישור והנחיות NR-505  לחצו כאן לאישור והנחיות NR-205 לחצו כאן לאישור והנחיות NR-305

זק"ש (עוז)
EF-544
תרמוס חשמלי

מתג חול/שבת מנטרל את המשאבה ואת התרמוסטט ואת כפתור ההרתחה (reboil). טמפ' מדיד מינימלית 47 מעלות.

פלנרו
EUR-68; EUR-68s
תרמוס חשמלי, 6.8 ליטר

מתג חול/שבת מנטרל את המשאבה ואת כפתור ההרתחה (reboil), אבל לא מנטרל את התרמוסטט. טמפ' מדיד: כ- 50 מעלות.


הדפס
שלח לחבר
לינר
עבור לתוכן העמוד