שבת בשבתו
חיפוש בפרשות
פרשה מחבר המאמר
מדור ערך לחיפוש
ביטוי מדוייק

1297: וירא כ' חשון תש"ע 04/11/2009

מי בעד האסלאם?
נאמר על ישמעאל "ונתתיו לגוי גדול". הרמב"ם ב"אגרת תימן" מבהיר "אין רצונו לומר בתורה ובנבואה, אלא במנין בלבד". נדמה שהרמב"ם, שחי בין ישמעאלים, מתפלמס עם דעה שרווחה בתקופתו, שגדלותם של הישמעאלים היא ברוח. מי זה שסובר כך?
 
באופן מפתיע, אנו מוצאים דעה זו דווקא אצל ר' אברהם בנו של הרמב"ם עצמו, שמפרש את הפסוק "וגם את בן האמה לגוי אשימנו" - "רמז להתגלות דת האסלאם המאמינים באחדות הבורא". המוסלמים יהיו אלה שיאחזו באמונה המונותיאיסטית, כאשר קרנם של ישראל תרד, אומר ר' אברהם. למען האמת, פירוש זה אינו מפתיע לאור זאת שר' אברהם (בשונה מאביו) היה מקורב מחשבתית למוסלמים הסוּפיים שדגלו בפרישות, דבקות, אהבה, ועבודת האל מתוך כוונה.
 
אילו זה היה הקו הדומיננטי גם באסלאם של ימינו, אולי גם אנחנו היינו מתלבטים אם האסלאם חיובי או לא.
 
הקו הקדמי של ירושלים
בדרך לעקידת יצחק מתואר "ביום השלישי וישא אברהם את עיניו וירא את המקום מרחוק". בנקודה זו אברהם ויצחק עוזבים את שני הנערים. ייתכן שברגע הזה יצחק מתחיל להבין את מגמת הליכתם, שואל "איה השה לעולה?", וממשיך ללכת בידיעה מה מצפה לו. נקודה זו הייתה הכנה לעקידה עצמה.
 
יש המזהים נקודת תצפית זו עם אום-א-טלא היא "גבעת עוז" שליד קיבוץ מגדל עוז שבגוש עציון, מכיוון שזוהי הנקודה הדרומית ביותר שממנה רואים את ירושלים. מעניין, שלאורך כל ההיסטוריה, בעתות מלחמה ושלום, איזור גוש עציון היווה הקו הקדמי של ירושלים. יהושפט לחם שם נגד העמונים והמואבים כדי להציל את בירתו. עולי הרגלים טבלו שם, כדי להגיע טהורים למקדש. החשמונאים לחמו שם פעמיים: כדי לכבוש את ירושלים, וכדי לשמור עליה. גם לוחמי תש"ח עצרו שם את השיירות של ערביי חברון שבאו להילחם בירושלים, וכך שמרו על ירושלים עברית.
 
דו שיח בין אב ובנו
פעם שח לי מישהו, שיצחק כעס על אביו שעקד אותו. הראיה לכך היא, שיצחק לא דיבר עם אביו עד יום מותו.
 
לענ"ד, ההיפך הוא הנכון. אמנם לא מופיע דו שיח בין אברהם ויצחק אחרי סיפור העקידה, אולם גם לא מופיע אף דו שיח לפני העקידה. למען האמת, התיעוד היחיד לדו שיח בין שני אבותינו, הוא השיחה בדרך לעקידה. זהו דו שיח קצר, אך רווי במילות הקירבה "אבי" ו"בני".

 

הדפסשלח לחבר
תחומין פלוס
עבור לתוכן העמוד