מאמרי הרב מנחם פרל

להכריע עם משקפיים ציבוריות

הרב מנחם פרל
הדיונים ההלכתיים בסוגיות התחדשו בדורות האחרונים נותרים לא פעם ללא הכרעה ברורה, על הרב הפוסק לציבור לשקול גם שיקולים שמתייחסים ליכולת שלו ליישם את ההלכה, ולא להסתפק במבט צר על הטכניקה ההלכתית.

תקיעת שופר בעידן הקורונה

הרב מנחם פרל
הוצאת קול תקיעה כרוכה בנשיפה חזקה, מה שגורם לרסס עצום של טיפות זעירות של רוק. הטיפות הללו עלולות להגיע למרחק רב, הרבה מעבר לשני מטר הנדרשים היום בשגרה. – אם כן, כיצד עלינו לתקוע בשופר השנה?

עבור לתוכן העמוד