רידוד, שיטוח וזילות ההלכה

 

פרשתנו, כי-תצא, היא המרובה במצוות מכולן; זכתה ונטלה חלק בראש, וכלולות בה שבעים וארבע מצוות (למנין בעל ספר החינוך), למעלה מעשרה אחוז מכל התרי"ג. אגב, השניה ב'אליפות' היא פרשת אמור (63 נקודות), ופרס תנחומין לפרשת ראה, רק 55. תמצאו בפרשתנו מצוות שבין אדם לחברו, בין אדם לקונו, בין אדם לשלטון ובין ישראל לעמים. תמצאו בה שלל מצוות ואיסורים שנתפרטו ונתפרסו בכל ארבעת חלקי השלחן ערוך. ועליהן נתווספו מן החלק החמישי והששי - ענייני זרעים וענייני מלחמות, ואפילו מבזקים לענייני קדשים וטהרות.

 

מכיון שכולן חביבות וכולן יקרות, קשה עלי הבחירה הספציפית והנחת אצבע על פסוק או ענין בודד. לפיכך, כאסוסיאציה העולה מאליה, אביע דעה ועמדה על זילות פסיקת ההלכה כאן ועכשיו.

 

אינטרנט שו"ת

מזה כעשור ויותר גילו רבנים די בכל אתר ואתר את עולם האתרים, וייטב בעיניהם להרעיף בהם דברי תורה ומוסר, הגות והלכה; לקיים מה שנאמר: "אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש" (סוכה נב,ב). מכיון שהציבור 'שלנו' (הכוונה כמובן לקוראי 'שבת בשבתו') אינו מדיר עצמו מן האינטרנט, והוא קלוע וארוג בסבכי הרשת, סבורים רבים (ואנכי בכללם) כי מוטב "דליעול בשרי וכוורי ולא ליעול ירקא" (עפ"י שבת קמ,ב; מוטב שיכנסו בשר ודגים ולא יכנסו ירקות). גם בחזית זו חייבים להעמיד תחליפים כשרים ולא רק לצעוק 'הצילו'!

 

עם התפתחות הפורומים ורבי השיח הוירטואליים למיניהם, קצרה הדרך לשו"תים הלכתיים. הרציונאל ברור: כל הנזקק לדבר הלכה (ובעצם גם אם איננו נזקק אלא מתעניין תיאורטית; ובעצם גם אם איננו מתעניין ממש אישית - הוא מאותגר לאתגר את הרב המשיב. וגם אם בס"ה הוא משתעמם שמא הוא חובב חידוני 'טריוויה') ימצא מבוקשו בלחיצת מקלדת. העכבר ילקט עבורו פירורי תשובות, והשפע האלקי יזרום דרך הפלזמות, "ויצאו מים רבים ותשק העדה ובעירם", ובַעַריהם.

 

אודה ולא אבוש, אף אנכי נמניתי על משיבי המקלדת וחדלתי לפני שנים אחדות. בהזדמנויות שונות (ואולי גם במדור זה) נימקתי בעיקר בשל העדר תקשורת ממשית בין השואל למשיב, שהיא רלבנטית וחיונית לעולם ההלכה. טועה לחלוטין מי שחושב כי ההלכה היא דיסציפלינה מדעית; הכנס למעבד 'פרמטרים' והוא יערבל לך תוצאה הכרחית, או מיגוון לבחירתך (סמן מראש!). ולא היא, כידוע לכל מי שהריח ריח הלכה.

 

צָפיתי כי הלכות האינטרנט, המונצחות עלי WEB, יכללו סתירות פנימיות רבות. בנוסף, יש בהן עירוב תחומין משמעותי בין הלכה ל'עצה טובה'. נסו תרגיל: הפנו שאלה זהה לקשת משיבים, וראו לאן הגעתם! אכן, בצד הבקורת אוכל לייצג בנקל את עמדת הסניגוריה. טיעונה המרכזי יהיה: העדר אלטרנטיבה לחלק נכבד מן הציבור - חילוני, מסורתי, דתי ואפילו חרדי.

 

אינסטנט שו"ת

עד כאן עוד 'נסבל', ואני נוטה לקבל את הדעה כי מאזן הטיעונים הוא חיובי. מה ש'מעלה לי את הסעיף' היא ההתפתחות האחרונה, הבלתי נמנעת: הלכות אס-אם-אס רבותי! הלכות בזיל הזול! מילה בסלע! בשקל! באגורה! בפרוטה!

 

למרות שמבין ה'אס'ים המשיבים יש גם מטובי ידידיי, כמאמר הפתגם ה'ידידותי', אעפי"כ לא אשא פנים לאיש ואביע את דעתי הנחרצת; כִּלְכוּ לכם מהשפלתה של ההלכה והורדתה עדי עפר. אינכם אורים ותומים ("ויאמר: עלה!"), והאחריות להוזלה נוספת מוטלת על שכמיכם! (כקורא מחשבות 'ידוע לי' על תכנון משיבון הלכתי אוטומטי (AHM) K40 במחשב כף יד...)

 

והנה לקט מקרי: האם צריכים לנשק ציצית? רצוי! / האם מותר לנגב זיעת משחק כדורסל בציצית? לא כדאי! / סליחה, שאלה נוספת: וכדורגל? כנ"ל. / האם מותר לאשה בימי נידתה לגעת בציצית? כן! / האם ציצית מהיתר המכירה כשרה? יש דעות! / האם אפשר ללבוש ציצית לרוחב? תלוי במידות! / חברתי לובשת את הציצית שלי בצחוק, היש בכך איסור לא ילבש, או אבק קידושין? יתכן! גשו לפסיכולוג ולבית הדין! / האם פרתו של רבי אלעזר בן עזריה יוצאת בציצית שבין קרניה? לדעת הסומכים על העירוב מותר! / היש איסור 'בל תוסיף' ללבוש ציצית מתחת לחולצה וגם מעל? אל תהיה צדיק הרבה. / שאלת S.O.S. מנחל יהודייה: חוט הציצית הסתבך כרגע בקוצים. מה לעשות? תזעיק 669 (מתוך האתר tzuzita.dos.cum).

 

טוב, אני יודע שהאוסף הוא מקרי בלבד, ואיננו מאפיין את כל מרחבי הזרימה ההלכתית; אבל מורי ורבותי, כלום נתעלמה מכם גמרא ערוכה (סוטה לה,א) כלפי דוד המלך שאמר "'זמירות היו לי חוקיך בבית מגורי', אמר לו הקב"ה: דברי תורה שכתוב בהן (משלי כג) 'התעיף עיניך בו ואיננו', אתה קורא אותן זמירות"? וברש"י: "הייתי משתעשע בחוקיך והיו לי לזמירות לשעשעני". מיד נענש דוד וכו'.

 

עבור לתוכן העמוד