חקלאות

חממות בשביעית ובשבת

האם השמיטה מצווה חברתית?

מכשור הלכטכני לשמיטה

איך אפשר לאפשר חרישה וזריעה בשמיטה גם ע"י יהודים, לאחר 'היתר המכירה', באותם משקים הנמנעים מהעסקת נכרים על בסיס אידאולוגי או מקצועי
1/10/2014
עבור לתוכן העמוד