זיוף פיקוד שבת בקלנועיות
לאחרונה נודע לנו על משווק קלנועיות המתקין 'פיקוד שבת' כביכול עם אישור שלנו. הפיקוד מזוייף ואין לנו שום קשר אליו.
מאיץ-חום חיצוני לדוד חימום
מאיץ החום EBS אסור לשימוש בשבת כשהוא דולק, באיסור דאורייתא של מבשל, ככל דוד חשמלי ביתי רגיל. קביעה זו מייתרת את הדיון מצד גרם הבערה של גופי החימום.

הודעה בקשר לבדיקת 'מעליות שבת'

 

מכון 'צומת' מבצע בדיקות ומנפיק אישורים למעליות שבת עבור כל החברות הפועלות בישראל. עשרות שנים קיים הסדר לפיו הפנייה אלינו היא מטעם חברת המעליות בסמוך להתקנה, ובדרך כלל טכנאי מטעמם משתתף בעת הבדיקה.

גם המכון הטכנולוגי-הלכתי בירושלים מבצע בדיקות דומות, המקובלות גם עלינו, כמוסד תורני-טכנולוגי מוכר ובעל מוניטין בציבור הדתי בישראל ובתפוצות.

בשנת תשע"ה הגיעה שמועה לאזנינו על אישורי מעליות שבת ע"י חברה בשם 'שק"ד'. באתר החברה מצאנו אישור הסמכה רבני לחברה מאת הרב בנימין כהן מרמלה ומצורפת חתימתו של ה' יהושע אוזן, וכן "בברכת הרה"ג אליהו אברג'ל שליט"א", שהוא אב בית דין ותיק ומוערך בירושלים (ראו צילום מצורף).

כעבור זמן קצר התברר כי יהושע אוזן הוא 'מקובל' (ראו אתרו 'אש הקבלה'). בחודש מאי 2015 הוגש נגדו כתב אישום על "שהתחזה לרב ולאיש קבלה בעל סגולות רוחניות וביצע שורה של עבירות מין במשך שנים בנשים שפנו אליו בשעת מצוקה".

הרב בנימין כהן הסיר את תמיכתו מ'שק"ד', ובעקבותיו הודיע הרב אליהו אברג'ל על ביטול ברכתו ותמיכתו ב'שק"ד'  (ראו צילום מצורף).
באתר "שקד" הסירו את אישורי הרב בנימין כהן וה' יהושע אוזן, אך הותירו את ברכת הרב אברג'ל.
 

אנו מוצאים לנכון להודיע לציבור כי למיטב ידיעתנו אין גורם רבני משמעותי המאשר את הבדיקות ההלכ-טכניות ואת אישורי חברת 'שק"ד' למעליות שבת.

עבור לתוכן העמוד