הבהרה בענין 'כושר סוויטש' לשבת

הבהרה בענין 'כושר סוויטש' לשבת (הגדל)

ב"ה, כ"ה בניסן תשע"ה, 14.4.15

 

מאת הרב ישראל רוזן, מהנדס, ראש מכון 'צומת'


היום התפרסמה בתקשורת ידיעה על המצאת מתג חשמלי 'כשר לשבת' באישור רבנים. זו ידיעה ממוחזרת משנת תש"ע (2010) וכבר אז התפרסמו הכחשות רבניות (בקישור הזה)  והתנערות רבתי מאפשרות זו לצרכי יום-יום.


השיטה המוצגת כאן היא 'גרמא', דהיינו הפעלת עקיפין, שהותרה רק לצרכי רפואה ובטחון וכיו"ב, כמבואר בשולחן ערוך הלכות שבת סי' שלד סע' כב. אין שום רב אורתודוקסי, אשכנזי או ספרדי, המתיר את שיטת ה'גרמא' בהפעלה ישירה לנוחיות או לצרכים שוטפים.


 

האישור המוצג ע"י החברה בשם הגר"י נויבירט זצ"ל (המומחה מספר אחת להלכות שבת ואשר ספרו 'שמירת שבת כהלכתה' הפך לנכס צאן ברזל בתחום זה) הוצא ממנו בהטעייה, כפי שסיפר לי אישית, סמוך לפרסום הדברים. הוא ציין בכתב ידו על גבי המסמך של החברה שההיתר הוא "לרפואה ובטחון בלבד". יתר כל כן, הרב נויבירט טרח וכתב למנהל החברה (בכ"ח בטבת תשע"ב) מכתב רשמי: "בענין מה שכתבתם בשמי להתיר מין 'כושר גרמא', להתיר לכתחילה לגרום להדליק חשמל בשבת – לא יתכן. ומעולם לא עלה על דעתי אלא לצורך חולה ובטחון. ונא לפרסם דבר זה ברבים שלא יצא תקלה על ידי".


גם הרב אביגדר נבנצל, רבה של העיר העתיקה, שהוזכר כמי שמאשר את המכשיר, אמר לי בפגישה ביום כ' באלול תשע"א כי מעולם לא אישר כדבר הזה, ובודאי שאין שום היתר שלא לצורך רפואי או בטחוני.


לגופו של נושא, כאמור – אין שום היתר לציוד זה המוצג ברבים כמאושר ע"י רבנים, וישתקע הדבר לא ייאמר.

 

עבור לתוכן העמוד