מכתב תגובה של הרב רוזן

ב"ה, יג בסיון תשס"ח, 16.6.08

עם יסוד מינהל הגיור ב-96 ע"י הרבנים הראשיים דאז, אליהו בקשי-דורון וישראל-מאיר לאו, נקבע כתקנה קבועה כי בכל הרכב חייב להיות נוכח לפחות אחד בעל כושר דיינות, כדי לשוות להרכב חשיבות ואחריות. שני הרכבים ותיקים, שפעלו מימות הרב גורן, קיבלו פטור, ובלבד שראשיהם ינכחו אישית, כשווי ערך לדיינים מוסמכים; הלא המה הרבנים צפניה דרורי וחיים דרוקמן.

בכהני כראש מינהל הגיור נודע לי לתדהמתי (כמדומני בשנת 99) כי הרב אביאור, שהיה המוציא והמביא בבית דינו של הרב דרוקמן, הפעיל הרכב בית דין (לפחות 150 תיקים) בהעדרו של הרב דרוקמן, ששהה בכנסת כח"כ, באמצעות רב מחליף שאיננו דיין. כדי שהגיור יאושר מינהלתית הוא החתים את הרב דרוקמן, ביודעין או מבלי משים, על מעשה בית-דין הכולל פיסקא 'שקרית': "במותב תלתא היינו ובא לפנינו פלוני/ת, וחקרנו אותו/ה ומצאנו וכו' וקיבל/ה מצוות בפנינו".

בצר לי כאחראי מינהלי פניתי בסודיות לרבנים שפירא זצ"ל ואליהו יבלח"ט ושטחתי לפניהם את מצוקתי, בע"פ ובכתב. "ונפשי בשאלתי" האם להחליף את מסמכי מעשה בי"ד, והאם יש פגם בעצם הגיורים? שניהם, בנפרד, גערו ברב דרוקמן שהבטיח לא לשנות באיוולת זו, ושניהם הורו בע"פ שלא לערוך גיור מחודש ואפילו לא להחליף תעודות מחשש לחילול השם ובודאי לא לפסול את גיורי הרבנים דרוקמן ואביאור כ'דיינים פסולים' . כמובן שקבלתי בשמחה ואישרתי את כל גיורי הרב דרוקמן, ו...שתקתי כל השנים, בבחינת ישתקע הדבר. עם סיום תפקידי המינהלי ב-2000 נשאר התיעוד לכל ה'אירועים' במשרדי הנהלת בתי הדין,

הרב דרוקמן חזר על 'חתימות שוא' לפחות פעמיים ב-2005, בחתמו על 'מעשה בית דין' לשתי גיורות מפולין שגוירו שם ומעולם לא פגשן. הרב נקרא בשעתו לבירור וננזף ע"י היועץ המשפטי לממשלה, כפי שנחשף במוסף 'סופשבוע' (מעריב) האחרון. 'שברתי שתיקה' לנוכח עלילות הרב משה קליין כלפי.

'אירועי פולין' הללו פורסמו בזמנו בתקשורת ומכאן מקור המידע של הרב שרמן, כפי שהוא מעיד בעצמו בפסק דינו (השערורייתי מכל הבחינות). כאמור, מעולם לא עוררתי את הנושא משקיעתו בתהום הנשייה, ואף אישרתי את כל הגיורים הללו. לאחרונה אף הבעתי עמדתי בכתב ובע"פ כי הם מקובלים עלי לחלוטין, בעקבות פסיקתם של הרבנים שפירא ואליהו.

אני משער כי הרב משה קליין טופל עלי אשמת שוא כמנהגו בשנות תיפקודו כסגנו של הרב דרוקמן. בשנות כהונתו רבו הסכסוכים האישיים והיריבויות. כנראה יש לו 'סיבות טובות' להשאיר 'אדמה חרוכה' לאחר שנציבות שירות המדינה הורתה, בדו"ח חמור שפרסמה על תיפקוד מערך הגיור בכללו, כי "יש להפסיק את עבודתו לאלתר", בצד המלצה "לבחון אם יש מקום לפתוח בהליכים משמעתיים נגדו" בהקשרים שונים.

 

עבור לתוכן העמוד