יעול מערכת הגיורים בישראל?

                                                                                               ב"ה, יד באלול תשס"ז, 28.8.07

לכבוד מר ארז כלפון, מנכ"ל משרד הקליטה וכל חברי ועדת האיגום לנושא הגיור

ברכה ושלום,

הנדון: בעקבות הדו"ח המסכם של הועדה

כמי שייסד את מינהל הגיור לפני תריסר שנים, וכמי שמכיר היטב את נבכי הנושא, וכמי שנושא הגיור יקר בעיניו ביותר - ארשה לעצמי להעיר מספר הערות בעקבות הדו"ח כדלהלן.

אשמח להיפגש אישית עם כל מי מכם המעוניין לשמוע ביתר פרוטרוט מה בפי;

הערה כללית: מערכת הגיור עברה עד כה 3 גלגולים מבחינת האחריות והניהול;

(1) מכון 'צומת' - תקציב כולל כל משרדי הממשלה - כ- 7 מליון ₪ לשנה

(2) הנהלת בתי הדין - תקציב כולל - כ- 25 מיליון ₪ לשנה

(3) מערך הגיור בראשות הרב דרוקמן - כ- 40 מיליון ₪ לשנה

התקציב הנדרש עתה לפי הדו"ח הוא 75 מליון ש"ח לשנה! מיותר לחלוטין!! בכל הגלגולים הללו מספר המתגיירים (למעט אתיופים) פחות או יותר יציב.

מסקנה: הישועה תבוא לא מן התחום הארגוני-לוגיסטי אלא מתחום הרוח והאווירה!

 

נושא

המלצת הדו"ח

הערה / התייחסות

א

תוספת דיינים בתקן

סעיף 5:

לאייש לאלתר 10 תקנים

מיותר לחלוטין! בתי הדין כיום מובטלים חלקית, וימי דיון מתבטלים עקב חוסר מתגיירים.

המשמעות: הכבדה תקציבית משמעותית! כשיתרבו מתגיירים יתווספו דיינים. למה "לאלתר"?

ב

דיינים מתנדבים

סעיף 5:

תיגבור ע"י רבנים מתנדבים.

מיותר לאור ההערה הקודמת. אם הכוונה שיפעלו במקום הדיינים הנוכחיים צפוי דיון מינהלי ומשפטי.

ראו הצעה בהערה הבאה. האם יקבלו תיגמול מעמותה כלשהי?

ג

שליחי בית דין

סעיף 5:

שינוי במעמדו של שליח בית הדין

כיום שליח בית הדין הוא 'נאמן בית הדין' ומקל עליו. ויתור על פונקציה זו יגרור עליה במספר הנדחים בבית הדין בהופעה הראשונה.

המשמעות: עלות כספית ניכרת ובעיקר תסכול והורדת מוראל כללית בקהיליית המתגיירים.

פתרון: הרבנים המתנדבים המוצעים לכהן כדיינים ימלאו את תפקיד שליחי בית הדין כ'קדם בית דין' (דיין יחידי?).

ד

שכר הדיינים

שכר חדשי קבוע ולא לפי תיקים

כדיין מכהן אשמח לכך אישית. יום עבודה יוגדר 7-8 תיקים. מי ידון ב-12, 15 ויותר תיקים כפי הנהוג כיום. המשמעות: עלות כספית אדירה. 

ה

ועדת חריגים

סעיף 13:

פישוט הליכים "כפי שצורפו כנספח לדו"ח"

נושא ועדת החריגים כאוב ביותר, וגורם להתמעטות מאות מתגיירים לשנה, ולחיי חטא ליהודים רבים (בני זוג).

ההמלצות לא צורפו כנספח, ותמיהתי על כך.

יש בפי הצעות בנדון. אשמח להגישן לבקשתכם.

ו

ניהול

סעיף 1:

ראש מערך הגיור והמנכ"ל יוגדרו כמשרות אימון

המנכ"ל צריך להיות מינהלן מקצועי ולא 'משרת אימון' המהולה בפוליטיזציה, דחפים וחיכוכים אישיים, כידוע וכנהוג.

למשל, מתאים איש צבא (מיל.) או מנהל מוסד בעל נסיון מוכח ויחסי אנוש טובים. חיוני: שומר מצוות (לא דוקא רב).  

 

בברכה נאמנה
הרב ישראל רוזן
ראש מכון 'צומת' / מייסד מינהל הגיור ודיין מכהן


העתק:

הרב שלמה עמאר, הרב הראשי והראשון לציון
הרב חיים דרוקמן, ראש מערך הגיור
הרב אליהו מימון, מנהל בתי הדין לגיור
רענן דינור, מנכ"ל משרד ראש הממשלה
מוטי אהרוני, נציבות שירות המדינה

עבור לתוכן העמוד