הקמת בתי דין לענייני משפחה

ב"ה, ניסן תשס"ז, 4.07

בית דין לענייני משפחה מכח בוררות מוסכמת

מיסודו של מכון 'צומת', גוש עציון

מינשר / הצעה עקרונית

א. רקע ציבורי 

   1. בתי הדין בישראל הם בלעדיים, מכח החוק, לענייני נישואין וגירושין. קיימת בקורת ציבורית כלפי התנהלותם של מרבית בתי הדין, ומושמעות הערות קשות כלפי האווירה השוררת במרביתם, כמו סחבת מיותרת והתייחסות לא ידידותית.

   2. הסכמי קדם-נישואין הנחתכים בין בני הזוג, ה'נדחפים' ע"י תנועות נשים החותרות לשוויון, הם פסולים בבתי הדין מטעמי 'גט מעושה'. יתר על כן, הם מהווים מכשלה חברתית גדולה ומעודדים גירושין 'ללא אשם'. אין לנו כוונה לקדם מגמה זו.

ב. התכנית: בתי דין לבוררות משפחה

   1. התכנית המועלית כאן היא הקמת בתי דין לענייני משפחה שיכהנו בהם דיינים בעלי כושר מהרבנות הראשית, המעורים בחברה הישראלית. ההתנהלות בבתי דין אלו תהיה יעילה וזריזה ככל שניתן, מבחינת שעות העבודה, מינהל וכד'.

   2. יודגש כי אין הכוונה בתי דין לכתיבת גיטין אלא לבוררות מוסכמת (כדלהלן) בין בני הזוג, עם יכולת לחיובים כספיים בקשר למזונות ולחלוקת רכוש וכד'.

   3. הגעה לבית דין זה, באמצעות שטר בוררות, תהיה משני 'מקורות':

(א) קדם גירושין: ההערכה היא כי ע"י הסברה נאותה ופרסום מתאים - זוגות המעוניינים לסיים איכשהו את הסכסוך ביניהם, ויש להם דעה קדומה שלילית על בתי הדין הרבניים האיזוריים, יעדיפו לבוא לבית דין זה ולחתום שטר בוררות לפניו.

(ב) קדם נישואין: במקביל, תיבחן אפשרות הלכתית ומשפטית כי בעת החתונה יחתמו בני הזוג על 'סעיף בוררות' קצר (כמקובל בהסכמים עסקיים) בו ייאמר כי במקרה סכסוך, חלילה, הדיון יתנהל במסגרת בוררות בבית דין לענייני משפחה המוצע (מזונות וחלוקת הרכוש). נוסח קצר זה יתבסס על הסכם מפורט יותר שימצא במשרד בית הדין, וישמש בסיס חוקי והלכתי למימושו.

   4. כח בית הדין; ההערכה היא כי מה שיחליט בית דין זה יהיה מקובל, ויביא לגט כדלהלן:

(א) אם בית דין זה יחייב מזונות מוגדלים זה לא ייחשב כ'גט מעושה' כי מדובר בחיוב ע"י בית דין חשוב, המורכב מדיינים בעלי כושר דיינות שראויים היו לשבת בכל בי"ד איזורי.

כמו כן, לביה"ד המוצע תהיה נשיאות המורכבת מחשובי הרבנים והדיינים שיתנו יד לענין.

(ב) מבחינה משפטית הסכמי בוררות הם מסמך משפטי לכל דבר, הניתן לאכיפה ממלכתית. 

ג. שלבים

   1. 'חקר היתכנות'; בדיקת כל הנקודות הרלבנטיות מבחינה הלכתית, משפטית, ארגונית וכלכלית, וניסוח 'הסכם לבוררות נישואין'.

   2. קבלת הסכמות ו'ברכת הדרך' מרבנים חשובים, והפצת הנושא כולו בכלי התקשורת.

   3. הקמת בתי דין (2-3 הרכבים) שיפעלו בצפון, במרכז ובדרום, בחסות ובניהול מכון 'צומת'.

   4. ההערכה היא שכעבור מספר שנים בתי דין אלו יוכרו ע"י הגורמים הממלכתיים ויתוקצבו על ידם.

ד. מכון 'צומת'

מכון 'צומת' באלון שבות, גוש עציון, הינו עמותה ללא כוונת רוח (מלכ"ר) העוסק מזה 30 שנה בשילוב ההלכה בחיים המודרניים. המכון רשם הישגים רבים בנושאי הלכה וטכנולוגיה, וכן הקים את מערכת הגיור הנוכחית, כולל ייסוד וניהול כ-10 הרכבים של בתי דין מיוחדים לגיור.

מכון 'צומת' מוציא מדי שנה כרך 'תחומין' (500 עמ') ובו מחקרים מקוריים בסוגיות הלכה וחברה מודרנית ועכשווית, בכל תחומי החיים.

חשוב לציין כי פעילות המכון מוכרת ע"י כל החוגים. 

אתגר בתי הדין שבמסמך זה משתלב היטב ברוח מכון 'צומת', וביכולתו ההלכתית והארגונית.

עבור לתוכן העמוד