מידע בנושא פולמוס כיבוי גז בחג באמצעות כפית

מכון צומת הינו מלכ"ר, המוצרים ההלכ-טכניים שהמכון מציע נולדו כשירות לציבור.

חג"ז הינו הפתרון ההלכתי-טכני לכיבוי גז ביו"ט היחיד בעל תקן של מכון התקנים הישראלי

 

 

 

 

 

עבור לתוכן העמוד