תגובת מכון 'צומת' לאיסור הרב הראשי שלמה עמאר

ב"ה, א' דר"ח אייר תשע"ג, 10.4.13

עגלת נכים עם סידור שבת
תגובת מכון 'צומת' לאיסור הרב הראשי שלמה עמאר

בערוצי תקשורת התפרסם אמש כי הראשון לציון, הרב עמאר, אוסר שימוש בשבת בקלנועית, גם עם פיקוד שבת של מכון 'צומת', "באיסור גמור ואין שום היתר להשתמש בזה אפילו לצורך תפילה בבית כנסת או לשיעורי תורה. וכל מי שאינו יכול להגיע לבית הכנסת בלי זה יתפלל בביתו ביחידות, שאנוס הוא ופטור מתפילה בציבור".

דובר מכון 'צומת' מוסר את תגובת הרב ישראל רוזן, ראש המכון, כדלהלן:
"סידור השבת לעגלות נכים וקלנועיות פותח על ידינו לפני כ-25 שנה, לאור פנייה מפורשת והמרצה לכך ע"י הרב שלמה-זלמן אוירבך זצ"ל אשר יזם את הסידור היחודי הזה לטובת הנזקקים. הרב אוירבך נטלני בידו לסור לביתה של אשה צעירה (הפטורה בתפילה בציבור!) בשכונתו, וביקש להושיעה. לאחר פיתוח הפתרון ויישומו, חזר הרב על אישורו באזני רבים ששאלוהו אישית, וכן את תלמידו הדגול, יבלח"ט הרב יהושע נויבירט ונוספים.

"במקביל, הרב שאול ישראלי זצ"ל ליווה את הנושא מראשיתו, ואישר את הדבר בתשובה מפורטת שהתפרסמה בתוך הקובץ 'תחומין', כרך ח' (תשמ"ח!).
"הרבנים אברהם שפירא ומרדכי אליהו זצ"ל התירו לפונים אליהם להשתמש בציוד זה, ורבנים רבים נוספים. גם הרב משה שטרנבוך יבלח"ט, ראב"ד העדה החרדית, התיר לאדם שפנה אליו להשתמש במנגנון של מכון 'צומת'. אספר עוד שאחד מן הח"כים המרכזיים של ש"ס (לשעבר) העיד בפני כי שאל את פי מרן הרב עובדיה יוסף הי"ו אודות בן משפחתו שנזקק לכך - וקיבל היתר".

ומוסיף הרב רוזן:
"מזה שנתיים אני מבקש להיפגש עם הראשון לציון, הרב עמאר, בנושאים הלכ-טכניים רבים, כולל הקלנועית לשבת, ולשוא. פניות רבות בכתב ובע"פ הושבו ריקם. ובענין הקלנועית ועגלות הנכים, איני מאמין כי כב' הרב הראשי  הביט בעיניהם של הנזקקים לפני הפסיקה ואני לא מאחל לאיש מצב פיסי ונפשי כזה. ותמיהה רבתי בפי, הלא הראשל"צ ידוע כמי שהופך כל אבן להושיע מסורבות גט ממצוקתן, כולל הסתמכות לעתים על היתרים דחוקים. מצוקת השבת, למי שהקב"ה גזר עליו 'מעצר בית', איננה פחותה. מאידך גיסא, אני מאחל לכב' הראשל"צ שיראה את האור הקורן בעיניהם של אומללים אלו שזכו לנוע בשבת בהיתר, ואת פיסת גן-עדן השמורה למי שתומך בישועתם".           
   

 


תאריך 10/04/2013
מארגן האירוע ל' בניסן תשע"ג
הדפס
עבור לתוכן העמוד