הרב אורי דסברג

הרב אורי דסברג מראשי מכון צומת היה שותף לדרך ולאתגר של בניית חברה ומדינה יהודית. הרב אורי חיפש תמיד מה ניתן לעשות באופן פרקטי למען יישום היהדות בחיים המעשיים. בראשית ימי מכון צומת הרב אורי התמחה בענייני חליבה בשבת ושימור ספרי תורה באמצעות שימוש בטכנולוגיה מודרנית. כתיבה והסברה היוו עיקר התמקדותו כאשר הוא תרם רבות לאחד המפעלים הגדולים של מכון צומת  - ספרי תחומין. הוא היה עורך בחסד עליון, אולי מבין טובי העורכים שבדורנו. היתה זאת עריכה מסוג מיוחד שבו כל הנושאים שבעולם מופרים באופן ייעודי ועכשווי. שלושים הכרכים של תחומין שיצאו מתחת ידו הם נכסי צאן וברזל שיישארו לדורות. הכרך האחרון, כרך שלושים ואחד נמסר לדפוס לפני שבועיים, ויצא בע"ה בשבועות הקרובים.

היה אדם צנוע שהתנגד בכל מקום שיוזכר בתואר רב למרות שנשא בתואר זה לאחר שנים רבות של לימוד בישיבת 'כרם ביבנה' ו'מרכז הרב'.  כישרונו, עיצתו, חכמתו, שמחת ליבו, החברות והרעות יחסרו לנו מאד.  

הרב אורי, (או, הרב הגאון כפי שהיית מתקן אותנו) היית לנו מוקד השראה, בעל עצה ובעל תושיה, מגדלור של תורה אמונה ופשטות אמיתית, אך מעבר לכך – חבר.

שליטתך הגדולה במכמני התורה ההלכה והאמונה היא לנו למופת.
שמחת החיים והענווה שכל כך אפיינו אותך, לנו היא לדרך.

ולוואי ונדע לקבל ,ולו מעט, מרוב השפע שהותרת אחריך,

אוהבים,
מוקירך ומכירך בצומת.

 


תאריך 24/05/2011 - 25/05/2011
הדפס
עבור לתוכן העמוד