מיפגש עם אחד מגדולי הפוסקים בדורנו

    בשלהי תשס"ט נערכה פגישה בירושלים עם הרב מנשה קליין (הידוע בכינויו 'הקטן') שליט"א. הרב שוהה מדי שנה,

בחדשי הקיץ, בישיבתו בקרית אונגוואר בשכונת רמות בצפון העיר. כאיש הלכה מובהק הוא מתעניין ב'תחומין' ובפעילות ההלכתית של מכון 'צומת'.

    הקשר נוצר ע"י בנו של הרב מנשה, הרב שלמה-דוד קליין, המשמש כרב השכונה, ועוסק אף הוא בהוצאת ספרי הלכה וההדרת ספרי קדמונים.

    הרב ישראל רוזן, ראש מכון 'צומת', והרב אורי דסברג, עורך 'תחומין', הגישו לו את הכרך הכ"ט בסידרה זו, ודנו במספר מאמרים שעלו על השולחן בעקבות הצצה ראשונית בו.

    הרב, הנחשב כאחד מגדולי הפוסקים שבדור ומשכנו בברוקלין, שיבח את תרומתו התורנית של המכון, ואת ההזדקקות לשאלות אקטואליות בהלכה.

 


תאריך 11/09/2009
מארגן האירוע כ"ב באלול תשס"ט
הדפס
עבור לתוכן העמוד