ואוהב גר - חדש!

   הרב ישראל רוזן , ראש מכון 'צומת' באלון שבות גוש עציון, ייסד את מינהל הגיור בישראל, מטעם הרבנות הראשית, בשנת תשנ"ה (95), עמד בראשו כ-5 שנים, ומשנת תש"ס (2000) מכהן כדיין גיור, פעיל וידידותי.


   בספר זה רוכזה משנתו ההלכתית והציבורית של הרב רוזן במכלול נושאי הגיור, בעיקר כמאסף לדבריו שכתב במרוצת חמש-עשרה שנה (תשנ"ו-תש"ע, 96-2010), כולל מאמרי פובליציסטיקה ופולמוס לרוב.


   הרב רוזן מוכר כלוחם את מלחמת הגיור הממלכתי כאן ועכשיו; מתוך מאור פנים כלפי המתגיירים והמתגיירות, אך מאידך גיסא, שולף חרב-התנצחות כלפי מתקיפי הגיור מן האגף החרדי, מן הזוית החילונית ומן הצד הדתי-ליברלי במחנה הציונות הדתית.

תוכן העניינים
 
פתח דבר 
מבוא 
15 שנות גיור ממלכתי מזוית אישית וציבורית 

שיח ציבורי  
שביל הזהב בגיור בן זמננו 
הגיור - עולם נַשי 
חוויות מפעימות בבית הדין לגיור 
לצמצם את חוק השבות! 
'האובדים בארץ אשור והנדחים בארץ מצרים' 
תופעה - בני זוג של גיורות חוזרים בתשובה 
נקודות מבט ממוקדות על הגיור 
א. יש גיור בישראל! הידד!
ב. הרכוש הגדול של הגאולה
ג. מומלץ: תן עיניך בגיורת
ד. 'גיור רפורמי' - אונאה ופילוג
ה. ערב רב מהררי אתיופיה
ו. יהודי אתיופיה וגרי ה'פלאשמורה'
ז. בין דם לדן
ח. חיתון אזרחי בתמורה לעיגון הגיור
ט. קשים גרים...
י. בג"צ חסר בינה
תמונת מצב בעשור הראשון לגיור הממלכתי 
מיהו יהודי? 
An Orthodox Perspective on Conversion in Israel 
מילון למונחי הגיור בתקשורת 


דיוני הלכה  
גר שקיבל תורה חוץ ממצוה אחת 
גיור קטינים המאומצים במשפחה חילונית 
גיור ללא קבלת מצוות בשיטת 'עבדות ושחרור' 
ביטול גיור במקרה קיצוני 
הטעיית בית הדין - עילה לביטול הגיור? 
היתר שמירת שבת למתלמדי גיור 
מעמדו ההלכתי של מי שנמצא בתהליך גיור 
איזכור הגירות במסמך רשמי - אונאת הגר? 
דייני גיור הקרובים זה לזה 
גיורו של עובר 
קבלת מצוות בגירות - התכתבות 

פולמוס  
נחיה עם מיעוט נכרי גדול, צאצאי העם היהודי 
כנס אקדמי 'למדיניות הגיור' מיותר ומזיק 
ה'משכילים' משפצים ציטוטים 
סרט עלילתי המעליל על הגיור 
העתונות העוינת - סיטרא אחרא 
הגיור, הקיבוץ הדתי ו'אשמת' הרבנים 
הספר 'גיור וזהות יהודית' - שטחי ומגמתי 
חשדנות יתר כלפי מתגיירים 
מאיר עוזיאל היקר... 

נספחים 
מינהל הגיור בישראל - מינשר הקמה 
מהם הקריטריונים לקבלת מועמדי גיור? 
תכנית לימודים מומלצת לאולפני גיור
תכנית להכנת נוער לקראת גיור 
המלצות 'ועדת נאמן' בנושא הגיור 
סקר עמדות ומידע בנושא הגיור בקרב עולי ארצות חמ"ע


הדפס
עבור לתוכן העמוד