ספר שופטים בגובה חז"ל

הרב ישראל רוזן

הספר מתיימר להקיף את תקופת השופטים כולה, שלא נחתמה בסיום 'ספר שופטים' בתנ"ך, אלא 'פלשה' לתוך ספר שמואל. תקופת השופטים משתרעת עד למשיחת שאול למלך ע"י שמואל השופט-הרואה. עיוננו משתרעים אפוא החל מן הפסוק "ויהי אחרי מות יהושע" (שופטים א,א) עד מות עלי הכהן ו"גלה כבוד מישראל כי נלקח ארון הא-לוהים" (שמ"א ד,כב). 
שמואל הנביא עצמו, אשר 'שפט את ישראל כל ימי חייו' (שמ"א ז,טו; למסורת חז"ל נ"ב שנים) פתח עידן חדש בישראל - תקופת המלוכה. ראוי הוא לחיבור בפני עצמו, בשל גדולתו האישית ורוחב מאורעותיו. בספר שלפנינו לא נשטחה אפוא יריעתו החז"לית, ורק רמזי דברים אודותיו באו בעיונים לאישי-סביבתו: אלקנה, חנה ועלי. 

הפרקים נכתבו לא כמקשה אחת, וכמעט ללא רצף ועקיבות ביניהם. למעשה ניתן לבוללם, לטורפם ולקוראם בכל סדר שהוא. אחד ממאפייני תקופת השופטים הוא שניתן לבולל ולטרוף את פרשות השופטים, לשנות את סדרם, לזנוח את הכרונולוגיה - והמקרא והעיון לא יימצאו חסרים. איפיון זה של התקופה, ומשמעותו, באים לידי ביטוי בעיוננו הראשון 'ימי שפוט השופטים - דורות של הבל'.

הספר ערוך בפורמט אלבומי, ומכיל 240 עמ'.

 הקדמה
מבוא בגובה חז"ל

"ימי שפוט השופטים" - דורות של הבל
א. גלריה נטולת רצף
ב. "דור שכולו הבל"
ג. שבטיות
ד. 'היעלמות' המשכן ורופפות ירושלים
ה. "איש הישר בעיניו יעשה"
ו. עיוותים משפחתיים
ז. השתקעות-יתר בנחלת שדה וכרם
ח. היעדר חסד במהלך התקופה
ט. חסד מיובא משדה-מואב
י. עונש למנהיגות - הסתלקות רוח הקודש

התרשלות בכיבושי הארץ
א. כיבוש בלתי מושלם
ב. תוכחת המלאך
ג. אי-יכולת או היעדר רצון?
ד. התרפות יהושע בכיבוש הארץ
ה. מדוע אין הורשת הגויים נסית?

עתניאל בן קנז - מנהיג דו-רבדי
א. "יהודה יעלה"
ב. 'עיר הקודש' - דביר
ג. 'מועמדות' כלב לשופט
ד. 'הימור' כלפי שמיא
ה. עליית עתניאל על הבמה
ו. 'ישיבת עתניאל' בדביר
ז. שופט-מופת

אהוד בן גרא - פרק במוסר ומלחמה
א. האם עלילה בלבד?
ב. צורר בעל-זכויות
ג. בן ימין - איטר ימין
ד. לגיטימציה להפרת אמונים?
ה. שבט חטפני
ו. ימין בנימין חסרה

שמגר בן ענת - שופט זוטר ומגומד. מדוע?
א. התעלמות
ב. שופט מבית שמעון

דבורה וברק - זוג שופטים 'הפכי'
א. מי השופט?
ב. רוח נשים
ג. יהירות
ד. יחידאית בנבואה
ה. "תומר דבורה"
ו. מיהו ברק?
ז. מלחמה "מן השמיים"
ח. מעלת הר תבור

גדעון בן יואש - שופט האותות
א. התגלות
ב. שאלת שלום בשם
ג. "פסח היה"
ד. הוא ירובעל
ה. אותות

אבימלך הרשע - אבי המלכות בישראל
א. בן של...
ב. משפט המלוכה בהתגלמותו
ג. המלך מול העם
ד. שכם

חידת חוות יאיר
א. יאיר הראשון ויאיר השני
ב. יאיר מאיר את הגלעד
ג. יאיר המתנחל

יפתח הגלעדי - פתחון פה קטלני
א. קל שבקלים
ב. איוולת פיו
ג. גלעדיות
ד. תיקון הפה "לפני ה' במצפה"
ה. נדר הבת

שמשון הנזיר - מיסטיקה תנ"כית
א. פלא-אדם
ב. נשים וגבורה
ג. שופט חסר-עם
ד. חידת שמשון
ה. משיחיות
ו. ירידות
ז. רוח ה'

סלחנות פסל מיכה - על שום מה?
א. מתי היה מיכה?
ב. מיכה  ושמשון
ג. מיכה ופילגש בגבעה
ד. מחטיא ישראל 'ירבעמי'
ה. מיכה ומשה

פילגש בגבעה - התחלה או סוף?
א. כמעשה סדום?
ב. עודף חסד מעוות
ג. אחריות המנהיגים
ד. בכי מנצחים?
ה. חיתום ספר שופטים

אלקנה - דף חדש
א. עלייה לרגל
ב. תרומת חנה ל'מפעל' העלייה לרגל
ג. שיבת הנבואה לישראל

חנה - מעין נובע תפילה
א. חנה - מקור להלכות תפילה
ב. חנה המתחננת
ג. חנה המקלסת
ד. חנה המשוררת
ה. תפילת אישה - תפילת יחיד

עלי ובניו - 'פטריארכיה כנסייתית'
א. חורבן שילה
ב. תקופת השופטים - שקיעה בפרטיות
ג. תוצאת ה'הפרטה' - 'היעלמות' המקדש
ד. תפיסת-מקדש כנסייתית
ה. חטאי בני-עלי
ו. הדחה מן הכהונה
ז. שמואל - אנטי תזה
ח. סיכום וחיתום


הדפס
עבור לתוכן העמוד