כרך לד

  לרכישה - גלול לתחתית העמוד או לחץ כאן

תוכן העניינים 


 

מחבר

 מאמר

 עמ'

 

 

 

הקדמת עורך

 

12


שבת ומועד

 

פתיחת שערי מחנות צה"ל בשבת ב'גרמא' 

הרב יצחק יוסף 

15

'גרמא' בשבת - מושג ושימושיו 

הרב ישראל רוזן 

19

אבטחה בשבת בסיור חינוכי בפולין 

הרב יוסף צבי רימון

31

האם מותר להרוג כינים בשבת? 

הרב הלל מרצבך 

38

הליכת עיוור ברשות הרבים בשבת עם מקל נחייה 

הרב משה צוריאל 

48

דוד שמש - מערכת סגורה 

הרב אורי רדמן 

53

תומכת לידה והגדרת 'יישוב הדעת' ביולדת (תגובה) 

הרב אלי טרגין 

62

עריכת שמחות בימי שישי 

הרב משה כהן 

69

עיקר סוכה בלילה הראשון- ישיבה או אכילה? 

הרב אליהו בקשי-דורון 

74

מספר תקיעות השופר המינימלי בבתי חולים בשעת הדחק 

שמעון ב' קלמן 

78

גילוח הזקן בימי ספירת העומר 

שמחה טייטלבוים 

88


איסור והיתר

 

בשר מתאי גזע

 צבי רייזמן 

99

בליעה ופליטה בכלים לאור תוצאות המבחן המדעי 

הרב ד"ר דרור פיקסלר והרב יאיר פרנק 

113

האם מותר לכהן ללמוד בבית ספר לרפואה בחו"ל? 

הרב חנוך אליהו קאהן 

130

הסרת שיער מן הגוף בלייזר לגברים 

הרב ליאור לביא 

138


הארץ ומצוותיה

 

הזמנת יבול נוכרי לשמיטה 

הרב יעקב אריאל 

149

נטיעה בשמינית כאשר מניין שנות הערלה מתחיל בשמיטה 

הרב זאב וייטמן 

160


חברה

 

היש לתת תוקף לחוקי המדינה מצד מנהג המקום 

הרב אשר וייס 

171

השפעת חוקי המדינה על דעת בני אדם 

הרב אריאל בראלי 

175

דחיית נישואין לשם רכישת השכלה מקצועית 

הרב דוד סתיו

180

נישואין בזמן השירות הצבאי

 הרב שמואל דביר 

193

דחיית ברית מילה כשאורחים יבואו בשבת 

הרב יהושע וייסינגר 

198

חובת ההנגשה לנכים של בנייני מגורים 

הרב יצחק אבי רונס 

207

תרומות אוונגליסטים ואיסור "להחזיק טובה לכמרים" 

הרב יהונתן שמחה בלס 

214


גיור

 

גר שנתגייר - אם צריך לטבול כליו 

הרב אשר וייס 

225

גיור קטנים שהוריהם נשארים בגיותם 

הרב אברהם סתיו 

226

נישואי גר פצוע דכא 

הרב אריה כץ 

238


משפט  

 

שימוש בטלפון גנוב בהסכמת הגנב  

הרב זלמן נחמיה גולדברג

247

קן צרעות שהתנחל בבית מושכר 

הרב איתמר ורהפטיג 

253

נזקי קרינה סלולרית בהלכה 

הרב דניאל כ"ץ 

259

נזקי רטיבות בין דירות 

הרב ציון כהן 

270

נזקי קטן ואחריות ההורים 

הרב נתן חי 

281

מקום הדיון בתביעת גירושין 

הרב יצחק צבי אושינסקי 

287

בית דין וירטואלי 

הרב איתן זן-בר 

292


משק וכלכלה  

הסדר מחילת חובות ('תספורת') לחברות 

הרב שלמה אישון 

305

הטלת חיוב אישי ('הרמת מסך') על בעלי מניות חברה בע"מ ומנהליה 

הרב ד"ר אבי וינרוט 

311

בקשת צדקה למימון הוצאות חריגות 

 הרב יהודה זולדן 

324

הפעלת עסק הפועל באינטרנט בשבת

 הרב שמואל פולצ'ק 

337

לא תעמוד על דם רעך - גבולות הסיוע בהוצאות רפואיות 

שלמה לוי 

349


אישות ומשפחה

 

היתר נישואין לוולד פנויה מהפריה מלאכותית 

הרב דוד לאו 

365

המתנת חודשי הבחנה בהזרעה מלאכותית מתורם 

הרב יוחנן בן-זכאי 

374

תינוקת שנולדה מאנס שזהותו לא ידועה 

הרב מרדכי רלב"ג 

381

אישה שזינתה תחת השפעת סמים - האם מותרת לבעלה? 

הרב שלמה גרינץ  

385

נאמנות מי ששמו "כץ" וטוען שהוא לוי 

הרב רצון ערוסי 

395

עריכת חופה ללא עשרה שומרי מצוות 

הרב אלחנן פרינץ 

401

הצעת ה"שפופרת" כפתרון עבור אי פריון הלכתי

 הרב מאיר נהוראי  וד"ר חנה אדלר-לזרוביץ' 

407

ביטול נישואין בטענת טעות או תנאי בעקבות
התפתחות עתידית 

ד"ר אבישלום וסטרייך 

419

האם בית דין יכול לפסוק פיצויי נזיקין לעגונה? 

הרב ד"ר א' יהודה וורבורג 

430


מצוות וקיומן

 

ברכת הגומל אחת לשני חייבי הודאה שונים ברכת

 הרב שמואל רבינוביץ' 

441

"חכם הרזים" על ששים רבוא מישראל 

הרב איתן קופיאצקי 

452

מעמד עובר בן ארבעים יום לעניין פדיון הבן 

הרב דב פופר, הרב בנימין דוד, פרופ' שמחה יגל 

456

תחילת זמן תפילת שחרית  

הרב אוהד פיקסלר

465


מקדש וגאולה

 

קיום מצות מחצית השקל בכסף של ימינו 

הרב יהושע פרידמן 

479

הכנסת ארנק להר הבית 

הרב הלל בן-שלמה 

486

עלייה לרגל בזמן הזה - בהלכה ובמנהגי הדורות 

 שמשון הכהן נדל 

492

 
 

מחיר מבצע: 75.00 ש"ח
עבור לתוכן העמוד