כרך ד

 

תוכן העניינים 

 מחבר

 מאמר

 עמ'
הרב ד"ר איתמר ורהפטיג עם הקובץ 8
משה מושקוביץ מכון "צמת" - צוותי מדע ותורה 9
הרב יצחק א' הלוי הרצוג על הקמת המדינה ומלחמותיה 13
הרב שאול ישראלי מצור ביירות לאור ההלכה 25
הרב דב לשינסקי איסורים ומצוות בעת מצור 37
הרב שאר-ישוב כהן כריתת אילנות בשעת מלחמה ובעת שלום 44
הרב יהודה גרשוני על הגבורות ועל המלחמות 54
הרב שלמה מן-ההר שיתוף נשים במלחמה 68
הרב יהודה שביב נשים במלחמת מצוה 79
הרב משה אושפיזאי מלחמת מנע - רשות או חובה? 90
הרב נתן אורטנר קבורת חללי אויב 97
הרב אברהם יצחק כלאב שחרור שבויים תמורת בני ערובה 108
הרב דב אליעזרוב אבלות אחרי מי שנעדר ונמצא מת 117
הרב עובדיה הדאיא אבלות אחרי מי שנעדר ונמצא מת 121
הרב יהודה הרצל הנקין קימה לכבוד הנופלים ביום הזכרון 125
הרב יהודה זולדן תקיעה בחצוצרות ובשופרות בעת צרה בימינו 130
הרב שאול ישראלי הצלת רבים מול מעטים בהתמוטטות בנין 136
הרב ד"ר איתמר ורהפטיג הצלת רבים מול מעטים באסון צור 144
הרב יעקב נבון הצלת יחיד ורבים בכלל ובמלחמה בפרט 153
הרב יעקב אריאל הפרת פקודה משום מצוה או שיקולים מוסריים 173
הרב אברהם א' כהנא שפירא מלחמה ומוסר (שיחה) 180
ד"ר יעקב חסדאי, הרב ד"ר אהרן ליכטנשטיין, הרב דב ליאור, הרב שאר-ישוב כהן מלחמה ומוסר (שיחה) 184
הרב יעקב אריאל חרבות ואתים 189
הרב אברהם ח' שרמן עירוב צורת הפתח בתנאי שדה בצבא 195
הרב מיכאל בלייכר עירוב בעת שהיה באמונים בצבא 203
הרב אורי כהן הוצאה והעברה במקום שאין בו עירוב 209
הרב אברהם אבידן טלטול דברים חיוניים ללא עירוב 214
הרב רא"ם הכהן טלטול בצבא 234
הרב זלמן קורן הוראות בטיחות צבאיות לענין פיקו"נ 241
הרב יהושע בן-מאיר תוקפם של הוראות בטיחות בצה"ל 248
הרב נתן צבי פרידמן קוים לדמוקרטיה והלכה 255
הרב ישראל רוזן נכרים במדינה יהודית - אוטונומיה או פיזור? 259
הרב יגאל אריאל הברית עם צור 267
הרב יועזר אריאל ארץ הלבנון בהלכה 277
הרב פרופ' נחום אליעזר רבינוביץ דעת הרמב"ן בכיבוש הארץ 302
הרב שלמה אבינר התנחלות וישוב הארץ בשבת 307
הרב מנחם ולדמן דעת חכמי ישראל על יהודי אתיופיה ("הפלאשים") 314
הרב יוחאי ברוך רודיק מיפקד האוכלוסין 327
הרב אליה כ"ץ שואל ספר מספריה - האם רשאי להשאיל לאחר? 339
הרב זלמן נחמיה גולדברג ירושת הבת (לחידוש מנהג שטר חצי זכר) 342
הרב שאול ישראלי פרסום דברי תורה ללא קבלת רשות ממי שאמרם 354
הרב יעקב אליעזרוב הפרת חוזה בין קבלן לדייר 361
הרב מסעוד אלחדד הפרת חוזה בין קבלן לדייר 371
הרב שלמה דיכובסקי הפרת חוזה בין קבלן לדייר 378
הרב ד"ר איתמר ורהפטיג הגנת הצרכן - השבה ואחריות 382
אורי דסברג קריטריונים לחלוקת כספי הציבור 404
הרב משה פינשטיין מניעת הריון 419
הרב משה פינשטיין נשואי חולה במחלה תורשתית 421
הרב משה פינשטיין טיפול רפואי לזכות בזרע נוסף 422
הרב משה פינשטיין כתיבה בשבת בבית חולים 423
הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל, הרב חזקיה שבתי, הרב חיים שלמה רוזנטל חיוב ממון בענין חליצה 426
הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל, הרב יעקב עדס, הרב יצחק א' הלוי הרצוג חיוב מפתה בנשואין או פיצויים והכרת אבהות 428
ד"ר חיים בראוטבר, הרב מרדכי הלפרין, פרופ' דוד נלקן קביעת אבהות באמצעות מערכת תאום הרקמות המרכזית 431
הרב חיים דוד הלוי צום יולדת ביום הכפורים 451
הרב עזרא בצרי שליח ציבור בכסא גלגלים 455
הרב סיני אדלר השפעת השימוש בגלולות על דין וסתות 461
הרב אפרים גרינבלט חליצת התפילין 464
ד"ר משה דיסון, הרב ישראל מאיר לוינגר יותרת במעי הדק של העופות 469
גרשון אינגבר מידות גיאומטריות מינימליות בגדרי מצוות 476
ד"ר ישראל רוזנסון בראשונה היו משיאין משואות בראשי חדשים 488
הרב ישראל רוזן הודעת קידוש החודש ברדיו לעתיד לבוא 501
הרב מאיר וונדר תשמ"א 507
מחיר מבצע: 75.00 ש"ח
עבור לתוכן העמוד