כרך לו

כרך לו

לרכישה לחצו כאן

 

 

 

תוכן העניינים

 

רשימת המשתתפים 11
הקדמת עורך 13

אישות ומשפחה
התניית מתן גט בהסדר משמורת ילדים הרב דוד לאו 17
היתר עגונה שבעלה 'צמח' הרב אוריאל לביא 23
אישה שזינתה בהשפעה רוחנית-מיסטית הרב שלמה דיכובסקי 51
על גבולות חופש הבחירה ד"ר ברוך כהנא 56
שטיפת מח - סקירה פסיכולוגית פרופ' מני קוסלובסקי 59
אשה שזינתה במחשבת היתר הרב אליהו אברג'יל 61
סידור גט בצל תביעת נזיקין בגין סרבנות גט הרב יצחק צבי אושינסקי 66
סידור גט לאחר תביעת נזיקין בבית המשפט פרופ' עמיחי רדזינר 72
הסכם רכושי בין בני זוג בנישואין שניים הרב יועזר אריאל 79
חתימת כתובה לפני השקיעה וחופה לאחריה הרב אשר וייס 93
חופה בבית הכנסת הרב דוד סתיו 98
כיסוי ראש הכלה בסעודת הנישואין הרב יהושע ון-דייק 113
האם אפשר לדחות את 'ליל הכלולות'? הרב יצחק צבי רונס 121
נישואי גרושה מינקת בלי המתנה הרב ד"ר רצון ערוסי 130
חפיפה במרכך שיער לפני הטבילה הרב איתן קופיאצקי 135

שבת ומועד
ענייני רפואה בשבת - מסורות מפסיקת הרש"ז אוירבך זצ"ל הרב אביגדר נבנצאל 143
הפעלה חשמלית בשבת ע"י חיישנים, דיבור או מחשבה הרב פרופ' נחום אליעזר רבינוביץ' 146
חיישנים אלקטרוניים בשבת הרב ישראל רוזן 153
שינוי זרם חשמלי ומד-מים דיגיטלי בשבת הרב שמחה בונם לייזרזון 162
שימוש בתרופות בשבת הרב משה צוריאל 174
בליעת לקטזין בשבת הרב אלכסנדר זאב רונס 179
רחיצה ביום טוב בימינו הרב אברהם סתיו 186
הגדרה מדעית לקול הברה הרב דוד מטס, הרב פרופ' דרור פיקסלר 196

רפואה
הפסקת טיפול בגוסס לשם טיפול בחולה אחר הרב זלמן נחמיה גולדברג 209
מצוות 'פרו ורבו' אצל בני זוג נשאי מחלה גנטית הרב אריה כץ 214
שכר רופאים שלמה לוי 220
טהרה למת שנפטר ממחלה מדבקת הרב יהושע וייסינגר 234
קבורה במבנים הרב ד"ר משה בארי 248

חברה
האם קדימות לירושה היא גם קדימות לצדקה? הרב אברהם א' כהנא-שפירא זצ"ל 259
אי אמירת אמת בענייני הלכה הרב יצחק יוסף 264
חלוקת סמכויות ותפקידים בין אגודה שיתופית ובין ועד מקומי הרב אורי סדן 270
חיוב האב בהוצאות חתונת ילדיו ולימודי מקצוע הרב איתמר ורהפטיג 283
לשון הרע על מת פרופ' אביעד הכהן 292
'כבוד הציבור' בקריאת נשים בתורה הרב פרופ' אריה א' פרימר, הרב פרופ' דב פרימר 300
תיקון בעל קורא שטעה (תגובה) הרב אפרים בצלאל הלבני 309

גיור
מדיניות הגיור בישראל הרב ישראל רוזן 315
מדיניות גיור בכל ארץ - ריכוזית או מבוזרת הרב אורי רדמן 324
דיין שסרח ונפסל - האם נפסלו גיוריו למפרע? הרב מרדכי רלב"ג 337

משפט
חלוקת עלות בניית מעלית בין דיירי הקומות הרב יצחק זילברשטיין 343
יחס דיינים לחוק ולפסיקה האזרחיים, ובפרט לבנייה בלתי חוקית הרב פרופ' רון ש' קליינמן 346
פסול דיין עקב קרבה בינו לבין בא כח אחד הצדדים הרב ד"ר אבי וינרוט 359
בחירת דיינים כהלכה הרב אריאל בראלי 364
עינוי חשודים בפשע הרב עדו רכניץ 371
משק וכלכלה
עסקת מקרקעין שלא נרשמה בטאבו הרב שלמה אישון 381
הסתרת מידע ממעביד הרב יהודה זולדן 395
שאלות ממוניות במערכת הכשרות הרב שלמה גרינץ 405

הארץ ומצוותיה
"גבול עולי מצרים" והשמיטה הרב פרופ' יואל אליצור 421
זמני קדושת שביעית בצמחי תבלין הרב יצחק דביר 430
הפרשת חלה ציבורית בברכה הרב אריה ויזל 438

איסור והיתר
כשרותו של בשר מתורבת (תגובה) הרב יעקב אריאל 447
בשר מתורבת (תשובה לתגובה) צבי רייזמן 455
בשר מתורבת (סקירה ותגובה) הרב זאב וייטמן 458
בישול בשר בחלב לצורך מחקר מדעי צבי רייזמן 462
בדיקת ירקות מתולעים באספקלריה סטטיסטית פרופ' עלי מרצבך, ד"ר אלכסנדר קליין 470
סירוס כלבים וחתולים הרב שמואל דוד 477
הריסת פסלים ארכיאולוגיים הרב אריה וולהנלדר 482
מפגשי גיבוש חברתי וביטויי שמחה נוספים בשנת אבל הרב משה כהן 487

מקדש וגאולה
אכילה ושתייה ברחבת הכותל המערבי הרב שמואל רבינוביץ' 497
הנחיות לגידול פרה אדומה הרב עזריה אריאל 503
מחיר מבצע: 75.00 ש"ח
עבור לתוכן העמוד