משק וכלכלה

הונאת הענק של ברנרד מיידוף

[פורסם בתחומין לב 121]

הרב זלמן-נחמיה גולדברג
בשנת תשס"ט, בשל המשבר הכלכלי הגדול, משקיעים רבים ביקשו למשוך את כספם בבת אחת, ובית ההשקעות לא היה מסוגל להמשיך בהונאה. יו"ר בית ההשקעות הודה שהוא רימה את כל אלו שהשקיעו אצלו במשך כ-10 שנה, ובעצם גנב את כספי המשקיעים כדי לשלם את התשואות המובטחות למשקיעים אחרים.

אלו שקיבלו את כספם ואת התשואה שהובטחה להם לפני שההונאה נתגלתה – האם מותר להם להשתמש בכסף זה? אולי כסף זה נחשב לגזל מהמשקיעים המאוחרים, שלא זכו לקבל אפילו את הקרן שהשקיעו?

המיחזור בהלכה

[פורסם בתחומין טז 296]

הרב יוסף בקהופר
נחיצות המיחזור בחיים המודרניים ידועה לכול, ובוודאי יש בה משום "ואהבת לרעך כמוך", וראוי לציבור לתקן תקנות אוכפות בעניין.
במאמר זה נדרש הרב בקהופר, ראש כולל בבית המדרש לתורה בשיקגו, לשאלה - האם מי שאינו ממחזר עובר על איסור "בל תשחית"? אגב כך מתבארים בהרחבה גדרי איסור זה.

חזרה ממקח שנעשה באמצעות כרטיס אשראי

[פורסם בתחומין יז 272]

הרב צבי יהודה בן-יעקב
האם 'גיהוץ' כרטיס אשראי כמוהו כנתינת מזומנים (שאינה פעולה קניינית אלא רק מחייבת את החוזר בו בקללת "מי שפרע"), או שמא אינו אלא התחייבות של חברת האשראי כלפי המוכר? והאם יש הבדל בין מקום שהתשלום נפרע כבר ע"י חברת האשראי או טרם נפרע? הרב בן-יעקב, דיין בי"ד לממונות, סוקר את הדעות השונות במקרים השונים, ולמעשה מכריע שיש לכך תוקף של קניין גמור כ'מנהג הסוחרים'.

מנהג המדינה ביחסי עובד ומעביד

[פורסם בתחומין יח 236]

הרב אברהם ח' שרמן
כשהסכם עבודה אישי מפלה לרעה את העובד לעומת הסכם קיבוצי המקובל באותו ענף, איזה הסכם קובע?
בפסק דין מנומק ומורחב, העוסק בענייני "דינא דמלכותא דינא" ו"מנהג ידוע", הלכות שטרות ודיני חוזים, מכריע ביה"ד האזורי בת"א לטובת גננת שהופלתה לרעה בחוזה אישי עם רשת חינוך מסוימת.

דיני ריבית בראי הכלכלה המודרנית

[פורסם בתחומין יד 207]

נתן דרייפוס
טעמי האיסור להלוות בריבית הם - תולדה של מצוות צדקה, ושעיסקה שהסיכון שבה אינו הדדי אינה 'אומנות נקיה'. נתן דרייפוס מהמח' המוניטרית בבנק ישראל, סוקר הת התפתחות הכלכלה המודרנית שמיסדה את נושא ההלוואות וההשקעות והפכה אותן לחלק בלתי נפרד ממנה, ובמקביל - את התהוותו של 'היתר עיסקה' כתוצאה ישירה ממנה. כיצד תיראה כלכלה 'מותרת' ללא 'היתר' עוקף ומלאכותי?

עבור לתוכן העמוד