אישות ומשפחה

מציצת מילה בפה ובשפופרת: מה עדיף?

[פורסם בתחומין לב 110]

במשך אלפי שנים מקיים עם ישראל את מצוַת ברית המילה בשמחה ובמסירות נפש, עד שכתבה הגמרא (שבת קל,א): "כל מצוה שקיבלו עליהם בשמחה כגון מילה, עדיין עושין אותה בשמחה. וכל מצוה שמסרו ישראל עצמן עליהם למיתה בשעת גזרת המלכות כגון מילה, עדיין היא מוחזקת בידם". אחת מהשאלות שהתעוררה לאחרונה לגבי אופן ביצוע ברית המילה קשורה לשלב המציצה.

הכתובה והסכמי ממון בנישואין

[פורסם בתחומין כא 324]

הרב אלישיב קנוהל
נושא ה'עגינות' עולה לכותרות מדי פעם בפעם. לרוב אין מדובר בבעל שנעלם, אלא בבעל שמשתמש ב'זכותו' לסירוב למתן גט כדי לנשל את האשה מזכויותיה הממוניות. במקרים רבים הדיינים אינם מטילים סנקציות כלכליות על הבעל מחשש ל'גט מעושה' (גט שניתן מתוך לחץ פיזי או כלכלי). הרב קנוהל, רבה של כפר עציון, מציע להקדים רפואה למכה ע"י הסכם קדם-נישואין שיהפוך את אותן סנקציות לקנס עצמי.

הסכמי ממון קדם-נישואין

[פורסם בתחומין כא 279]

הרב שלמה דיכובסקי
מסתבר שקנס עצמי של הבעל ע"י הסכם קדם-נישואין אינו מוסכם על כל הפוסקים, וכאן מדובר על חשש לאיסורי דאורייתא ולספק ממזר. לפיכך מציע הרב דיכובסקי, חבר ביה"ד הגדול בירושלים, מספר דרכים 'עוקפות' כדי ליצור לחץ כלכלי על הבעל כתוצאה מסירובו למתן גט, אך ללא כפייה ישירה - חלקם במסגרת הסכם קדם-נישואין וחלקם ללא.

הסכם ממון קדם-נישואין

[פורסם בתחומין כב 148]

הרב אברהם צבי שינפלד
הסתייגותו של הרב שינפלד, חבר ביה"ד האזורי בירושלים, מהצעותיו של הרב דיכובסקי הובאה בקצרה במאמר הקודם. כאן הוא מרחיב את טענותיו וחששותיו מפני הסכמי קדם-נישואין. לדבריו לרוב מקרי העגינות אין תועלת בהסכם זה, ואף הוא עלול לסבך את תהליך הגירושין מבחינה משפטית. זאת, מלבד אי-הוודאות ההלכתית הכרוכה בהסכמים אלו.

נישואים אזרחיים

[פורסם בתחומין ב 252]

הרב שלמה דיכובסקי
מחלוקת גדולה קיימת בין הפוסקים לגבי מעמדם של הנישואין האזרחיים. שורש המחלוקת נעוץ בשאלה: האם לדמותם לזוג "ידוע בציבור" שחל ספק רטרואקטיבי לגבי נישואיהם - שבמקרה זה מחזיקים אותם בחזקת נשואים, או שמא נישואיו האזרחיים הנם גילוי דעת שאיננו חפץ בנישואין כדת משה. סוגיה זו והשלכותיה הממוניות מתבארת מתוך נימוקי פסק דין שניתן בעניין זה.

נישואים אזרחיים

[פורסם בתחומין ג 154]

הרב שאר-ישוב כהן
שאלת מעמדם של הנישואין האזרחיים החריפה עם העלייה הגדולה ממדינות חבר העמים. רבים מהעולים הגיעו ארצה ללא בני זוגם, אשר נישאו להם בנישואין אזרחיים. האם אשה שבעלה לא עלה אתה תיחשב ל'עגונה' ולא תינשא בשנית?
פסק דין בעניין זה מבאר את מנהג בתי הדין למעשה - שלא לחייב גט לחומרא במקום עיגון.

קידושין ריפורמיים

[פורסם בתחומין ז 249]

הרב שילה רפאל
האם דינם של נישואין רפורמיים, שאינם כדת משה וישראל, כדין נישואין אזרחיים? האם ההצהרה של בני הזוג שברצונם להינשא ונתינת טבעת (זה לזו וזו לזה) בפומבי נותנת תוקף לנישואיהם?
הרב רפאל זצ"ל, דיין בביה"ד הרבני בירושלים, מנמק בפסק דינו מדוע אין לחשוש כלל לנישואי ריפורמיים.

קידושין שנערכו ע"י רב קונסרבטיבי

[פורסם בתחומין כ 297]

הרב אהרון סולובייצ'יק
נישואין שנערכו ע"י רב קונסרבטיבי קרובים יותר במעשיהם לקידושין כדת משה וישראל. במוקד הטקס קיימת אמירת (או החלפת) טבעת כשהחתן אומר לכלה "הרי את מקודשת לי... כד משה וישראל. החיסרון בתוקף הנישואין נובע מפסול העדים לעדות. הרב אהרון סולובייצ'ק, ראש ישיבת שיקגו בארה"ב, דן באריכות בגדרי "מומר" וקובע - שאין תוקף לעדות ראביי קונסרבטיבי והקידושין אינם חלים כלל.

קידושין קונסרבטיביים

[פורסם בתחומין יח 84]

הרב חיים ג'קטר
הרב חיים ג'קטר, חבר ביה"ד לגיטין בניו-ג'רסי, מרחיב את היריעה לגבי זרמים שונים ביהדות הקונסרבטיבית ויחסיהם ל"דת משה וישראל" - החל מ'ראבייס' המדקדקים בפרטי המצוות אך דעותיהם כפרניות, וכלה בשאינם שומרי מצוות כלל. המאמר דן בתוקף עדותם ובכשרות נתינת הטבעת, תוך כדי סקירת דעתו של הגר"מ פיינשטיין במקרים השונים. למסקנתו - כל מקרה מצריך דיון לגופו של עניין.

זיהוי חללי אש והתרת נשותיהם

[פורסם בתחומין כד 395]

הרב יצחק צבי אושינסקי
במקרים רבים של חללי אש לא ניתן לזהותם באמצעים המקובלים בהלכה. כאשר לא ניתן לזהות את החלל (מבחינה מדעית או הלכתית), על סמך מה נוכל להסיק שאכן זה הוא ההרוג שלפנינו, ובכך להתיר את אשתו? לדאבון הלב, נידון זה עולה ביתר שאת בתקופה האחרונה, כאשר אוטובוס עולה כולו באש, וכוחות ההצלה העסוקים בפינוי הפצועים מתוכו אינן מספיקים להבחין מי הם אלו שנותרו באוטובוס הבוער ולפנותם מתוכו.

עבור לתוכן העמוד