איסור והיתר

תחליפי 'גניזה' לעלוני השבת

[פורסם בתחומין ל 489]
עלונים רבים מונחים מדי שבת בבתי הכנסת בישראל, וכל הרוצה יבוא ויטול. חלקם דברי תורה, חלקם סיפורים וכד' וחלקם מודעות שונות. מרביתם דומים לעתונים דתיים שיש בהם מזה ומזה, אך בשל חלוקתם בבית הכנסת הם נתפסים בעיני הבריות כ'דברי תורה' או כדבר שבקדושה, ויש המקפידים להתייחס אליהם ככתבי הקודש הטעונים גניזה. דא עקא, מדי שבוע מתמלאים שקים על גבי שקים מעלונים אלו, וגניזתם היא משימה יקרה ביותר, והדבר הופך למצוקה של ממש לגבאי בתי הכנסת.

הדחת כלי בשר וחלב באותה מכונה

[פורסם בתחומין יא 130]

הרב ישראל רוזן
כשיש מדיח כלים בבית - כבר אי אפשר לשטוף כלים ביד. אך האם באמת ניתן להסתפק במדיח אחד? לעובדה ש(כמעט) בכל מטבח ישנם שני כיורים: חלבי ובשרי, כבר התרגלנו. המלצתו של הרב רוזן, ראש מכון 'צומת', היא להתרגל גם לשני מדיחים, או לוותר על הפינוק ולשטוף את אחד המינים ביד! הסיבה העיקרית היא - שיירי המזון שנשארים בתחתית המדיח ואינם נפגם לגמרי ע"י הסבון.

הכשרת כלים במכונת הדחה

[פורסם בתחומין יט 303]

הרב אריאל פיקאר
מי שביקר בערב פסח במטבח מוסדי וראה את הטירחה הרבה שבהגעלת מאות צלחות וסכו"ם - יבין מייד את התועלת הרבה שתצמח ממתן הכשר להגעלת כלים במכונת הדחה (מדובר על מכונה מוסדית שחום המים בה 100 מעלות). עניין זה אינו כה פשוט, משום שלכאורה מכונת ההדחה היא 'עירוי מכלי ראשון', ואינה 'כלי ראשון' ממש. האם בכל זאת ניתן להגעיל בה כלים?

הטיפול בטריפות במדינת ישראל

[פורסם בתחומין כה 315]

הרב זאב ויטמן
חכמים אסרו לסחור בטריפות באופן קבע, ואף כשנתברר לו אחרי השחיטה שהבהמה טריפה - חייבוהו למוכרה לנוכרי מייד ולא להשהותה. האם רשת שיווק גדולה יכולה לעמוד בדרישות אלו? כיצד תפקח שלא יגיע בשר זה לרשתות השיווק במסווה של בשר כשר? הפתרון שמציע הרב ויטמן, רבה של תנובה, הוא למוכרו (אף ליהודים) לאחר אריזה וסימון כ'בשר לא כשר'. מדוע אין בכך משום לפני עיוור לא תתן מכשול?

מדיניות הרבנות הראשית במוצרי חלב נוכרי

[פורסם בתחומין כג 463]

הרב אליהו בקשי-דורון
הרבנות הראשית ילשראל קבעה נהלים בכשרות החלב ומוצריו, ולפיהם אין לייבא ארצה חלב שחלבו עכו"ם, גם אם יש לו תעודת כשרות מגוף כשרות מקובל. במוצרים שיש בהם אבקת חלב - חובה לציין: "מכיל אבקת חלב נוכרי". רבים שואלים מה הטעם לנהלים אלה? מה ראתה הרבנות הראשית להחמיר בנושא חלב עכו"ם שאינו אלא מדרבנן? והאם דינם שלא חלבוני החלב (וסוכר החלב) כדין אבקת חלב?

עבור לתוכן העמוד