שבת מושלגת

שבת מושלגת
  1. מותר לנער בקלות שלג שירד על בגד, ואין לתלותו מול תנור לייבוש ישיר.
  2. מותר לפנות שלג ברשות הרבים, כשיש סכנת החלקה, באמצעות מגב או מטאטא, ואם יש צורך גם באמצעות טוריה, מעדר ומכוש. 
  3. מותר לפזר מלח על השלג במקום ציבורי, למניעת החלקה.
  4. השלג הוא מוקצה ואסור לשחק בו (כדורים, בניית בובות וכד').
  5. אם כבל חשמלי וכד' נפל במקום ציבורי ויש סכנה לעוברים ושבים, מותר לטלפן ולהודיע לרשות המוסמכת. טלפון קוי ללא צג עדיף על פני סלולארי.
  6. אם נתיך חשמלי 'קפץ' ואין אמצעי חימום אחר הפועל בבית, אם יש תינוק או זקן בעל מיחוש, אפשר להחזירו ע"י קטן ו/או 'בשינוי' דהיינו באמצעות מקל או כפית וכיו"ב. 
עבור לתוכן העמוד