פיקוד שבת לדוד חשמלי ביתי (בוילר)

א. רקע הלכטכני:

צריכת מים בשבת מדוד חשמלי ביתי רגיל ('בוילר') כרוכה בשתי בעיות הלכתיות: 'בישול' המים הנכנסים כתוצאה מצריכת מים, וכן גרם 'הבערה' מחדש של גוף החימום.

מכון 'צומת' פיתח פיקוד ייחודי הפותר שתי בעיות אלו ומאפשר שימוש במים חמים בשבת ללא כל חשש.

הפיקוד מכיל תרמוסטט אלקטרוני ('תרמיסטור') רגיש המגביל את טמפ' החימום בשבת לכ-°C40 בלבד, הקרויה פחות מ"יד סולדת", שאינה נחשבת 'בישול' הלכתי.

בנוסף, במצב 'שבת' גוף החימום פועל מדי כרבע שעה למשך מספר שניות בכל מקרה, ללא תלות בטמפ'. אם טמפ' המים ירדה מתחת ל-40 מעלות גוף החימום ימשיך לחמם עד לטמפ' זו. השיטה ההלכתית קרויה 'המשכת המצב' והיא כשרה למהדרין.

ב. התקנה בדוד שוכב:

1. השחל (או ודא שקיימים) 2 חוטים נוספים בין הדוד לבין מפסקי ההפעלה בבית. בסך הכל צריכים להיות 5 חוטים, בהתאם לתרשים המצורף. אם הדוד מחובר ישירות להארקה די ב-4 חוטים בין הדוד למפסק הביתי.

2. התקן את קופסת הפיקוד האלקטרוני ליד הדוד וחבר את 5 החוטים הנ"ל בין הדוד למתג ההפעלה הנמצא בבית, בהתאם לשרטוט המצורף.

3. התקן מפצל 'T' במקום שבו המים הכי חמים בדוד, כדלהלן. השחל את רגש הטמפרטורה האלקטרוני (היוצא צפיקוד השבת) לתוכם באמצעות שרוול (ניתן לספק עם הציוד). בדוד 'שוכב' יש להחדיר את הרגש ביציאת המים החמים לבית. בדוד 'עומד' יש להתקינו בחלקו העליון בכניסת המים החמים מהקולטים לדוד (אם יש קולט שמש).

4. התקן את מפסקי ההפעלה במקום מפסק הדוד הרגיל המצוי בבית, וחבר אותו בהתאם לשרטוט המצורף.

ג. הנחיות שימוש:

1. במצב "OFF" הדוד כבוי.

2. במצב "ON" הדוד פועל, והנורית האדומה מציינת מצב 'דלוק'. כאשר המתג השני במצב "חול" הוא פועל כבוילר רגיל, לפי התרמוסטט הרגיל המצוי בדוד.

3. לפני שבת יש להעביר את המפסק למצב "שבת". גם במצב זה הנורית האדומה מציינת מצב 'דלוק'.

4. במצב "שבת" דולקת גם נורית צהובה, המציינת 'היתר שימוש בשבת'.

5. נורית הצהובה תהבהב כאשר במצב 'שבת' טמפ' המים היא מעל 45 מעלות. מצב זה יכול להתרחש:

א. בצהרי יום השבת, אם המים התחממו באמצעות 'קולטי השמש'. פוסקים רבים רבים מתירים להשתמש במים חמים מדוד שמש ללא הגבלת טמפ'.

ב. בכניסת השבת כאשר המים נותרו חמים מיום ששי. המקילים סומכים על כך שהמים הנכנסים בשבת לא יגיעו לדרגת 'בישול' (הכניסה היא בנקודה הקרה; קיימת התקררות טבעית; השימוש במים חמים מנמיך את הטמפ' ועוד).

המחמירים יכולים להעביר למצב 'שבת' בשעה מוקדמת יותר ולדאוג שכבר בכניסת השבת הטמפ' תהיה פחות מ'יד סולדת' והנורית תפסיק להבהב.

עבור לתוכן העמוד