עכבראש

הגדל
 
שלום רב,
 
לאחר עיון והכרת ה'עכבראש' - ממשק מחשב כתחילף ל'עכבר' ידני באמצעות מצלמת אינפרה-אדום - המיועד ל'כתיבה' על מסך מחשב ללא מקלדת וללא מקשים - אנו מאשרים את השימוש בשבת בציוד זה לנזקקים לו.
 
נציין כי מדובר בציוד הכולל גם סרגל וירטואלי כתחליף ללחצני 'קליק' ימני ושמאלי, וכן 'קליק גרירה' ועוד באמצעות הנחת הסמן על הסימול ע"ג המסך, ללא צורך להפעלת לחצן כלשהו. [כידוע, קיים ציוד צילומי אינפרה-אדום להסטת סמן בלבד אך ה'קליקים' נעשים ע"י לחצן קל ביד, ברגל או בפה. על ציוד זה אין לנו היתר כוללני].
 
יש להימנע מפעולת שמירה לתוך הדיסק, העשויה להיחשב כ'מכה בפטיש', ורק למטרות בטחון וכד' התירו גם שמירה של חומר מצולם כאשר בסופו של דבר מוחקים אותו. אני משער שהמשתמשים בציוד הנ"ל זקוקים לתקשורת עם סביבתם ולא לכתיבת מאמר או יצירה כלשהי ושמירתה.
 
האישור לציוד זה נפסק על סמך היתר ותיק למצלמות המצויות כיום בכל פינה. הדבר מותר לכתחילה ללא כל פקפוק. פרסמנו כמה וכמה מאמרים בתחומין ע"ד פוסקים מובהקים להתיר פעילות כזו באמצעות מחשב ותוכנה כל עוד אין לחיצת כפתור (כמו במקלדת רגילה) וכדומה. הרישום על המסך איננו נחשב מלאכת כתיבה או רישום מסיבות שונות.
 
והיה ברכה
הרב ישראל רוזן, מהנדס
ראש מכון 'צומת'
 

 סירטון הדגמה של שימוש ב"עכבראש" 


<
עבור לתוכן העמוד