מדי סוכר וקרישת דם

חולי סכרת וחולי המופיליה נאלצים לעתים לבצע בדיקות דם שונות, כדי לוודא שרמת הסוכר או חומרי הקרישה שבדמם תקינה. כיום מכישרי המדידה האם דיגיטאליים והם נותנים תוצאות מיידיות.

לגבי חולים אלו, מדידה זו יכולה להיחשב כפיקוח נפש ממש (ואפילו במקום ספק קל של פיקוח נפש מחללים את השבת), ולכן עליהם לבצע מדידה זו גם בשבת, למרות שהדבר כרוך בחילול שבת (עצם הוצאת הדם אסורה בשבת מן התורה משום "חובל"). עם זאת, גם במקום שישנה חובה לחלל שבת משום פיקוח נפש, ראוי להמעיט עד כמה שניתן בחילול שבת במקומות שניתן להמעיט בהם.

 

 להלן מספר הנחיות ועצות לצמצום אפשרי במלאכות האסורות בשבת:

  1. המלצה קבועה היא לפעול ב'שינוי', דהיינו לא בדרך הרגילה מבחינת צורת התפיסה.
  2. להפעיל את האלקטרוניקה בשבת באמצעות ה'סטיק', ולא במישרין ע"י לחצן ON. בכך חוסכים בפעולה מיותרת.
  3. בדרך כלל ניתן להשתיק לפני שבת את צפצופי המכשיר בשלבי הבדיקה השונים.
  4. אם אפשר, יש לתת לדם לצאת מעצמו לאחר הדקירה, ולא ל'סחוט' או לשאוב.
  5. יש עדיפות למחטים הארוזים, כך שאין צורך בקריעת האריזה או בשבירתה. דבר זה יכול להתממש ע"י שימוש חוזר במחט קודמת או הכנתה מערב שבת. 
  6. ברוב המכשירים קיים 'כיבוי אוטומטי' לאחר זמן קצוב. יש להמתין מלהוציא את ה'סטיק' עד לכיבוי. 7. יש עדיפות למחט או למכשיר המוציאים פחות דם. אעפי"כ אין חובה הלכתית לחזר אחר מכשיר כזה, אם עלות הרכישה או התפעול (עלות ה'סטיקים') גבוהה משמעותית.

להרחבה:

הרב מנשה קליין, הרב ישראל רוזן והרב יהושע נויבירט, הקזת דם לצורכי בדיקה רפואית, תחומין כד, עמ' 126

ברשימה זו מופיעים מכשירים שנבדקו ואושרו מ- 2019 ואילך, אנו ממליצים לא לקנות מכשירים שנבדקו ואושרו לפני התאריך הזה כיוון שלפעמים היצרנים משנים את המכשיר במהלך השנים.

  אישור מכון צומת למדי סוכר (CareSens) המשווקים ע"י רימיינד בע"מ
  CONTOUR PLUS-BAYER טאיקו
  אישור מכון צומת למדי סוכר CareSens Dual המשווקים ע"י רימיינד בע"מ
עבור לתוכן העמוד