מחשב בשבת

המלצות הלכתיות-טכנולוגיות לשימוש במחשב בשבת לצורכי ביטחון ורפואה:

נושא

המלצות

הסברים והערות

הפעלת המחשב

1. הדרך הנכונה היא להשאיר את המחשב במצב 'דולק כל השבת.
2. אם המחשב 'כבוי' - יש להדליקו ב'שינוי' (כמבואר להלן).
3. ישנה עדיפות רבה למחשב עם מסך LCD כמו במחשבים הניידים, על פני מסך 'קלאסי' עם מקרן שפופרת.

נורת ליבון, כמו במנורת ההקרנה שבמסך שפופרת נחשבת הבערה מן התורה.
יתר פעולות המחשב יכולות להיחשב כאיסור דרבנן בלבד.

פעולה ב'שינוי'

ה'שינוי' המומלץ והיעיל הוא לפעול באמצעות משהו אחר, כמו מקלון, כפית או חפץ כלשהו. (המלצה: להשתמש באצבעונים המשמשים לתפירה).

שימוש ביד שמאל איננו בגדר 'שינוי'. שימוש באברים אחרים (רגל, מרפק) איננו יעיל. הפעלה באמצעות פריט לא-מקובל נחשבת כ'שינוי'.

שומר מסך

יש לוודא שהמחשב מצויד בתוכנת שומר מסך המעלימה את הכיתוב כשאין שימוש במשך מספר דקות. (יש לוודא בהגדרות שתוכנת שומר המסך רק 'מוחקת' את הצג ולא מכבה את המסך! להנחייה זו חשיבות מרובה ביותר במסכי שפופרת).

כתב שאיננו מתקיים נחשב רק איסור דרבנן.
ספק רב אם 'כתיבה' על מסך, שאין בה מריחת חומר וכדו' נחשבת בכלל איסור כתיבה מן התורה.
בתוכנת שומר מסך המידע לא נמחק וניתן לשחזרו, אך בצירוף הספק במהות הכתיבה על המסך יש להקל.

מקלדת

מומלץ להקיש ב'שינוי' (כמבואר לעיל). מכון 'צומת' פיתח 'מקלדת שבת' הפועלת ב'גרמא' ומיועדת לצרכים חיוניים.

כאמור, אצבעונים יעילים להקשת מקלדת, וה'שינוי' ניכר ובולט.

עכבר

1. 'עכבר אופטי' עדיף על פני 'עכבר גלגל'.
2. יש להזיז את העכבר (האופטי) ולא להשתמש בגלגלת בקבועה בו בצדו העליון.
3. משטח-מגע (כמו במחשב הנייד) הוא החמור מכולם.
4. עכבר-מנוף ('ג'וי-סטיק') דינו כגלגל.
5. אם ניתן, רצוי ללחוץ על לחצני ההפעלה בעכבר ב'שינוי'.
6. מכון 'צומת' פיתח 'עכבר שבת' הפועל ב'גרמא' ומיועד לצרכים חיוניים.

עכבר-גלגל וגלגלת הקבועה בעכבר אופטי הם בעצם מגעי on-off רציפים. משטח-מגע מכיל הרבה מאד מגעי on-off זעירים.
עכבר אופטי הוא בעצם מצלמה, ובה החץ עוקב אחר ה'צילום', וזו פעולה מותרת.
בעכבר אופטי בדר"כ קיימת נורית אדומה (led) הנדלקת פעם אחת עם ההזזה.
'עכבר שבת' הוא עכבר אופטי שבו הנורה האדומה דלוקה ברציפות. לחצני עכבר זה שונו ללחיצי 'גרמא' באמצעות שינוי פנימי באלקטרוניקה ובתוכנה.

שמירת המידע

בשמירת המידע יש חומרה מעבר ללחיצה על המקלדת או ההקשה על לחצני העכבר, ויש להקפיד לעשותה ב'שינוי'.
רצוי במיוחד להשתמש ב'עכבר שבת' לפעולת השמירה (save).

שמירת המידע (save) אם היא נעשית לצורך מהותי, היא יכולה להיחשב (מדרבנן) מעין 'בונה' או'מכה בפטיש', דהיינו יצירתיות האסורה.

הדפסה

1. הפעלת המדפסת היא הפעולה החמורה מכל פעולות המחשב.
2. יש להימנע מהדפסות לא רצויות.
3. לחיצה על פקודת 'הדפס' (print) תהיה ב'שינוי' (כמבואר לעיל) או באמצעות 'עכבר שבת'.

הדפסה על נייר זוהי כתיבה ממשית ומתקיימת האסורה מדאורייתא. מותר לעשותה (ב'שינוי') רק כאשר במדובר בצורך רפואי או ביטחוני מובהק.

'שבעט' או מחשב?

אם קיימות שתי אפשרויות שקולות: כתיבה ב'עט שבת' מתנדף, או במחשב, יש להעדיף מחשב - אם לא נדרשת הדפסה.

הכתיבה במחשב איננה כתיבה כלל אלא רישומים אלקטרוניים או אלקטרומגנטיים. מאידך, ב'עט שבת' הכתיבה היא כתיבה ממשית אלא שיש בה פגם - שאינה מתקיימת.

עבור לתוכן העמוד