חולץ תקלות חשמל (חלת"ק)

מעשה שהיה: באחד מהמשקים עבר ילד, בעיצומה של השבת, תחת חוטי חשמל באיזור הלולים, שעליהם ישבו ציפורים רבות. כטוב לבו של הילד פצח בשיר ובמחיאות כפיים. הציפורים כולן עפו בבהלה. חוט החשמל היטלטל ונגע בשכנו ('קצר') ונתיך הביטחון של הלולים ניתק מייד את זרם החשמל. במצב זה, ללא חשמל לאוורור ולהזנת העופות, כולן היו מתות תוך כמה שעות. מעבר ל'צער בעלי חיים' היה נגרם הפסד רב ללולים שניזונו מקו החשמל הזה.

תקלה זו הולידה את החלת''ק, מכשיר אוניברסלי ל'חילוץ תקלות' חשמליות בשבת. מנגנון אלקטרוני זה מותקן בלוח החשמל לפני מערכת הנתיכים. לחיצה על 'לחצן שבת' גורמת (בשיטת ה'גרמא') לניתוק כללי של החשמל לכל הלוח (לנתיכים העוברים דרך מנגנון זה) למשך כדקה. פסק זמן זה דיו כדי להרים את הנתיך שנפל, ולחלץ תקלה כלשהי אחרת שיכולה להיות במערכת (כמו סתימה בקו ההזנה של העופות, רצועת מאוורר שהוסטה וכיו"ב). זרם החשמל יחזור כעבור דקה מאליו, והפעם ימצא את הנתיך מוכן ומזומן להעברתו אל הלול.

החלת''ק מוצע למוסדות, כמו אולמות אוכל או חדרי קירור וכדומה, וכן לענפי משק, ובכל מקום שבו קפיצת נתיך חשמלי עלולה לגרום להפסד מרובה. מאידך, לא מדובר בתיקון מקצועי, שהוא כשלעצמו אסור בשבת, אלא בפעולת 'תיקון' פשוטה (לאחר התייעצות רבנית מתאימה).

שיטת ה'גרמא' מותרת למקרי הפסד ("פסידא") והמקרים שתוארו נכנסים לגדרו של תנאי זה. היחוד שבחלת"ק הוא שהאדם עושה פעולת 'גרמא' אחת, לניתוק, אך התחדשות המתח החשמלי נעשית מאליה, לאחר כדקה. כבך נחסכת פעולת 'גרמא' שניה, להחזרת המצב לתקנו. 

ניתן לחשוב על שימושים רבים נוספים בהם קיים צורך חשוב ליצור פסק זמן חשמלי כדי לטפל בהפרעה כלשהי. פסק זמן לחילוץ תקלה - זהו ה'חלת"ק.'!

לפרטים ולהצעת מחיר ניתן לפנות למכון 'צומת'

עבור לתוכן העמוד