הרפת המודרנית

הרפת המודרנית 'מחושמלת' וממוחשבת כולה:

 1. חליבת הפרה נעשית באמצעות משאבת ואקום חשמלית.
 2. כמות החלב שנותנת כל פרה נמדד, והנתונים נשלחים למחשב.
 3. מכונת החליבה המחוברת לפרה יודעת על פי נתוני כמות החלב מתי להתנתק בעצמה מהפרה.
 4. הצנרת המחוברת לפרה נשטפת בגמר חליבתה, וגם זאת באמצעות החשמל.
 5. מערכת החליבה של הרפת כולה נשטפת בתום חליבתן של כל הפרות, ושטיפה זו מורכבת משלבים שונים הנקבעים ע''י מנגנון חשמלי (בדומה למנגנון המפעיל את מכונות הכביסה שבבתינו).
 6. החלב נשמר במיכל קירור, שככל מקרר - פועל באמצעות החשמל.
 7. קיימת מערכת בקרה מיוחדת המפקחת על כך שמי השטיפה שבסוף החליבה לא יזרמו למיכל הקירור ויתערבו בחלב, ושחלב נקי לא יישפך לביוב כמו מי השטיפה.
 8. משאבה חשמלית מקשרת בין המשאבה למקרר, ומעבירה את החלב ממערכת צינורות הואקום המחוברת לפרה אל המקרר שהחלב נשמר בו.
 9. מערכת אלקטרונית מתוחכמת מזהה כל פרה בכניסתה למכון החליבה,על פי תג אישי, וקובעת כיצד להתייחס לחלב שהיא נותנת.
 10. תאורה.
 11. חימום מים לרחיצת הרפתנים ולרחיצה מוקדמת של עטיני הפרות.
 12. מוט מחושמל (בזרם נמוך) המדרבן את הפרות להיכנס לחליבה.

מה יעשה הרפתן ולא יחטא בהפעלות חשמליות בשבת? וכל זאת מעבר לשאלת החליבה בשבת עצמה.

מכון 'צומת' נעזר רבות לפתרון בעיות בשבת בעקרונות ההלכתיים של 'גרמא', 'המשכת מצב' ואוטומציה מלאה. ברפת, לעתים, באה לעזרתנו ה... פרה עצמה. היא מבצעת בעצמה חלק מתוך הפעולות הנ''ל.

לדוגמא, מכיוון שהפרה היא שנותנת את החלב, ניתן להיעזר במדידתו במערכת שהפרה עצמה מפעילה. קיימת מערכת הנכנסת לפעולה מעצמה מדי שניות אחדות, ורק לאחר זמן - כשמתגלות טיפות אחדות של חלב במערכת - מופעלת מערכת מדידת החלב. מערכות הזיהוי והשטיפה, למשל, מופעלות ע"י הפרה עצמה החוצה קרן פוטואלקטרית. 

הרפת כולה נכנסת לפעולה באמצעות שעון-שבת, מערכת השטיפה מתחילה לפעול רק לאחר שמשאבת הריקון לא קיבלה חלב במשך כ-20 דקות (דהיינו: החליבה תמה). בקטעים מסויימים המערכות החשמלית הוחלפו במערכות הפועלות על לחץ אוויר (פנאומטיקה) או על תת-לחץ (וואקום).

לפרטים נוספים ולהזמנת שירות נא לפנות למכון 'צומת'.

עבור לתוכן העמוד