מערכות הגברת קול - 'שבת-קול'

כשנזקקים למערכת הגברה בשבת ובחג (בבתי כנסת גדולים, בסדרי פסח מרובי משתתפים, בהכנסויות שונות ובהרצאות פומביות), עולה פעמים רבות השאלה: ''למה לא?'' - למה שהדבר יהיה אסור? בוודאי שזוהי שאלה לגיטימית, שהרי הצורך הוא גדול; רבים הם הקשישים והסובלים מקשיי שמיעה בתוך קהל המאזינים, ולא מעטים הם המתקשים להשמיע את קולם ברמה.

מה הן הבעיות ההלכתיות העלולות לצוץ עם הפעלת מערכת ההגברה?

1.  הפעלה חשמלית – בהכנסת המערכת לפעולה. גם הדיבור במיקרופונים מסויימים יוצר זרמים חשמליים. כמו כן קיימות לעתים נוריות סימון הנדלקות וכבות לסירוגין, בהתאם לעוצמת הקול ולאיכותו.
2
.  איסורי 'משמיע קול', 'אוושא מילתא' ו'מראית עין'.
3.  גזירת חז''ל שלא לנגן בכלי שיר, שמא יתקן כלי שיר.
4.  תדמית רפורמית. השימוש במגביר קול בבית כנסת הוא אחד המאפיינים המבדילים בין רפורמים, קונסרבטיביים, ניאולוגים ובין אורתודוכסים.

ה'שבתקול' - זו מערכת שפותחה במכון 'צומת' לשימוש בשבת על פי פסקיו של הרב שאול ישראלי זצ"ל ורבנים נוספים שהצטרפו להיתר. כיצד נפתרו הבעיות בשימוש בה בשבת?

  • המערכת היא טרנזיסטורית לחלוטין, ואין בה שום אלמנט חשמלי ''בוער''.
  • יתר על כן, אין במערכת שום סגירה של מעגל חשמלי. היא נכנסת לפעולה באמצעות שעון שבת, ומאז זורם זרם במערכת כל הזמן. -
  • המיקרופון איננו 'דינמי' (היוצר זרמים בדיבור) אלא 'קיבולי' (קונדנסטור, שבו קיים זרם כל הזמן, והזרם רק משתנה לפי הדיבור). המיקרופון שבמערכת אינו שונה במהותו מאותו מיקרופון זעיר הקיים במכשירי שמיעה המיועדים לכבדי שמיעה, וכל הפוסקים המובהקים התירו את השימוש בהם (ואף התירו דיבור ישיר אל תוך האוזן)
  • המערכת אינה מיועדת לכלי זמר ולנגינה אלא לדיבור בלבד ונפסק שאין בה גזירת 'כלי שיר'.
  • כל הנוריות בפאנל מבוטלות וכן מערכות פנימיות אלקטרוניות המשתנות עם דיבור האדם.
  • המערכת נעולה ואין כל אפשרות לכבותה או להדליקה, גם לא לווסת או לשנות דבר. גם המתג המורכב בדרך כלל על המיקרופון עצמו מבוטל.
  • למקרה של תקלה או רעשים בלתי נסבלים, צויידה המערכת ב'מפסק גרמא' שבאמצעותו ניתן להשתיקה, ללא אפשרות להחזירה שוב לפעולה בשבת. כדי להחזירה לתיקנה (reset) יש צורך בשימוש במפתח הנמצא בידי הרב או נציגו. אין אפוא חשש 'שמא יתקן'.
  • כמו בהרבה מכשירים אחרים, החשש למראית עין בטל מעת ש''הכל יודעין שדרכו להעמידו מאתמול'' (רמ''א בשו'ע או''ח רנב,ה). כשקיומו של המכשיר ייוודע לכל, דינו לא יהיה שונה מדין הפעלת מזגן או תאורה על ידי שעון שבת, המקובל להיתר, ואין חוששים בהם ל'מראית עין' ו'אוושא מילתא'. כמובן שקיים במקום שלט גדול המציין כי מערכת ההגברה מאושרת ע"י מכון 'צומת' לשימוש בשבת ובמועדי ישראל, בצירוף הסבר והנחיות. 
  • ביחס לתדמית הרפורמית - אין לנו עסק עם 'תדמיות'. ככל שהנושא יהיה מוכר יותר בבתי הכנסת ובבתי המדרש - תשתנה התדמית.  

  הדברים מבוססים על פסק מפורסם של הרב שאול ישראלי זצ"ל, שהצטרף אליו גם הרח"ד הלוי זצ"ל, ורבנים נוספים יבל"ח. מכון 'צומת' התקין סידורי שבת למערכות הגברה בעשרות מקומות בארץ ובחו"ל.

בחו"ל פועלות מערכות כאלו בארצות שונות, כולן בבתי כנסת אורתודוכסיים (בלבד) ועל דעת רבניהם. בישראל הציוד הותקן במספר אולמות תרבות, בבתי מלון, בבתי אבות ואפילו כציוד נייד המושאל לאירועים כמו 'בר מצוה' וכד'.

 

 

ניתן לרכוש / להשאיל את מערכת ה"שבת-קול" דרך מזכירות מכון צומת בטלפון: 02-9931442

הערכה כוללת: רמקול ומיקרופון (ללא חצובה)

להרחבה : מיקרופון ורמקול בשבת, הרב ישראל רוזן, תחומין טו עמ' 367

עבור לתוכן העמוד