אזעקה לארון קודש

ארונות הקודש הפכו להיות טרף קל לגנבים. הרכוש שבתוכם הוא בעל ערך רב (כמובן, גם רוחני, אך גם כספי), ובדרך כלל השמירה עליהם מתחלקת בין אחראים רבים, ו'נופלת בין הכסאות'. וכבר אמרו חז''ל: קדירתם של שותפים אינה חמה ואינה קרה. יתר על כן, קשה לזהות הרכוש הנגנב, בין אם מדובר בספרי התורה עצמם או בתשמישי הקדושה.

אם על כל רכוש ניתן בקלות להגן באמצעות אזעקה, הרי שלגבי ארונות קודש, שעיקר השימוש בהם נעשה בשבתות ובחגים, יש צורך למצוא דרך שתאפשר גישה למורשים לכך גם בשבת. כיצד יוכלו גבאי בית הכנסת לעצור את אזעקת הצופר אם הופעל בטעות או שלא בטעות? וכיצד יוכלו לנטרל את האזעקה לפני תפילת שחרית, לחזור ולהפעילה לאחר התפילה ושוב לנתקה לפני תפילת מנחה? השימוש בשעון שבת שיכוון לשעות התפילה איננו פרקטי; לא אחת מתקיימים מניינים בשעות חריגות, או מאן דהו פותח את הארון להכנת הקריאה, או לגלילת הספר. ומה נעשה כשיפרוץ קול התרועה בהיכל?

הפתרון
הפתרון שנמצא במכון 'צומת' לבעיה זו מבוסס על עקרון
ניתוק מעגל מנותק.
אסור בשבת לחבר מכשיר או לנתקו, אך אין איסור לנתק דבר המנותק משכבר. למשל, אם שעון שבת כיבה את האור בבית ואין מתח חשמלי בחוטים – מותר (מבחינת מלאכות שבת) לשנות מתג בחדר כלשהו על מנת שבהגיע מועד השעון – האור לא יידלק בחדר זה.

אמנם פעילות זו לא רצויה כדבר שבשיגרה, בשל אווירת השבת ו'עובדין דחול', אך זהו ניתוק חוט מנותק שאין בכך כל סרך מלאכה או איסור.

ולנידון שלנו, מבלי לחשוף 'סודות' הראויים להישמר בצנעא מאוזן הגנבים, נציין כי מנגנון האזעקה פועל כך שהגנב הפורץ מחבר חוט (ולא מנתק, כמו בכל מערכת סטנדרטית מוכרת). הוי אומר, החוט נמצא כל הזמן במצב 'מנותק' והגב, בפתיחת הדלת, מחברו.

לפיכך, לקראת קריאת התורה יכול הגבאי לסובב מפתח מיוחד, בשבת עצמה בעת התפילה, ועי"כ לנתק את החוט המנותק בלאו הכי. פתיחת הארון לא תפעיל דבר שהרי החוט מנותק בנקודת המפתח. לאחר התפילה וסגירת הארון מסובבים את המפתח לכיוון הנגדי והמערכת דרוכה ומוכנה לצפור בעת פריצה.

'השתקת' הצופר
אם הצופר פעל בטעות או בזדון או בפריצה - אל דאגה; הפתרון ההלכטכני קיים ועומד גם לשבת. השיטה היא שהצופר איננו פועל ברציפות אלא מפסיק לסירוגין (פועל כדקה ומפסיק לכ-10 שניות וחוזר חלילה). בפסקי זמן אלו ניתן לסובב את המפתח ולמנוע את התחדשות הרעש כהלכה.

הסכמות
שיטת 'ניתוק חוט מנותק' ידועה ומוכרת ואינה זקוקה לאישור עקרוני. בהקשר המעשי של התקנת אזעקה בארונות קודש המערכת קיבלה אישורם פוסקי הלכה חשובים בזממנו, ובראשם הרבנים שלמה-זלמן אוירבך ושאול ישראל זצ"ל (אשר בבתי מדרשם הותקנה המערכת) וכן הרב עובדיה יוסף שליט"א ועוד.

לייעוץ ולהזמנות נא לפנות למכון 'צומת'

עבור לתוכן העמוד