מכונות גילוח

א. משום מה הנושא עלה לכותרות בשנים האחרונה בשל חששות שהתעוררו בקשר לשימוש במכונות גילוח. כידוע, גילוח בתער הוא איסור דאורייתא. גילוח במספרים מותר לכתחילה. בשלחן ערוך (יורה דעה קפא,י) נאמר כי גם 'מספריים כעין תער' מותרים לכתחילה, ללא מחלוקת.

לב השאלה הוא איפוא מהי הגדרת 'מספרים כעין תער' ומהי מכונות גילוח מבחינה זו?

ב. לפני שנים (עד שנת תשס"א) גם במכון 'צומת' התיישרנו לפי מאמר שהתפרסם  ב'תחומין' י"ג (עמ' 200) מאת הרב שבתי רפפורט. בעל המאמר מציע לבדוק האם להב המכונה מסוגל לחתוך שערות גם ללא הרשת (ה'ראש'). ואכן התברר כי ללא הרשת אין גזיזה ובאותם שנים הוצאנו אישורי כשרות על המכונות הללו (למעשה כולן) בהם נצפה שאין הלהב חותך שיער ללא הרשת.

ג . היו פקפוקים ביחס לשיטת הבדיקה ולאמינותה והחלטנו להכנס לעבי הקורה.   בדיקה מדוקדקת בתצלומי תקריב ערערה הנחה זו. במאמר שהתפרסם ב'תחומין' כ"ב (אייר תשס"ב) נשטחה היריעה כיכולתי, כולל מצגת וידאו על שלבי הגילוח .

ד. מסקנת הדברים היא כי לא ניתן להגדיר הבדל משמעותי מבחינת התוצאה, וכן מן הבחינה ההלכתית, בין הדגמים השונים. אם ה'תוצאה' היא הקובעת אזי כל המכונות אסורות, שהרי כולן לא משאירות שערות כדי אחיזה בהן או אפי' כדי יכולת מישוש. 

ה. מאידך, היתר המכונה בנוי על הגדרת 'מספרים כעין תער' לפי טכניקת הפעולה ולא לפי התוצאה; אם בתהליך הגזיזה משתתפים 2 אלמנטים או יותר - אלו מספרים ולא תער. 

ו. בכל מכונות הגילוח התהליך מתבסס על תנועת הסכין ועל אחיזת ה'ראש' (ה'רשת'). לכן, מנקודת מבט זו של טכניקת הפעולה - אלו מספריים.  ולכך דעתנו נוטה. 

ז . יתר על כן, הנוהג שפשט להוריד רכיב הקרוי 'ליפט אנד קט' תמוה בעינינו. אדרבה, הימצאותו משייכת יותר את מכונת הגילוח למספרים שכן בתהליך הגזיזה משתתפים 3 אלמנטים: הסכין, הרשת ורכיב זה. 

ח. חברות שבקשו, קיבלו אישור לדגמים ספציפיים שהיו לנגד עינינו, אם כי לכאורה הם אינם שונים מכל שאר הדגמים. לסיכום: דעתנו נוטה להתיר את השימוש כמעט בכל מכונות הגילוח, הפועלות בשיטה המתוארת לעיל.

להרחבה:

מכונות הגילוח מגיעות למכון לבדיקה על ידי המהנדסים שלנו ומקבלות אישור לפי סדרה ומספר.

האישורים מצורפים באתר לנוחיות הלקוחות.

אך ורק מכונות שהדגם ספציפי מופיע באחד האישורים המצורפים- מאושרות על ידי המכון!

 

לצערנו אין בידינו מידע ספציפי על מכונות גילוח שלא הובאו לבדיקתנו ע"י היצרן או היבואן, מידע על מכונות שאינן מופיעות באישורים המצורפים יש לפנות ליצרן לבקשת הוכחת אישור.

 

לקוחות יקרים- אנו נמצאים בעיצומו של תהליך הקמת אתר חדש- אנחנו יודעים שנגישות האישורים בשלב הזה לא אופטימלית, מבטיחים שבאתר הבא התוכן יהיה הרבה יותר נגיש, קריא ויעיל.

 

בינתיים סידרנו לכם את כל האישורים בטבלה לפי מותג ודגם לנוחותכם.

 

 למעבר לטבלה המאורגנת לחצו כאן

 

למעבר לרשימת PDF של מכונות הגילוח המאושרות לחצו כאן

 

 

 

 


הדפס
עבור לתוכן העמוד