מקרר ומקפיא

בעקבות ריבוי הפניות בנושא מקררים בשבת, במיוחד סמוך לחגי פסח ותשרי, הננו להבהיר את עמדת מכון 'צומת'.

א. התרמוסטט

לדעתנו אין סיבה להחמיר במקררים חדישים בימינו יותר מאשר במקררים מהדור הקודם. לדעת פוסקים רבים, ובראשם הרב ש"ז אוירבך זצ"ל, אין לחשוש בפתיחת מקרר להשפעה העקיפה על התרמוסטט ואולי על הפעלת הקירור מחדש.

פסיקה זו תקפה גם ביחס למקררים מודרניים שיש בהם הפשרה אוטומטית וכד'. כך אני נוהג אישית בביתי, מבלי לחשוש להשפעה על הטמפרטורה.

ב. פתיחת הדלת

1. פתיחת דלת מקרר מדליקה נורה באמצעות מתג קפיצי בולט אשר הדלת לוחצת עליו או משחררת אותו. בעבר ניתן היה להוציא את הנורה ולהסתפק בכך. כיום, כנראה בכל המקררים, המתג מפעיל במישרין גם מאוורר לפיזור הקור.

לכן, מתג זה חייב להיות לחוץ כל השבת, גם כאשר הדלת נפתחת, ודי בכך.

דוגמאות  לכיסוי
 המתג

דוגמא לכיסוי המתג

2. חברות רבות מספקות 'פקק' או אביזר אחר אשר באמצעותו ניתן להשאיר את המתג לחוץ גם כאשר הדלת נפתחת.

3. לתשומת לב, למיטב ידיעתי מתג כזה קיים בכל אחת מדלתות המקרר (גם בתא ההקפאה).

4. מי שרכש, או מעונין לרכוש, מקרר אשר החברה איננה מספקת 'פקק' למתגי הדלת יכול להדביק מתג זה באמצעות סרט דביק חזק.

5. קיימים מקררים מודרניים שבהם מתג הדלת איננו גלוי, והוא בעצם מתג-מגנטי החבוי במשקוף. ניתן להיעזר בטכנאי החברה לאתר מתג נסתר זה. ניתן לבטל את פעולתו לשבת באמצעות מגנט שיודבק עליו מערב שבת.

ג. פיקוד שבת למחמירים

קיימים בשוק מקררים עם 'פיקוד שבת למהדרין'. תפקידם לבטל את השפעת האדם על התרמוסטט (ראו לעיל סעיף א) או לגרום שההשפעה תהיה רק 'המשכיות הפעולה'. כאמור, התקן זה מוגדר אצלנו כ'חומרה' בלבד, ולא כהכרח הלכתי.


הדפס
עבור לתוכן העמוד