מדיח כלים

ההמצאה של מדיח הכלים היא מסוג ההמצאות שרגילים לומר עליהם: "איך לא חשבו על זה קודם?", ואכן השימוש במדיח הכלים הולך ונעשה נפוץ מיום ליום, ויש משפחות שמשק הבית שלהן מבוסס על מדיח הכלים. אך מה לעשות, דווקא בשבת, כשכל בני המשפחה מתקבצים, נערמת לה ערימה של כלים אדירה! האם דווקא בשבת עליהם להפשיל שרוולים ולהירתם לעבודה? האם שעון השבת שהשימוש בו פתר לנו את בעיית התאורה, החימום והמיזוג לא יוכל להירתם אף למשימה זו?
 
עמדת מכון 'צומת' היא כי לא זו בלבד שמותר להשתמש במדיח כלים בשבת, לפי התנאים בהוראות שימוש, אלא גם ראוי ורצוי. שמענו מפי הגרש"ז אוירבך זצ"ל, כי 'עונג שבת' הוא חיוב גמור מדברי נביאים ("וקראת לשבת עונג"), וחיוב זה דוחה 'נדנודי חומרות'. אכן השימוש במדיח הכלים בשבת מותנה בכמה תנאים הכרחיים, שמבלי להקפיד עליהם השימוש במדיח הכלים אסור. לפני שקונים מדיח כלים מומלץ לעיין היטב בהנחיות לבחירת מדיח כלים תואם שבת10, ישנם מדיחים שהשימוש בהם בשבת מוגבל!!

 

נכון להיום אין למכון צומת פתרון מובנה, אנו מקדמים שיתופי פעולה כדי שיהיה  אפשרות של מנגנון שבת למדיח כלים לאנשים פרטיים.

 

בהזדמנות זו נציין כי מכון 'צומת' איננו תומך בשימוש במדיח אחד לבשר ולחלב. הדבר כרוך בקשיי ניקוי בין סוג לסוג, כולל השיירים המצטברים על הרשת, וכן החלפת המגש והפעלת 'הגעלה'.

 

להרחבה:

א. יש לוודא בערב שבת שברז כניסת המים אל המדיח פתוח. פתיחת הברז בשבת אסורה.

הסבר: שמא החומר לא עבר תהליך בישול בייצורו, ואסור 'לבשלו' בשבת. הנחת הסבון בחלל המדיח מערב שבת תגרום לו להתבשל מאליו בשבת. מאידך, אם הסבון נמצא בדלת המדיח – סגירת הדלת היא זו שתגרום לסבון להתבשל בשבת, ו'גרם בישול' אסור. כמו כן פתיחת ברז המים בשבת מאפשרת למים להיכנס למדיח, וחימומם של המים בתוך המדיח זהו בישולם.

האיסור להוסיף סבון חדש במהלך השבת מאפשר רק הדחה אחת (עם סבון) בשבת.

 

ב. יש לנטרל את מתג הדלת, המפסיק את פעולת המדיח כשפותחים אותו.

הסבר: בדרך כלל, מותקן במדיח מנגנון אוטומטי המפסיק את פעולתו כאשר דלת המדיח נפתחת. לכן, סגירת הדלת בשבת (לאחר הכנסת הכלים) מאפשרת את ההפעלה ע"י השעון, ולכן סגירה זו אסורה בשבת. ניתן לבטל מתג זה במשך כל השבוע, או לבטלו רק בשבת ע"י מתג חול/שבת, ע"י טכנאי . אופן נטרול מפסק הדלת משתנה לפי דגם המדיח. לכן מומלץ לעיין בהנחיות לבחירת מדיח כלים תואם שבת לפני רכישת המדיח.

 

ג. רצוי שהפעלת המדיח תהיה מכוונת לשעת לילה מאוחרת.

הסבר: איננו חוששים ל'אוושא מילתא' (רעש), כמו שמקובל להתיר הפעלת מזגן ומכשירים רבים נוספים באמצעות שעון שבת (הדוגמה בשו"ע: שעון "המקשקש לשעות").אף על פי כן כדי להבליט את העובדה שהפעלת המדיח אינה נעשית בידי אדם, מומלץ לכוונו לשעה שכל בני הבית ישנים. יש בכך גם יתרון בטיחותי - שכן יש לזכור שמפסק הדלת מנוטרל, ולכן מומלץ להפעילו בשעה שילדים אינם בסביבה.

 

ד. במידה והסבון לא עבר תהליך "בישול" במהלך הייצור - יש להכניס את הסבון (קובייה, אבקה או נוזל) לחלל המדיח (ולא לדלת המדיח) מלפני השבת.

הסבר: סגירת דלת המדיח גורמת להכנסת הסבון אל תוך חלל המדיח ומאפשרת את בישולו; והרי זה דומה למניח אוכל שאינו מבושל ע"ג כירים ע"מ שאדם אחר (או שעון שבת) ידליק את האש - שעובר על איסור "בישול". (ביום טוב - הגבלה זו אינה קיימת).

 

ה. אין אפשרות להשתמש במדיח כלים ליותר מהפעלה אחת.

מדיחים דיגיטליים מצוידים בדרך כלל בטיימר (שעון שבת) פנימי המאפשר הפעלה אחת בלבד. במדיח כלים דיגיטלי אין אפשרות להשתמש בשעון שבת חיצוני להפעלות נוספות, מפני שהוא 'דורש' לחיצה על כפתור start כדי להתחיל את ההפעלה. גם מדיח מכני 'דורש' הפעלה מחודשת של בורר התוכניות ('טיימר') ולכן לא ניתן להשתמש בו פעם נוספת באותה שבת.

מדיח כלים דיגיטלי שאינו מצויד בטיימר פנימי, הדרך להפעלתו היא רק ע"י הפעלה מלאה ביום שישי, והפלת המתח ע"י שעון שבת. - לפרטים ראה הנחיות לבחירת מדיח כלים תואם שבת. 

ו. ביום טוב , יש המקילים בגרם הבערה, ולשיטתם במדיח מכני ניתן להשתמש בשעון שבת חיצוני להפעלה נוספת. ההפעלה הנוספת תתבצע בדרך זו: בזמן ששעון השבת מנתק את אספקת המתח, יש לסובב את ה'טיימר' לתחילת תוכנית חדשה, ולהמתין להפעלה מחודשת ע"י שעון השבת. כמובן שבמדיח כלים דיגיטלי ה'דורש'   לחיצה על כפתור start כדי להתחיל את ההפעלה הדבר בלתי-אפשרי.

דברים שכדאי לדעת לפני שקונים מדיח כלים

על מנת שיהיה מותר להשתמש במדיח כלים חשמלי בשבת, חובה לנטרל את מתג הדלת, כדי שסגירת הדלת לא תיחשב כגרם הפעלה. לשם כך מומלץ לבדוק לפני רכישת המדיח האם ובאיזה אופן הדבר אפשרי  (מדיח שמפסק הדלת שלו נוטרל ימשיך לעבוד גם בזמן פתיחת הדלת! בשבת החשש הבטיחותי קטן מפני שניתן ואף מומלץ לכוון את שעת הפעלת המדיח לשעה שבני הבית ישנים). 

מבנה המדיח:

בשוק קיימים שלושה סוגי מדיחים: מדיח כלים רגיל, מדיח אינטגראלי מלא, ומדיח חצי אינטגראלי. ההבדל בין המדיחים השונים אינו טכנולוגי אלא תצוגתי. המדיח האינטגראלי מכוסה כולו בדלת דמוית ארון, כך שהגישה ללוח הפיקוד אפשרית רק לאחר פתיחת הדלת.

לפני קניית מדיח אינטגרלי-מלא יש להתייעץ עם הטכנאי שיתקין את פיקוד השבת, משום שבכדי לאפשר התקנה של התקן שבת יש למקם את המדיח בתוך הארון בצורה שתשאיר מרווח גישה לכפתור שבורר בין מצבי חול\שבת.

 

פיקוד המדיח:

מדיח עם פיקוד (בורר תוכניות) מכַני:

יתרונות:  ניתן להפעילו מספר פעמים ביום-טוב (יש לכך משמעות רבה ביום טוב שחל סמוך לשבת!). 

חסרונות:  יש צורך בשעון שבת חיצוני, המפקד על השקע המדיח.

הדגמים המכניים כמעט ולא נמכרים בשוק היום, אך מצויים לעיתים בבתים של מי שקנה אותם בעבר.

מדיח עם פיקוד (בוררת תוכניות) דיגיטלי:

יתרונות:  רוב הדגמים הדיגיטליים מצוידים בשעון פנימי ('טיימר'), ואין צורך בשעון שבת חיצוני בדרך כלל, אך יש דגמים בהם הטיימר הפנימי מהבהב בעת פתיחת הדלת, בדגמים אלו יש להשתמש בשעון שבת חיצוני.

בדגמים דיגיטליים שאין בהם 'טיימר' (שעון) פנימי, יש צורך להפעיל את המדיח לפני שבת לשניות מעטות ורק לאחריהן להפסיק את הפעולה באמצעות שעון השבת. בדרך זו, בהתחדש המתח באמצעות שעון השבת החיצוני, המדיח 'יזכור' את המצב שבו פסק המתח ויפעל אוטומטית מאותה 'נקודה'. ( שימו לב: הפעלה זו אפשרית ברוב המדיחים הדיגיטליים, ישנם דגמים בודדים שאינם 'זוכרים' את המצב הקודם, לפני רכישה - כדאי לברר זאת!)

חסרונות:  אי אפשר להפעיל יותר מפעם אחת, גם לא ביום טוב.

חשוב לבדוק עם חברות נותני השירות לגבי האחריות על המדיח בעקבות התקנת המפסק

בכל מקרה, מומלץ להתייעץ עם הטכנאי שמתקין את התקן השבת לפני קניית המדיח, כי בדגמים מסוימים אין כלל אפשרות להתקין התקן שבת.

 

נכון להיום אין למכון צומת פתרון מובנה, אנו מקדמים שיתופי פעולה כדי שיהיה אפשרות של מנגנון שבת למדיח כלים לאנשים פרטיים.

 

רכישת מגנטים לדגמים מסויימים - חשמלית בית אל - 02-9972808 - לאישור לחץ כאן


הדפס
עבור לתוכן העמוד