שאל את הרב

חיפוש בשו''ת:
 
>
מכשירים ביתיים
טלטול קומקום או מנורה בשבת
רציתי לשאול לגבי קומקום חשמלי עם מצב שבת. לפי הידוע לי, רוב הפוסקים אוסרים טלטול גוף חימום בשבת, על בסיס ההשוואה לשלהבת ("הנח לנר שמן ופתילה וכו'"), ולא דנים את גוף החימום ככלי שמלאכתו לאיסור. החזו"א אמנם חלק על ההשוואה לשלהבת, אבל פוסקים רבים חלקו עליו (גרשז"א, הגרע"י ועוד). אם כן, על מה מסתמך ההיתר לטלטל את הקומקום החשמלי הזה כאשר מחובר אליו גוף החימום? תודה ויישר כח!

השאלה נדונה גם על מיחם, ועל רדיאטור ומכשירים חשמלים שונים. ידעתי גם ידעתי כי רבו האוסרים, אך מנגד - המתירים יש להם על מי שיסמוכו, ולא רק בגופי חימום אלא גם ב'מנורות ראש' של מיטות למשל, ובהסטת תנורי חשמל הפועלים וכד'.
ראה בילקוט יוסף שאסף דעות בהל' שבת סי' ש"ח (ח"י), ובמיוחד בעמ' תכז לענין טלטול מיחם שהתיר. ועיי"ש שחילק בין השאר בין נורה חשמלית הניכרת ודומה לשלהבת לבין גופי חימום ששלהבתן לא ניכר תכלל. גם הגרשז"א במנחת שלמה ח"א סי' יד נוטה להתיר, וכן דן בסברות אלו במאורי אש. ור"ב זילבר באז-נדברו ח"ג סי' נד אות ח' כתב להיתרא שכן במיחם הוא בסיס למים החמים שבתוכו ולא לגופי החימום, עי"ש.
 
ופוק חזי מאי עמא דבר בטלטול רדיאטור חשמלי ועוד. המדיניות שלנו במכון 'צומת' היא להסתמך על דעות אלו, ובפרט שהענין נחוץ מאד והסברא להיתר הטלטול ולחילוק מאש ממשית היא פשוטה, דלא דמיא לשלהבת.

לחצו כאן לראות את תשובתו המפורטת של הרב אשר וייס בנידון


עבור לתוכן העמוד