שאל את הרב

חיפוש בשו''ת:
 
>
כשרות
טבילת מיחמים - תשובה 'לאחד מחשובי הרבנים'
לכבוד הרב ישראל רוזן שו"ב אדם קנה מיחם חשמלי לשבת בהכשר שלכם האם צריך להטבילו או לעשות בו מעשה אומן? הרב יעקב אריאל

לרב יעקב אריאל - שלום וכל ברכה,
רק היום ראיתי את הדוא"ל והריני נחפז להשיב.
 
א. כן, המיחמים, והתרמוסים, טעונים טבילה. יש כמדומני רק 2 פירמות המייצרות בארץ: לימן ו...שכחתי.
אנחנו רק בודקים מבחינת התרמוסטט והמדיד אבל לא מבצעים שום פיסול והרכבה מעשה אומן.
 
ב. בהתיעצות עם הרב נויבירט שליט"א, לפני כמה שנים (וכמה פעמים) - התיר (בשעת הדחק כגון זו כי אנשים חוששים לפגיעה באלקטרוניקה, ונימוקם עמם) לעטוף את המיחם בשקית נילון מבחוץ ולהדביק את שוליה בסרט דביק, כך שמי הטבילה יכנסו רק לתוך המאגר הפנימי שבו המים לשתיה. הענין מבוסס על תשובת הרב פיינשטיין המראה פנים להתיר בכלי העשוי משני חלקים מחוברים ורק אחד מהם משמש למזון (הוא לא דיבר על מיחם. כמדומני על סכין).
 
ג. אכן, דנתי עמו על תרמוס שהוא בעצם שני כלים נפרדים, פנימי לאחסון וחיצוני לחימום החשמלי או לבידוד ושמירה וכד'. ולכן הטבילה רק בחלק הפנימי של הכלי הפנימי, ואילו החלק החיצוני של הכלי הפנימי הוא כבית הסתרים שאינו טעון טבילה.
ביחס למיחם חשמלי או אלקטרוני שיש בו רק דופן אחת, ולא כלי בתוך כלי, הצעה זו דחוקה הרבה יותר, ולכן אני מציע להסתיר בניילון ובהדבקה את החלק החשמלי/האלקטרוני שיכול להתקלקל.
 
ד. מעבר לכך, כבר נשמע קול הברה (ולפי שעה נתעלמה שמועהזו ממני) שכלי שעשוי להשתמש בו תמיד במחובר, כמו המיחמים, איננו נחשב בכלל כלי.
 
ה. בכל אופן, לפסול מתורת כלי רק ע"י פירוק התקע - לענ"ד לא נכון. ולפרק משהו יותר מעמיק (פתיחת בורג פנימי כלשה) לא יתקבל אצל הבריות, ואנחנו כמוסד ציבורי עם אחריות כללית לא יכולים להציע כך.
 
סוף דבר, אדרבה, מה דעתך בכל זה?
 
ישראל רוזן    

לרב ישראל רוזן
חזקה על חבר שאינו מוציא דבר שאינו מתוקן מתחת ידו ומכיון ששמכם מצוין על המיחם היה ראוי שתפטרו גם בעיה זו ולציין זאת
לפחות הייתם צריכים להעיר שהכלי טעון שאלת חכם
הדרך היחידה לענ"ד היא פירוק משהו פנימי ותיקונו ע"י אומן ישראל
בבני ברק יש מעבדות המתמחות בכך
יעקב אריאל

לרב יעקב אריאל,
אתה צודק לחלוטין, אבל אין בכוחנו לעשות דבר, וכדלהלן:
 
רצ"ב דוגמאות ל-3 אישורים שניתנו על ידינו זה עתה סמוך לפסח (מתוך עשרות אישורים דומים).
בכולם (פרט לתוצרת הארץ) נאמר במפורש שטעון טבילה ויש הנחיות מפורטות.
ראה בעיניך ותראה שכתבנו בהרחבה וציינו אפשרויות חליפיות.
 
למרות שאנו דורשים במפגיע - החברות לא מכניסות נייר זה לתוך האריזה, כי היא באה סגורה מסין (כולל כיתוב בעברית) והן מסתפקות בציון על גבי האריזה (מסין) שיש אישור מכון 'צומת'.
שום 'איומים' והתניות לשלול את האישור לא עזרו.
 
באתר שלנו אכן אנו מפרסמים. אולי לא כ"כ בהבלטה ונשתדל לתקן זאת.
 
אין כל אפשרות לפגום משהו במיחם! כאמור, הכל מגיע ארוז מסין. הובלת כל המכולות אלינו, או לכל מקום אחר, ופתיחת כל אריזה וסגירתה שוב, גם מבלי לנגוע כלל במיחם, מייקרת בצורה שהחברות לא מוכנות וזה לא מעשי במונחים ריאליים.
 
אכן,הצענו פעם (וכמדומני שחברה אחת עושה זאת. ושמא הפסיקה) שיביאו לארץ מוצר בלתי מוגמר וכאן, במפעל, ירכיבו פריט אחרון.
עוד הצענו (ולדעתי זה הפתרון בה"א הידיעה) שישווקו מיחמים בלתי גמורים עם חלק כלשהו להרכבה עצמית ע"י הרוכש. לדעתי אפילו פעולה פשוטה יחסית, אם כי יש לדון הלכתית מה בדיוק טיבה כדי לשוות למוצר גמר מלאכה ביד ישראל.
למען האמת לא 'נלחמנו' על כך, וה'שוק לא דורש' אז אף אחד לא מעוניין.
 
זה המצב. אשמח להתייחסותך.

 


עבור לתוכן העמוד