אודות מכון צומת

''מדינה של תורה'' – משאת נפשם של שלומי אמוני ישראל היא לבנות חברה מודרנית על פי התורה. החלום נעשה קרוב להתגשמות עם קום המדינה, אך מאידך גיסא הפונקציות הממלכתיות שהוטלו על כתפינו נהיו כבדות ומסובכות: ניהול מדיניות חוץ ובטחון, כלכלה ורווחה, תעשייה ורפואה, משפט ושירותי ציבור – האם יכולים אנו לכל אלה?

במידה רבה היוותה ההתיישבות העובדת, גם בשנים שקדמו למדינה – שדה נסיונות, ולעתים אף שדה קרב להגשמת החלום. במסגרות אלו פותחו פתרונות לחליבה בשבת, לשמיטת קרקעות בשביעית, לניהול החיים החברתיים והציבוריים על אדני התורה ומשפטה. אלא שעדיין לא דומות היו מסגרות מצומצמות אלה לגוף האורגני הגדול הקרוי ''מדינה''.

מכון 'צומת' הוקם בשנת תשל''ז, והוא נטל על עצמו לפעול בצמתי המיפגש שבין דרישות ההלכה וחיי המעשה, להתייצב בצמתים אלו, לכוון בהם את התנועה לבל יתנגשו שני עולמות אלו, אלא דווקא יעלו בקנה אחד.

במיפגש זה פועלים כמה כוחות. יש שיאמרו שההלכה העתיקה מאובנת היא ואינה נותנת את הפתרונות לבעיות העולות וצצות חדשים לבקרים, ועל כן יש להניחה בצד ולנהל את חיינו בהתאם לזרמים רוחניים ותפיסות חברתיות העשויות/עלולות להשתנות מדי זמן. אחרים יאמרו שאל להם לחיי המעשה להפריע לקיומה של ההלכה, וכשמתגלית הפרעה שכזו עלינו להזניח את המעשה ולהניחו לאחרים. במכון 'צומת' מאמינים שהתורה היא נצחית, ונותנת את הפתרון לכל דור ודור, מבלי שעקרונותיה משתנים במלוא הנימה.

קהלת (פרק יב) המשיל את ''דברי חכמים כדרבנות וכמסמרות נטועים'', ופירשו חז''ל (חגיגה ג,ב):

למה נמשלו דברי תורה לדרבן?
לומר לך: מה דרבן זה מכוין את הפרה לתלמיה להוציא חיים לעולם, אף דברי תורה מכוונין את לומדיהן מדרכי מיתה לדרכי חיים.
אי מה דרבן זה מטלטל אף דברי תורה מטלטלין?
- תלמוד לומר מסמרות.
אי מה מסמר זה חסר ולא יתר אף דברי תורה חסירין ולא יתירין?
- תלמוד לומר נטועים, מה נטיעה זו פרה ורבה - אף דברי תורה פרין ורבין.

ההלכה נועדה לכוון את עולם המעשה בתלמיו, ללוות את התקדמותו, וכדי לעשות זאת יש להעמיק בים ההלכה, למצוא בו את החידושים ההלכתיים ולדלות מהם את ההדרכה לעולם המתחדש והולך.

משימה זו מחייבת עבודה בצוותים – אשר בהם תלובן ההלכה היטב, ומבין שורותיה יוסקו המסקנות ההלכתיות הרלוונטיות לתופעות המתגלות בתקופתנו; וכן ינוסו מסקנות אלו בתחום העשייה. לשם כך פועלים הצוותים השונים ב'צומת' בתחומי המחקר, הייעוץ והיישום .

בתחום המחקר מעודד מכון 'צומת', ואף יוזם, מחקרים תורניים-הלכתיים, ומפריים יכול כל אדם להנות מעל דפי השנתון 'תחומין', שעד כה (תשע''ג) ראו אור 33 מכרכיו, ועוד היד נטוייה. מכון 'צומת' מייעץ למוסדות שונים, ממשלתיים וציבוריים, ובכך שומר על קשר הדוק עם אנשי מדע, מהנדסים וטכנאים. במעבדת 'צומת' מיושמים פתרונות רבים שנֶהֱגוּ ותוכננו בין כותלי בית מדרשה של 'צומת'.

יכולים היו אנשי 'צומת' לרשום על שמם פטנטים רבים, ולשמור על זכויות היוצרים הללו בסמוך ללבם, אולם ממשה רבנו למדנו משה שנהג טובת עין עם ישראל (נדרים לח,א), שאין התורה נחלה לנו בלבד. דרכי הפתרון גלויות לכל, ואף יתר על כן: מדי פעם יוצאים אנשי 'צומת' ובשיעורים ובהרצאות הם פורשים את כל תורתם בפני הציבור הרחב, למען ילמדו ויעשו. פרישׂה זו נעשית גם במסגרת המדיה התקשורתית לסוגיה, וגם כאן באינטרנט.

        

עבור לתוכן העמוד