אש מכוסה

חז"ל אסרו להניח בשבת מאכלים (אפילו מבושלים דיים) על אש גלויה. טעם האיסור הוא גזירת חכמים כפולה: א. חשש שמא יגביר את חום האש ויעבור על איסור הבערה. ב. מכיוון שכך היא דרך בישולו יש כאן חשש נוסף של 'מיחזי כמבשל' (=נראה כמבשל).
בזמן חז"ל אדם שרצה להניח סיר על גבי הכירה לפני שבת היה צריך לכסותה באפר או לגרוף את הגחלים, ובימינו שהבישול הוא באמצעות גז - ניתן לכסות את הלהבה בפח גדול ובלבד שיכסה (או ישלוף) גם את הכפתורים כדי למנוע שינוי בגודל הלהבה. מטעמי נוחות מקובל להשתמש בשבת בכירה חשמלית מכוסה שנקראת 'פלטה של שבת'. בפלטה זו אסור שיימצא בורר מצבים, ולא בקרת טמפרטורה (תרמוסטט). מכון 'צומת' מאשר לשימוש בשבת פלטות ותנורים עם 'מצב שבת' לאחר בדיקת תקינותן ההלכתית לשבת.
 
האם מותר להניח על הפלטה גם מאכל (יבש) קר? דעות שונות בדבר: יש הסוברים שהחשש של 'מחזי כמבשל' קיים ולכן התירו רק להניח על גבי סיר המונח על הפלטה (שמירת שבת כהלכתה). יש המקלים ומסתפקים בהנחת כלי כלשהו (אפילו מכסה של קפה) בין הפלטה למאכל. ויש המקלים עוד יותר וסוברים שבפלטה של שבת שלא רגילים להשתמש בה כלל ביום חול לא קיים כלל החשש של 'מחזי כמבשל' ומותר להניח עליה מאכל (יבש!) באופן ישיר (הרב עובדיה יוסף).
 

 

עבור לתוכן העמוד