תרמוסטט

תרמוסטט הוא חיישן חום/קור המצוי במכשירי חשמל רבים ונפוצים: תנורי אפייה, חימום, מקררים ומזגנים, מיחמים ובוילרים. קיימים בעולם סוגים רבים של תרמוסטטים, אך אנו נעמוד רק על העיקרון הטכנולוגי הנוגע להלכות שבת בלבד. שני הדגמים העיקריים הם: תרמוסטט מיכני ותרמוסטט אלקטרוני.
 
התרמוסטט המיכני מורכב משני חלקים מרכזיים: רַגַּש (חיישן) טמפרטורה, ומתג חשמלי. הרגש המיכני הוא חומר או גז כלוא בשפופרת) ששטחו (או נפחו) משתנה עם שינויי הטמפרטורה - המוצמד אל האובייקט הנמדד (חלל החדר/התנור/המקרר וכו'). התרחבות החומר גורמת לכיפופו (בגלל מבנהו או בגלל הרכבתו משני סוגי מתכות בעלי מקדמי התפשטות שונים) או לדחיפת דיאפרגמה (כיפה קפיצית) ולסגירת מעגל חשמלי המוצמד לו.
 
בתרמוסטט אלקטרוני הרגש (חיישן) הוא חומר שהתנגדותו לזרם חשמלי העובר בו משתנה לפי הטמפרטורה שלו (תרמיסטור). מעגל אלקטרוני המזרים את החשמל דרך התרמיסטור, מתרגם את הזרם הזורם באותו מעגל (כההתנגדות קטנה – הזרם עולה) לטמפרטורה מדויקת. במעגל האלקטורני נקבעים ערכים אלקטרונים מסוימים (שכאמור, מושפעים מהטמפרטורה) לפתיחת מעגלים חשמליים ולסגירתם, לפי הצורך. היתרון הטכנולוגי של התרמוסטט האלקטרוני הוא ביכולת הדִיוק שלו, וביכולת המערכת לדעת את הטמפרטורה בכל פרק זמן שהוא (להבדיל מהתרמוסטט המיכני – שאינון 'יודע' מה הטמפרטורה הנוכחית, אלא רק – האם היא מעל לנקודה קריטת מסוימת או לא) ולהציגה בצג דיגיטלי. 
 תרמוסטט דיגיטלי עם צג בקרה
שימוש בשבת במכשירים עם תרמוסטט, עלול להוות בעיה הלכתית. למשל:
פתיחת מקרר בשבת גורמת לכניסת אויר 'חם' מהחדר אל תוך המקרר, וזו עשויה להקדים את הפעלת מנוע הקירור ע"י התרמוסטט. פתיחת דלת התנור תגרום לכניסת אויר 'קר' אל תוך התנור העשויה לזרז את חימומו מחדש (במידה ואכן גוף החימום מנותק ע"י התרמוסטט). מבחינה הלכתית אנו מבדילים בין רמות שונות של ייחוס הפעולה לאדם – האם היא היא ישירה או עקיפה (ראה מקרר, 'מיני-בר'); וכן עד כמה האדם מעוניין בפעולה שתיגרם על ידו (ראה 'פסיק רישא דלא ניחא ליה'). חשוב לציין שכל פתיחת חלון בבית ממוזג/מחומם משפיעה בעקיפין על מערכת המיזוג/חימום המווסתת באמצעות תרמוסטט. יש לציין,שעצם ה'ידיעה' של המערכת האלקטרונית (בתרמוסטט אלקטרוני) שהטמפרטורה השתנתה, בטרם ההגעה ל'נקודה הקריטית' הסוגרת מעגל - אינה מהווה בעיה הלכתית, שכן הדבר נכלל בכלל שינוי זרם המותר בשבת בשעת הצורך (וק"ו בפסיק רישיה). כמובן שיש להיזהר מפני מערכות אלקטרוניות מסוימות הפולטות נתונים (OUTPUT) בעקבות שינויים אלו (לתצוגה דיגיטלית, וכדומה).
 

כדי לעקוף את ההשפעת התרמוסטט במכשירים שונים (כשהדבר הכרחי מבחינה הלכתית, כגון בתנורי חימום מוסדיים, וב'מיני-בר'; המכון אינו מתקין מנגנון זה במקררים בייתיים!) פיתחו מהנדסי מכון צומ"ת מנגנון 'המשכת מצב'. המנגנון מפעיל את המכשיר הרצוי הפעלה מלאה מדי מספר דקות לפרק זמן קצר (שניות ספורות) באותן שניות המערכת בודקת את מצב התרמוסטט, ואם חל בו שינוי המכשיר יישאר פועל כמה שנדרש. שים לב: פתרון זה מותאם רק למכשירים בעלי תרמוסטט מיכני, ולא בעלי תרמוסטט אלקטרוני! (אם המכשיר 'יודע' מה הטמפרטורה הנוכחית ומציגה על צג דיגיטלי – קרוב לוודאי שהתרמוסטט שלו דיגיטלי!).

 

עבור לתוכן העמוד