פיקוח נפש

כידוע, פיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה, פרט לשלוש העבירות החמורות. זאת ועוד, במסגרת מדינתית וציבורית, גדרי פיקוח הנפש מורחבים, ואפילו ספק קל של סכנה לציבור מתיר עבירה על איסורים דאורייתא. עם זאת, יש לצמצם בכמות האיסורים, ואם ניתן להשתמש במכשיר של מכון 'צומת', המאפשר להגיע לתוצאה מסויימת בלי לחלל את השבת, יש להעדיף זאת על פני הגעה לאותה תוצאה באמצעות חילול שבת במקום פיקוח נפש.

''וחי בהם ולא שימות בהם'' - כלל גדול הוא בכל התורה כולה; ''חלל עליו שבת אחת על מנת שיקיים שבתות הרבה'' - זהו כלל נוסף המיוחד לשבת. רק על שלוש מצוות שבתורה (עבודה זרה, שפיכות דמים וגילוי עריות) נאמר שבכל מקרה ייהרג ואל יעבור. לא רק פיקוח נפש דוחה מצוות, אלא אפילו ספק סכנת נפשות מצדיק עבירה או אי-קיומה של מצווה.

עוד למדנו, שפיקוח נפש מרחיב את תחומיו ומגדיל את היקפו כאשר מדובר בשאלות ציבוריות, במסגרת מדינית רחבה. לא הרי שאלה רפואית פרטית, כשאלת תפעול בית חולים ציבורי בשבת; לא הרי התמגנות אישית (מערכת אזעקה, למשל) כהרי שאלות של תיפקוד משטרה, צבא ומכבי-אש בשבת. 

מאידך, גם אם בנושאי ציבור מתרחב המושג 'ספק פיקוח נפש', בכל זאת עדין לא הכל הותר! גם בבית חולים, גם בתחנת כח חשמלית, גם בבטחון שוטף צה"לי או משטרתי - השבת איננה כיום חול רגיל.

קחו למשל את השבתפון שפותח לצורכי רפואה וביטחון בלבד. לכאורה אין בו צורך, שהרי שירותי הרפואה והבטחון הנזקקים לציוד זה הם ציבוריים, ומדוע לא להשתמש בטלפון רגיל? תשובתנו: גם בתחומים אלו ודומיהם קיים 'שטח אפור' רחב למדי בו ה'חיוניות' מוטלת בספק רב. ה'שוליים' בין 'נוחיות' בלבד לבין 'ספק פיקוח נפש' - רחבים למדי, ובהם מכון 'צומת' מציע מיכשור וציוד הלכטכני יעודי.

ועוד, גם במיגזרי הרפואה והביטחון יש שטחים רבים שאינם פיקוח נפש, והם מינהליים בלבד. קיים קושי רב להפריד בינם לבין התחום החיוני. מציאות זו מאפשרת לנו להציע פתרונות רבים על דעת פוסקים מובהקים.

יתר על כן, בהלכה קיים כלל "הקל הקל תחילה", שפירושו: גם אם הותר לחולה לאכול ביום הכיפורים - עליו להצטמצם בכמות וכן לאכול פחות-פחות מכשיעור במירווחי זמן גדולים. גם בענייני שבת, אם ניתן להשתמש בעזרים המצמצמים את דרגת האיסור - עדיף וראוי.

להרחבה:

 • הרב ישראל רוזן, השבת במשטרה, קובץ תורה שבעל-פה כד' תשמ"ג
 • הרב ישראל רוזן, בטחון בשבת, חידושים הלכטכניים, קובץ תורה שבע"פ לט' תשנ"ח 
 • הרב אברהם יצחק נריה, פיקוח נפש בשבת בצבא, תחומין ג'
 • הרב אברהם ח' שרמן, פיקוח נפש בשבת כלפי הפורשים מדרך התורה, תחומין ג'
 • הרב יהודה הרצל הנקין, שמירת שדות בשבת בעיר הסמוכה לספר, תחומין ג'
 • הרב זלמן קורן, הוראות בטיחות צבאיות לעניין פיקוח נפש, תחומין ד'
 • הרב יהושע בן-מאיר, תוקפם של הוראות בטיחות בצה"ל, תחומין ד'
 • הרב משה פיינשטיין, היוצאין להציל בשבת מתי מותרין לחזור למקומן, תחומין א'
 • הרב שאול ישראלי, פיקוח נפש בסכנה רוחנית, תחומין ב'
 • הרב ישראל רוזן, יישוב באירוע פיגוע - נסיעת עו"ס ומנהיג ציבור בשבת, תחומין כ"ג
 • הרב מרדכי גודמן, איחוד משפחות בשבת לאחר פיגוע, תחומין כ"ד
 • הרב גד נבון, פינוי חללים בשבת, תחומין ה'

 

עבור לתוכן העמוד